Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 5,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα κορονο-χρέη του 2020
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91 771234
567164
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.453
5,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα
κορονοχρέη του 2020
11 οι ενδιαφερόμενοι
για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ
Στο τέλος του Πρτου εξαμήνου του 2021
αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για
την πληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ , σύμφωνα
με Παράγοντες Που Παρακολουθούν από κοντά
ις εξελίξεις. Ήδη το Πρτο βήμα έγινε με την
κατάθεση χθες φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 11 σχήματα. σελ . 10
Στα 108,107 δισ. οι απλήρωτες οφειλές Προς Εφορία -Στα 7,1 δισ. τα συνολικά νέα χρέη
Πς θα μοιραστούν
οι αγροτικές ενισχύσεις
Με το ίδιο μοντέλο θα δοθούν οι αγροτικές
ενισχύσεις φέτος, εν από το 2022 θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη σταδιακή κατάργηση
των ιστορικν δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά το
Εθνικό Απόθεμα, από φέτος δρομολογούνται
οκτ αλλαγές στην κατεύθυνση της αυστηροΠοίησης του καθεσττος. σελ. 11
Ξεπέρασε τα 108 δισ. ευρ το συνολικό Ποσό των
ληξιπρόθεσμων οφειλν Προς τη Φορολογική Διοί ρολογικής Διοίκησης οφείλεται κυρίως στην αδυναμία ρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου
κηση στο έλος Δεκεμβρίου του 2020, σημεινοντας
μέσα σε έναν χρόνο αύξηση κατά 2,5 δισ. ευρ Πε
ρίπου. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020, το
σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλν Προς τις φο
ρολογικές αρχές ήταν τον Περασμένο Δεκέμβριο αυ
ξημένο κατά 521 εκατ ευρ . Η αύξηση των συνολικν
ληξιπρόθεσμων χρεν προς τις υπηρεσίες της Φο
τερο κύμα ης Πανδημίας του κορονοίού . Είναι χα
εκατομμυρίων νοικοκυριν και χιλιάδων επιχειρή- έτους οι νέες οφειλές Που βεβαιθηκαν και έμειναν
σεων να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα νέες και Παλαιές απλήρωτες υπερέβησαν τα 7,1 δισ. ευρ, εκ των
φορολογικές οφειλές τους, εξαιτίας των αυστηρν οποίων τα 5,68 δισ . ευρ ήταν βεβαιωμένα ποσά
Περιορισμν που επιβλήθηκαν στις επαγγελματικές φόρων. Από τα 7,1 δισ.νέα χρέη, τα 5,5 δισ. αποτέλεσαν
και οικονομικές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια οφειλές Που Προκλήθηκαν στο 10μηνο Μαρτίουτου 2020 για να αντιμετωπιστεί το Πτο και το δεύ
Δεκεμβρίου 2020, λόγω της Πανδημίας. σελ. 2
Χ.Α.: Με εβδομαδιαία
κέρδη 0,68%
Υποτονική και αδιάφορη ήταν η Προτελευταία
χρηματιστηριακή εβδομάδα του Φεβρου αρίου.
Φανερή η απουσία ξένων επενδυτν , εν και οι
εγχριοι επενδυτές υπό τον φόβο της παράτασης του lockdown Περιόρισαν τις συναλλαγές
τους. Σε εβδομαδιαία βάση ο γενικός δείκτης
ενισχύθηκε 0,68%, εν n κεφαλαιοποiηση
αυξήθηκε κατά 200 εκατ. ευρ και διαμορφθηκε στα 53,033 δισ. ευρ. σελ . 18
ΚαμπανάκΙ ΕΚΤ
για τα συσσωρευμένα
χρέη τις Ευρωζνης
Νέα οκτάμηnvn Γέφυρα
επιδότησης δανείων μμε
Θα διαρκέσει από Μάιο έως Δεκέμβριο
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ή οι επιδοτήσεις των δανείων Πέραν
το αργότερο στις αρχές Μαρτίου
αναμένεται να κλειδσειν το
Πρόγραμμα έφυραν για την επιδότηση των δανείων μικρομε
σαίων επιχειρήσεων. Με βάση
τον Προγραμματισμό, η Πλατ
φόρμα για την υποβολή των aτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέρον- ρακτηρίζονται ωςμικρομεσαίες
τος αναμένεται να λειτουργήσει
από τον Μάρτιο, με στόχο οι εΠι
δοτήσεις των επιχειρηματικν επιχειρήσεις με περισσότερα
δανείων να τρέξουν για 8 μήνες,
από τον Μάιο μέχρι και τον Δε
κέμβριο του 2021. Το 8μηνο, στο
οποίο αναφέρθηκε χθες και ο
υπουργός Οικονομικν από το
βήμα της Βουλής, φαίνεται να
επιλέγεται για να μην πεκταθούν γαζομένων. σελ . 45
του 2021. Το Ποσό Που θα κδε
σμευτεί από τον κρατικό Προϋπολογισμό για τη χρηματοδό
τηoη του Προγράμματος έφυρα
25 εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρ.
Δικαίωμα επιλογής αίτησης θα
έχουν οι επιχειρήσεις Που χa
ΕΛΛΑΚΤΩΡ-EDP Renewables
Πράσινο για απράσινες
επενδύσεις 489 εκατ.
