Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΙΤΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πέμε πίσω στα έργα Υπερψηφίσθηκε η πρόταση της Αντιπολίτευσης
για το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
Είναι πεζοδρόμια
αυτά;
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Μήνυμα αποδοκιμασίας προς την Δημοτική Αρχή
-Νίκος Καραπάνος: αΚραυγή αγωνίας για την αναποτελεσματικότητα του κ. Λύρου η υπερψήφιση
της πρότασή μας για το Τεχνικό Πρόγραμμα
-Την ακύρωση της απόφασης από την εποπτεύουσα αρχή προδικάζει ο Δήμαρχος
....... ίδα 8
0000 000000000000000000000ο000000*
. ελίδα 8
0000000060000000000006000000000000000e
Συνέβη κι'αυτό!!
θέματα υγείας
Αποφασίζω
όταν έχω άγχος;
Ιραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16-2-Αρχής. Την πρόταση του πρην δημάρ- αντιδήμαρχος κ. Καρβέλης καθς και
12021 συνεδρίαση του Δημοτικού χου Μεσολογγίου, Νίκου Καραπάνου ο επικεφαλής του συνδυασμού Λαϊκή
Συμβουλίου με την μέθοδο της τηλε- πλην των μελν της παράταξής του Συσπείρωση κ. Γερολυμάτος
διάσκεψης Το θέμα που κυριάρχησε υπερψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας στις
πρακτικές του Δη
μάρχου έστειλε το
Δημοτικό Συμβούλιο
σύμφωνα με τον
κ. Νίκο Καραπάνο.
Σε δηλσεις του
μετά την ψηφοφορία
αναφέρει τα εξής
< Απόψε το κορυφαίο όργανο του
δήμου έστειλε ένα
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
ήταν η έγκριση του
Τεχνικού προγράμ
ματος του Δήμου
ύψους 21,6 εκατ.
ευρ Ενα τμήμα του
ποσού αυτού και συ'.......Σείδα 7
Αναγνριση της ελιάς
Καλαμν ως εθνικό
προϊόν Π.Ο.Π
Επιστολή του Δημάρχου
Κστα Λύρου στον
''......Σείδα 6
Οι ανεπαρκείς
σύμβουλοι
γκεκριμένα 567.000
ευρ αφορούσε το
2021.Κατατέθηκαν
δυοπροτάσεις προς
έγκριση.
Μία της Δημοτικής
Αρχής και μία του
συνδυασμού του πρην Δημάρχου κ .
Καραπάνου<Δήμος για τα παιδιά μας . Κοτσόργιος , Δημήτρης Ράπτης και
Η διαφορά μεταξύ των δυο προτάσεων Χρήστος Τέγας
ήταν περίπου 200.000 ευρ.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε υπερψήφισε η παράταξη <Συμμαχία καταθέσαμε, για το τεχνικό πρόγραμμα
της συζήτησης του θέματος υπερ- για το μέλλοV του κ Σκαρμούτσου. του δήμου για το 2021 έστειλε, ένα
ψηφίσθηκε η πρόταση της μείζονος Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο ηχηρόμήνυμα αποδοκιμασίας, στις πρααντιπολίτευσης με 16 ψήφους έναντι Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού κτικές της δημοτικής αρχής . Κυρίως,
15που έλαβε η πρόταση της Δημοτικής <Δήμος για τα παιδιά μας και πρην όμως η υπερψήφιση αποτελεί
.Σελίδα 5
Υπουργό Αγροτικής
00000000000000 0000 0000
ξεκάθαρο μήνυμα Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό
Οι ιεροψάλτες μας
φυτεύουν φοίνικες
στη δημοτική αρχή
Κκ Σπύρος Διαμαντόπουλος , Τάκης για αλλαγή πλεύσης.
Η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, υπερψηφίζοντας την εναλλακτική
Την πρόταση της Δημοτικής Αρχής πρόταση που εγκαίρως και νομότυπα
0000000000000000000000000000000000000
θα τελεισει ποτέ
η αανάπλασην;
Εξωστρέφεια
και Προβολή
Συνέχεια σελίδα 5
Η ενεργειακή αυτονόμηση των ΤΟEB, η στήριξη της ΠΔΕ
και η περίεργη στάση της δημοτικής αρχής
ΕΕΩΣΤΡ ΕΦΕΙΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ίναι γνωστά εδ και αρκετά χρόνια πηγές ενέργειας Για τον σκοπό αυτό προσέκρουσε πάνω στην αδιαφορία
τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα είχε γίνει μεγάλη προεργασία από της Δημοτικής Αρχής , εν αντίθετα
που αντιμετωπίζουν οι ΤΟEB. Προβλή- πλευράς ηγεσίας του ΤΟEB Μεσολογ- στηρίχτηκε από την ΠΔΕ που <πήρε το
ματα που έχουν να κάνουν με
τα χρέη των οργανισμν αυτν
προς την ΔΕΗ
Μια μεγάλη ευκαιρία για την επίλυση των προβλημάτων αυτν
παρουσιάστηκε το 2018 με τον
νόμο περί ενεργειακν κοινοτήτων , τη δημιουργία δηλαδή
συνεταιρισμν αποκλειστικού
σκοπού με τη συμμετοχή φυσικν
και νομικν προσπων , συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμν γίου προκειμένου να υπάρξει η ενερ- ανέρχεται περίπου στα 80 εκατομμύρια
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρ0κειμένου γειακή αυτονόμησή του προς όφελος ευρ. Για το όλο εγχείρημα ήταν επί
να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιντας τις καθαρές νικής οικονομίας Η προσπάθεια αυτή από τον Μάιο του 2020.
ΟΙΚΤΥΩΣΗ
Σελίδα 8
παιχνίδι πάνωτης. κάνοντας τις
απαραίτητες ενέργειες για την
σύσταση Ενεργειακής Κοινότη
τας στην οποία συμμετέχουν τα
TOEB Δυτικής Ελλάδας και όσοι
δήμοι δεν έχουν την δυνατότητα
να ιδρύσουν δικές τους ΕΚΟΙΝ
( ενεργειακές κοινότητες). Η ΠΕ
είναι ο εγυητής των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων του
έργου. Το ύψος της επένδυσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαμαρτυρία του
Εμποροβιομηχανικού
Συλλόγου Ι.Π.
Μεσολογγίου για την
πρόταση σχετικά
με την γεωπονική σχολή
στο Μεσολόγγι
Γράφει ο Γ. Λαμπρόπουλος
.......ελίδα 6
00 00000 000000
Οι Γερμανοί
επενδύουν
σε υδροπλάνα στα
Ιόνια νησιά
.........είδα 6
000 00000000000000
Σκούριασαν σάπισαν
των αγροτν και γενικότερα της ελλη-σημα ενημερωμένη η Δημοτική Αρχή
Συνέχεια σελίδα 4
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε αστέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
Του Αθ. Σπυρόπουλου
www.mxronika.gr
Σελίδα 5
*00000000000ο00000
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post