Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

ΑΕΛ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
…ΑΝΑΣΕΣ

• ΣΕΛ. 21

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 364• ΕΤΟΣ 8ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

‘ΚΟΠΗΚΑΝ’

ΣΤΙΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

• ΣΕΛ. 15

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΡΙΚΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΟΕΒΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ

‘ΓΟΝΑΤΙΣΑΝ’

οι επαγγελµατοβιοτέχνες

Πρόεδρος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών
Λάρισας

«ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο»
«Βουτιά» του τζίρου 50% έως 90% Έρχονται νέα λουκέτα Τρεις έως 4 επιχειρήσεις στις 10
είναι πιθανόν να κλείσουν Ελλιπή έως ανύπαρκτα τα κυβερνητικά μέτρα
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζητά από τους καταναλωτές να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις

50% κάτω ο τζίρος
στις λαϊκές αγορές
• ΣΕΛ. 16

• ΣΕΛ.. 7

ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ: ΣΤΟΥΣ …ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
• ΣΕΛ. 4

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9

∆εύτερη σε αιτήσεις
η Θεσσαλία

13

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

140 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ

14

ΠΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΦΟΣ

‘∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ’

‘ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΣΑΜΠΑΛΗ’

Εικαστικός

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ

• ΣΕΛ. 16

ΑΛΕΞ. ΜΠΟΥΤΛΑΣ & ∆ΗΜ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Έτσι γίνεται η χειµερινή
φροντίδα του αυτοκινήτου

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ – ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

• ΣΕΛ. 31

Cosmos: Η νέα συλλογή
Calligaris που εντυπωσιάζει

• ΣΕΛ. 17