Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Παρασκευή
ΡΩΙΝΗ
Φεβρουαρίου
Αριθ.φύλλου 7693
Τιμή Φύλλου 0.50C
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Δημοτικό Συμβούλιο
Έργα ύψους
9 εκ. ευρ για
έργα και δράσεις
που αφορούν
την εξωστρέφεια της
Περιφέρειας ψήφισε το
Περιφερειακό Συμβούλιο
Δ. Μακεδονίας
Ακυρθηκε
λόγω μη απαρτίας η εξαναβολής συμεδρίαση
για τους πρόσφυγες
Συνέχεια στην 13
Στον από ηχο του ξυλοδαρμού
HMRPHEIΟ
του Αντιδημάρχου κ . Μπόλη από
ξενοδόχο των Γρεβενν
Συνέχεια στην 10
Ενίσχυση
του Γ. Γριβονν Ρυθμίσεις δανείων με διαγραφές
με είκοσι νέες
θέσεις απασχόλησης
τόκων και κεφαλαίων
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 11
Δ. Μακεδονία:
| ΝΕΟ
Στο πλευρό
του Πανεπιστημίου
η Περιφέρεια
Enίσημos Συνεργάτηs ΜΕEA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε!
Συνέχεια στην 6
ΠΣΑΠ-Προπονητές FL :
Επιστρέφου με υπεύθυνοι,
σοβαροί και με τη δέσμευση
Πωs θα εφαρμόσουμε
το Υγειονομικό
Πρωτόκολλο
ΓΡΕΒΕΝΑ
3nς Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20