Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κλειστές
Αρνητική η ΔΕΗ Α.Ε. στα
για πέντε μέρες
πλωτά της λίμνης Πολυφύτου
οι σχολικές
- Περιουσία του κράτους
μονάδες στο
δήμο Κοζάνης
οι τεχνητές λίμνες
- Παγωμένες
οι αυλές

σελ ~ 24

4.461 αιτήσεις
επιχειρήσεων
για τη Δράση
Covid-19 στην
Περιφέρεια
Δ. Μακεδονίας
- Η λίστα των
1.728 ενταγμένων
και των 2.733
απορριφθέντων

σελ ~ 2

3.000 ευρώ
πρόστιμο για
ιδιωτική
συνάθροιση
σε οικία στη
Δυτ. Μακεδονία
- 300 ευρώ
πρόστιμο σε
8 συμμετέχοντες

σελ ~ 3

σελ ~ 13

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7412

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Χωροθέτηση ΧΥΤΑ αμιάντου στις
εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
- Έκλεισε η συζήτηση για τα ΜΑΒΕ
σελ ~ 2

Γιώργος Βαβλιάρας:
Η ευθύνη δεν είναι δικιά
μας ως προς τους όρους
και τη μοριοδότηση
- Νίκος Λυσσαρίδης:
Διασφαλίστηκαν πάνω
από 8.000 θέσεις εργασίας

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Διάσταση απόψεων για
τις πέντε προσλήψεις
μηχανικών στη ΔΕΥΑΚ
- Αποσκοπούν στην ανάγκη
μέτρων εξαιτίας
σοβαρής απειλής της
δημόσιας υγείας;