Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικς : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1o tου
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΝΩΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΗΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΗΝ
ΕΕΡΩ,
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ."
ΗΠΟΛΤΙΚΗΤΟΥ ΝΩΡΓΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ολλά 0έματα να οφουγκραζεται τους hύτερες ημέρες στον
στην ημερήσια δημοτες . nopa μόνο Δημο . για να εφύγουν
διάταξη της το - καιροσκοηικά και ρου - aπό την ' nonιτική, της
διαίρισης και της a.
Σοφς και η κριτική nραlος , Δυστυχς 6μως
κείριση του Δήμου anό nρος τον σημερνό Δη. βρισκόμοστε σε μια κα .
τον Δήμαρχο Νίκο rεωp μαρχο θα είνσι nonu n0 τάσταση μή διαχειρίσ .
Υύκο και τους συνεργο - ουστηρή και οξείο, διόυ μη , και κα0ημερνο επ
τες του Mia Δημοτική οι Πρεβεζάνοι στείηανε βεβανεται αυτηη εκτ .
Πικής κοινωνίας οφετολογικά,
nou οφορούν την δια .
Αρκή nou καλλέργησε στην οντπολίτευση τον μηση.
nλnθος npooδοκιν αλ - Χρήστο Μπoif yια να
Δήλωση Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Κακριμάνη
Για την Πορεία της Πανδημίας
του κορωνοϊού στην Π.Ε. Ιωαννίνων
Ο Δήμος Πρέβεζας
Πετσόκοψε τον πλάτανο στο παλιό ΚΤΕΛ
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η αγριότητά τους
Μέσα Ενημέρωσης διαχέονται!
pοχές της χpις
Δεν κατάλαβαν
τι έγινε στο Μάτι . .
Tην υπόθεση του σκουπιδότοπου στο Κάστρο Αγ. Ανδρέα
Απάντηση
στον ΣΥΡΙΖΑ
τα ΜΜΕανα δαμβάνουν
τον ρόλο του tpeυνητη
την αξιωματική
αντi1ολίτευση
αδίως για το
φορές no npoσεκτικοί ο.
eα εκτε0ουν , δεύτερον
νικής
την Περασμένη Δευτέρα , αλλά και γrv.
λης Χρυοοχοίδης μιλντας το npωί της
Πέμτης αε ραδιοφωνικό στα0μό,
μηορουν να το οσκήσουν