Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

20

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5662

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΘ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ LOCKDOWN ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Κινητό «όπλο» 1,2 εκατ. ευρώ
κατά της
για τις Μονάδες
πανδηµίας
Υγείας

Μέχρι την 1η Μαρτίου
στο «βαθύ κόκκινο»
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ (104),
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΨΗΛΑ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ
ΣΕΛ. 3

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 7

ΑΧΑΪΑ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ

-43 εκατ. €
ΤΟ 37,6% ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ισχυρό
προβάδισµα
17,1 µονάδων
της Ν.∆.

ο τζίρος το 2020

ΣΕΛ. 8

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Ληστεία
µε µπαλτά,
σφυρί
και λοστό!
ΣΕΛ. 9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 11

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΛΟΚΑ

ΕΝΩ OI ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
∆ΙΝΟΥΝ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ο ακαδηµαϊκός
χάρτης στο
Περιφερειακό
ΣΕΛ. 10

Μέχρι τέλος
Μαρτίου η
δηµοπράτηση

ΖΗΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΤΟΥ E-BAΝKING
ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

«Παγίδα»
σε τραπεζικούς
λογαριασµούς

H ΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ: ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2023 ΚΛΕΙΝΕΙ
Η ΞΕΡΟΛΑΚΚΑ ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 21-26

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: (14.30-ΕΤ-3) ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗ

Η νέα «µάχη» της Κρήτης
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