Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής -Νικόλαος Καραθάνος 1951-197Η* Sυκτήτρια - Εκδύτμα Στανρίδου Ι. Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αp. φύλου 6880-12.296
0,50 ε
Μελέτες οδικής ασφάλειας σε πέντε
| Εθνικές οδούς της Κεντρικής Μακεδονίας
Σκα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής
Στην τρίτη θέση
η ΠΑΜΘ με 70
νέες αιτήσεις
για φωτοβολταϊκά,
αιολικά, βιο μάζα κ.α.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
της αρμόδιας επιτροπής
Σε καλή πορεία
τα έργα Leader
του δημόσιου
και ιδιωτικού
χαρακτήρα στη Δράμα
Στην αποστολή και
Με αγωνία περιμένου με
ανακοινσεις για
τη βελτίωση του δρόμου
Δράμας-Αμφίπολης
η αθλήτρια του ΕΟΣ
Δράμας Κωνσταντίνα
Χαραλαμπίδου.
Πολλά παράπονα για την καθαριότητα
στη λαϊκή αγορά της οδού Χελμού
Υπάλληλος της ΚΤΥΠ ΑΕ στη Δράμα για επίβλεψη έργων
Σε στασιμότητα το έργο
του 12/θέσιου Δημοτικού
Σχολείου κ. Νευροκοπίου
Στασιμότητα σε όλα τα μέτωπα για τις δύο λαϊκές αγορές στο Δ. Δράμας
Αν αναμονή για τις εργασίες στο Μουσικό Σχολείο Δράμας
Εν αναμονή προκήρυξης του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στις
Φυλακές Νικηφόρου
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
ΓΟ ΖΗΤΗΜΑ της λακής αγοράς του Δήμου Δρά
μας, έχει μπει σε μια νέα φάση εξαιτίας των υγε ονομικν μέτρων που ορίζονται από την πανδημία τους περιορισμούς τουλάχιστονΛόγω των μέτρων αυτν, ο Δήμος Δράμας αποφάσισε Ζητήματα καθαριότητας
να διασπάσει τη συνοχή που είε επί της οδού 19ης Ένα από τα ζητήματα που υφίστανται πάντως το τε
Μαΐου, και να μεταφέρει μέρος αυτής επίτης οδού Χελ- λευταίο διάστημα και πάλι, είναι το ζήτημα της καθαριόμού, στην εριοχή της ανάπλασης.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία , άπου έπρεπε να τηρη - αρρχική έναρξη στην οδό Χελμού, στη συνέχεια διορθ θούν πλέον οι αποστάσεις των 5 μέτρων μεταξύ των θηκε κάπως, κυρίως όταν υπήρξαν τα μέτρα της αυστη
πάγκων των εκθετν , ο Δήμος Δράμας αποφάσισε να ρής καραντίνας , εν με το άνογμα , εμφανίστηκε και
προχωρήσει και στην ολική μεταφορά της λαϊκής στην
οδό Χελμού ή στη μερική διαίρεσή της.
Μέσα στο 2020, το ζήτη μα συζητήθηκε και υπήρξαν παρκάρουν κυρίως στους γύρω δρόμους, σε σημείο να
αρκετές ενστάσεις κυρίως από τον Εμπορικό Σύλλογο κλείνουν τη διέλευση για άλλα οχήματα αλλά ακόμα και
Δράμας , αλλά και από μέρος των εκθετν , είτε παρα γωγν αγρστικν προόντων , είτε εμπόρων μιροπωλη- θετες προς την Χελμού, δρόμους .
τν ένδυσης και υπόδησης και άλλων βιομηχανικν
ειδν.
Η διαδικασία αυτή παραμένει στη μέση προς το τιδήμαρχο Καθαριότητας Δράμας κ Κυριακίδη
παρόν . Σε επικονωνία που εε χeες οΠρωνός Τύπος- επιβεβαινει αυτή την άσχημη κατάσταση και επσημα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικν του Δήμου νει ότι , eίvαι αλήθεια πως το τελευταίο διάστημα
Δράμας κ . Εφραιμίδη μαθαίνουμε όι αυτή την στηγμή έχουμε και πάλι πρόβλημα . Ο κανοισμός της λαϊκής
υπάρχει στασιμότητα στο ζήτημα αυτό : Αυτή την ρα αγοράς , λέει πως οι εκθέτες θα πρέπει φεύγοντας να
έχουμε να τηρήσουμε το πρωτόκολλο των υγειονομικν καθαρίζουν τα πάντα και να μην αφήνουν πεταμένα
δεδομένων, με τις δύολαϊκές αγορές. Κάνουμε την ανά - σκουπίδια φεύγοντας Το περασμένο καλακαίρι είχαμε
πτυξη όπως ορίζειο νόμος, έχουμε τα τμήματα ελέγχου κάνε μια ενημέρωση μαί με τον αντιδήμαρχο Οικονοτης Δημοτικής Αστυνομίας ανά τακτικά διαστήματα και μικν με ένα φυλλάδιο, τόσο για το θέμα της καθαριό
στις δύο λακές αγορέςΌπως επιση μαίνει ο ίδιος ,μέχρι στιγμής πάμε γενικά συμμόρφωση αλλά τρα και πάλι έχουμε τα ίδια φανό καλά , δεν έχει διαπιστωθεί κάποο ιδιαίτερο πρόβλημα μενα .
