Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κλειστά θα
παραμείνουν
τα σχολεία του
Δήμου Κοζάνης
και την
Παρασκευή 19
Φεβρουαρίου

Αυτή είναι η πρόταση του
πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στο
περιφερειακό συμβούλιο

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7411

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Καμιά εξαίρεση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας στο νόμο για την ελάχιστη βάση
εισαγωγής - Το ίδρυμα ταλαντεύεται μεταξύ
Γαβρόγλου-Κεραμέως χωρίς πρόταση
σελ ~ 2

σελ ~ 6

Έτος ίδρυσης

1990

Σύσκεψη υπό
τον κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη, για την
παρακολούθηση
της επένδυσης της
RWE στη Δυτική
Μακεδονία

σελ ~ 13

Υπογραφή
σύμβασης - πλαίσιο
μεταξύ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
- Δήμου Εορδαίας
- Δ.Ε.ΤΗ.Π. για την
τροφοδότηση
με θερμότητα
από την μονάδα
Πτολεμαΐδα V

Κασαπίδης: Πολύ δύσκολο
να δημιουργηθούν 18.000
νέες θέσεις εργασίας στη Δ.
Μακεδονία ως το 2023 - Ζητά
προβλέψεις για παράταση των
λιγνιτικών και περισσότερο
έλεγχο στις ΑΠΕ

σελ ~ 8

Έργα ύψους
9 εκ. ευρώ ψήφισε το
Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Μακεδονίας

σελ ~ 7

σελ ~ 3

σελ ~ 5

Θόδωρος Θεοδουλίδης: Το
Πανεπιστήμιο διαθέτει τεράστια
υποδομή. Είμαστε το πιο επιτυχημένο
παράδειγμα συγχώνευσης
Πανεπιστημίου-ΤΕΙ, το ίδρυμα
βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης
και εμφανίζει τεράστια δυναμική