Στην έγκριση του επενδυτικού σχεδίου
< Αιολικά Πάρκα Ευβοίας>ισχύος 470MW των
εταιρειν ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και EDP Renewables S.A., Προϋπολογισμού 489 εκατομμυρίων
ευρ, από το οποίο Πρόκειται να δημιουργηθούν 182 θέσεις εργασίας, Προχρησε χθες η
Διυπουργική Επτροπή Στρατηγικν Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) που συνεδρία σε με τηλεδιάσκεψη
υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Αδωνι Γεωργιάδη. σελ. 14
με βάση τον ορισμό της Ε.Ε. Αυτό
σημαίνει ότι θα εξαιρεθούν οι
από 250 άτομα Προσωπικό ή με
τζίρο μεγαλύτερο των 50 εκατ.
ευρ, καθς και οι συνδεδεμένες
επιχειρήσεις με μητρικές Που
δεν θα πληρούντα συγκεκριμένα
κριτήρια τζίρου και αριθμού ερσελ.4
Γιάννης Στουρνάρας
Διοικητής ΤΤΕ
Αναδρομικά
τριν κατηγοριν
σε συνταξιούχους
έχασαν το 2020
το επΟπτικό έλλειμμα
για τς τράπεζες
καταλύματα
και εστίαση
Χρηματιστή ριο
ΟΙ ΕΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ >15
Οφειλές ΕΦΚΑ
Covid-19
σελ. 16
σελ. 6
Αναδρομικά σε τρεις κατηγορίες συνταξιούχων χρω
στάειο ΕΦΚΑ τα οΠοία θα καταβάλει φέτος. Πρόκειται
για την εφαρμογή των νέων αυξημένων συντελεστν
αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις για όσους έχουνΜε απλειες
Πάνω από 30 έτη ασφάλισης, Που ααφορά 200.000 συν
ταξούκους, οι οποίοι δικιούνται αυξίσεις στο καθαρό 12,1% 0 κύκλος
Ποοό της σύνταξής τους. Σε εκκρεμότητα είναι και οι
Κοντά στα 7 δισ. ευρ τζίρου
χάθηκαν το 2020 από τους κλάδους καταλυμάτων και εστίασης,
με τον κλάδο καταλυμάτων να
χάνει Περί τα 4,6 δισ. ευρ και
την εστίαση 2,3 δισ. ευρ, λόγω
των 1ockdowns και των Περιορισμν Που επέβαλε η κυβέρ
νηση για να εμποδίσει την εξάΠλωση της Πανδημίας. σελ 6
PAE-Πρόταση
ΟΡΙΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑ 150 ΕΥΡΩ
ΠΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Τζο Μπάιντεν
Επιστροφή
των ΗΠΑ
στην Παγκόσμια ατπροσαρμογές των ουντξεωνγα τους συνταξούκους εργασιν
σκηνή
95 ΕΚΑΤ. e-ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Που εργάζονται, όπως και ηολοκλήρωση uις καταβολής
των αναδρομικν στους κληρονόμους. σελ.9
της βιομηχανίας
ΓΑ ΧΑ 78142 -01%) V DOWJONES 31507,12 (001%
FFSE 100 662402 (01 )
DAX 3013993 23 (0,77%)
CAC 40 5773,55079%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.781,11
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 64,42V ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 12113

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κορωνοϊός: 2 νεκροί, 6 σε ΜΕΘ την τελευταία εβδομάδα
  Τη νέα εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση, ενιαία για τους 3 ιούς του αναπνευστικού, δηλαδή τον SARS-CoV-2, τη γρίπη και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), δημοσιοποίησε την Πέμπτη 23 Μαΐου ο ΕΟΔΥ,…Κορωνοϊός: 2 νεκροί, 6 σε ΜΕΘ την τελευταία εβδομάδα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πτήση Singapore Airlines: Παραμένουν στην εντατική 20 επιβαίνοντες
  Σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε δύο νοσοκομεία της Ταϊλάνδης εξακολουθούν να νοσηλεύονται 20 άτομα που επέβαιναν στην πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη της Singapore Airlines, η οποία την Τρίτη επλήγη από…Πτήση Singapore Airlines: Παραμένουν στην εντατική 20 επιβαίνοντες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Travlou for Posidonia: Opportunity to strengthen cooperation in the maritime ecosystem
  The Posidonia exhibition is an excellent opportunity to strengthen the cooperation between all members of the maritime ecosystem which is in a new, transitional era, the president of the Union…Travlou for Posidonia: Opportunity to strengthen cooperation in the maritime ecosystem - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Posidonia Oceanica: Do Not Disturb»: Ένα πρόγραμμα για την προστασία των Λιβαδιών Ποσειδωνίας
  Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος προστασίας του οικοσυστήματος των Λιβαδιών Ποσειδωνίας Posidonia Oceanica: «Do not Disturb» που θα υλοποιηθεί από την Aegean Rebreath με την υποστήριξη της Teleperformance στην Ελλάδα.…Posidonia Oceanica: Do Not Disturb»: Ένα πρόγραμμα για την προστασία των Λιβαδιών Ποσειδωνίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Energean: Sixth natural gas field discovery in the Eastern Mediterranean (Egypt)
  Energean announced its sixth natural gas field discovery in the Eastern Mediterranean, on the London and Tel Aviv stock exchanges. According to the preliminary analysis, gas-initially-in-place (“GIIP”) volumes are expected…Energean: Sixth natural gas field discovery in the Eastern Mediterranean (Egypt) - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