και θεωρ ότι έτσι θα πάμε , τουλάχιστον για όσο διάστημα παραμείνουν ακόμα ανουκτές οι λαϊκές.
Όσον αφορά το ζήτημα της δευθέτησης της μόνμης λόγους , είτε κατοικούν εκεί.
πλέον μετα φοράς της λακής στην οδό Χελμού , οκ.
Εφραμίδης επισημαίνει ότι "ναι μεν εμείς έχουμε κάνει
τις απαραίτητες κνήσεις, παρ ' άλα αυτά, δεν μπορούμε
να ανακονσουμε κάτι όταν βρισκόμαστε σ αυτούς
σία πλέον , είναι το ζήτημα των προσλήΤου Θανόση Πολυμένη
-Ο ΝΟΜΟ Δράμας εισκέφθηκε προ ψεων προσωπικού στις Φυλακές
ημερν , στέλεχος τηςΚτρακές
Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ ) , η οποία τημα αυτό, είναι ότι ο σχετικός φάκελος
έχει αναλάβει το έργο των κτιρακν εγ- από το Υπουργείο Προστασίας του Πκαταστάσεων των Φυλακν Νικηφόρου λίτη προς τον ΑΣΕΠ, φαίνεται να έχει
Δράμας , την κατασκευή του 12/θέσο Δη- αποσταλεί
μοτικού Σχολείου Κ . Νευροκοπίου και το
έργο στεγάνωσης του Μουσικού Σχο - πρόκεται να προσληφθούν είναι:
λείου Δράμας και άλλων εργασιν σ
αυτό . Πρόκεται για 3 συνολικά έργα , τα χολόγων , ΠΕ Κανωνιολόγων , ΠΕ Κανω
οποία καθυστερούν εδ και πάρα πολύ νικής Εργασίας, ΠΕ Ιατρν , ΠΕ
καιρ .
Νασημεκσουμε ότι η ΚΤΥΠ ΑΕ υπόκε Μηχανικν , ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Δια
ται στον γενικό έλεγχο του Υπουργείου κητικού-Λογιστικού, ΤΕ Υγείας Πρό Υποδομν και Μεταφορν.
Φυλακές Νικηφόρου
Όπως είναι γνωστό βέβακα, επί της ου - ΔΕ Φύλαξης , ΔΕ Προσωπικού Εξωτερσίας οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Φυ - κής Φρούρησης, ΔΕ Οδηγν , ΔΕ Νοσηλακν Μικηφόρου Δράμας έχουν λευτικής. Πάντως , το μεγαλύτερο τμήμα
ολοκληρωθεί εν από το περασμένο καλοκαίρι του 2020, έχουν παραδοθεί και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρηεπίσημα από το Υπουργείο Υποδομν και σης
Μεταφορν.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίει γνωστά , την πλήρωση των θέσεων (σ.σ. τότε 258 )
το στέλεχος της ΚΤΥΠΑΕ, στις Φιλακές του Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου
Νικηφόρου επίβλεψε το έργο της δια - Δράμας είχε εγκριθεί από το Υπουργείο
μόρφωσης τρν χρων επισκεπηράων. Δικαιοσύνης επί δακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
Αυτό βέβαια λίγη σημασία μπορείνα έχει ( αποφ . 16399 -1740131.1 .2019) και
για το κοινό, παρ ' όλα αυτά, θα πρέπε να είχε κατατεθεί στον ΑΣΕΠ
πούμε ότι εκείνο nou έχει μεγάλη σημα Τα τελευταία νέα όσον αφορά το ή
τητας . Προβλήματα σ' αυτόν τοντομέα υπήρξαν με την
Όπως είναι γνωστό, οι ειδικότητες που
πάλι το σχετικό φαινμενο .
Ένα ήτημα αφορά στο ότι πολλοα είναι εκείνοι που
ΠΕ Σωφρονιστικν Ενηλίκων , ΠΕ Ψυγια πεζρύς. Το πρόβλημα παρατηρείται κυρίως στις κάΟδοντιάτρων , ΠΕ Εγκληματολόγων , ΤΕ
Το ζήτημα της καθαρότητας όμως είναι από τα σπουδαότερα . Κάνοντας την σχετική διαπίστωση προ τον αννοας ( Νοσηλευτν και Κανωνικής
Εργασίας ), ΔΕ Διοκητικού-Λογιστικού,
της προκήρυξης αφορά ΔΕ Φύλαξης και
Να σημειωθεί ότι σχετικό aτημα ια
τητας , όσο και για τοθέμα του ωραρίου . Υπήρξε μια
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρετά παράπoνα από
τον κόσμο που βρίσκεται στην περισχή για διάφορους
| σελ4η|
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα