Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
19.008
FΑσφυκτά το Νοσοκομείο Αμ Νικολάσυ
Σελίδα 23
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ . ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΑτρίζης (Υπάρχει σημαντικός αριθμός Παιδίν
nο σχολούνταμε τομπάσκετ καιέχουν δύνατότητες
Σελίδα 3
Βελτιωμένη η εικόνα
της πανδημίας στον Άγ. Νικόλαο
ΕΟΝ. Λασιθίου
έχει ανάγκη
Ψυχιατρικής Κλινικής
Σελίδο 6
Ανησυχία για την επικράτηση στην Κρήτη της βρετανικής μετάλλαξης
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Σητείας ζητά
να διορθωθούν τα λάθη
στους δασικούς χάρτες
ενός Σαββατοκύριακου με μένο noυ προκαλεί έντονο ερτημα είναι το μέλλει
έντονο προβληματισμό για προβληματισμό διότι έχει γενέσθαι με την κόκινη
την εξέλιξη της πανδημίας μεγάλη μεταδοτικότητα καραντίνα . Θα υπάρξουν
το συγκεκριμένο στέλε - σκληρότερα μέτρα κλεισ .
χος παρά το γεγονός πως ματος στην Κρήτη:
Κάποιοι κάνουν λόγο
για πρόβλημα στο Ηρά
Χθες, το Εθνικό Δίκτυο κλειο , εφόσον συνεχιφανερνει πως λειτούρ - Γονιδιωματικής Επιτήρη - στούν αυτές οι συνθήκες
γησε με αποτελεσματικό σης για τις μεταλλάξεις και υπάρξει αύξηση κρουανακοίνωσε 24 κρούσματα σμάτων . Ερωτηματικό παΜΙΚΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
στην Κρήτη,
Το Ρέθυμνο αν και υΜεγάλη η βελτίωση που
nαpouσιάζει ο Αγιος Νκό .
λαος μέσα στις τελευταe Πpχαν πληροφορίες πως μοιάζει να αντιμετωπίζεται
14 μέρες που βρίσκεται σε
σκληρό Ιockdown Η κόκ .
κινη περιοχή , της Κρήτης έχει μεισει στο 50%
το ποσοστό nou αναλογεί λτν a Προστατευ με τη βοετανική μετάλ - ραμένει κι αν υπάρξουν
στα κρούσματα , στοιχείο eν σε αυτό το κύμα λαξη στο Ν. Λασιθίου για εξελίξεις στον Αγιο Νικό
nou rpέπει να θεωρηθεί ξαρσης της πανδημίας
Εξαιρετικά σημαντικό και
σηματοδοτεί την θετική
πορεία που καταγράφει η
nόλη και ο τοπκός πληθυ - Βλrματισμό για τη συνέ.
σμός , τηρντας τα μέτρ .
Συγκεκριμένα στις 3
Φεβρουαρίου ο Δήμος Α.
γίου Νικολάου με βάση θεί η κατάσταση και θα εξόχως επικίνδυνο Πληρο σίματος και πς θα εξε την αναγωγή των κρου . πέσουν τα κρούσματα τις φορίες αναφέρουν πως η λιχθούν οι περιοχές που
σμάτων ανά 100.000 πλη - επόμενες μέρες .
Βυσμό είχε 124 κρούσματα.
Δηλαδή 124 στο γενικό μένα πλέον μας έρχονται νησί έχει προέλθει στις
πληθυσμό , στοιχείο που από το Ηράκλειο όπου έ
επιβεβαίωνε την επικινδυ - χουμε σταθερή αύξηση πτσεων από ανθρnouς ο Αγιος Νικόλαος αλλά νότητα της κατάστασης. των κρουσμάτων , με απο - noυ κινήθηκαν μεταξύ Ελ- ξει κατηγορία και υπάρ 133 Χθες ο Δήμος Αγίου Νκολάου ήταν στο 50% της λος προβληματισμός για ρν , όπως η Αλβανία ή άλ - μιση της κατάστασης συσυγκεκριμένης ποσόστω - την εξέλιξη της πανδημίας λες ευρωπαίκές χρες
σης, δηλαδή στα 61 κρού - καθς και για το ενδεχό σματα ανά 100.000 πληθυ - μενο να υπάρξει κι άλλο
σμού. Πρόκειται για στο . ockdown στην Κρήτη , Τα
χείο απολύτως ενθαρρυ - χθεσινά 33 κρούσματα και
ντικό διότι δείχνει πως ο η εκτιμμενη διασπορά
κρίσιμος δείκτης μέτρη τους , Προκαλούν ερωτησης της εξάπλωσης των ματικά
κρουσμάτων στην τοπική
κονωνία έχει nέσει στο
061 και λειτουργεί σε α.
πόλυτα παραδεκτά και θε .
τικά πρότυπα για τα δεδο - δομένο είναι ότι έχουμε ,
μένα του δεκατετραήμε . με βάση τα αποτελέ
ρου nou πέpασε
αρχζει να napoυσιάζει θε - από τον εμβολιασμό.
τική εκόνα , γεγονός nou
Σελίδα 1
τρόπο η προσπάθεια των
.0Θ. Κατάσος Διευθυντής
την περίοδο 7 Ιανουαρίου λαο
στην Ιατρική Υπηρεσία
του Νοσοκομείου
εντούτοις χθες εμφανί . 2021 έως και 9 Φεβρουαστηκε με 25 κρούσματα . ρίου 2021.
Στοιχείο που γεννά προΗ αποψινή ολοκληρω
μένη ενημέρωση που θα
ναι πως δεν έχουμε ακόμα nouς της nολιτείας και
χεια, παρά το γεγονός στην Κρήτη το στέλεχος του επιστημονικού κόσμου
της Αφρικανυκής εκδοχής θα δείξει αν υπάρχει κίν
φέρουν πως θα εξομαλυν- το οποίο μοιάζει να είναι δυνος έξαρσης, νέου κλει .
Αγ. Νικολάου
πως οι πληροφορίες ανα Σελίδα 2
μεταφορά του στελέχους σήμερα είναι σε σκληρό
Τα ανησυχητικά δεδο-που έχει κυριαρχήσει στο lockown.
Παρά τα θετικά στο
περισσότερες των περι - χεία δεν είναι οίγουρο αν
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
τέλεσμα να υπάρχει μεγά - λάδας και γειτονικν χω ξουν αλλαγές με υποβάθ.
ναγερμού Θα κριθεί από
την σημερινή (Παρασκευή)
συνεδρίαση της Επιτροπής και τις εισηγήσεις των
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| SUPER ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
Θα αρθεί
η καραντίνα
Από κει και πέρα , το λομωξιολόγων
ΑΥΤΑ ΜEGAFARM Η 6AΔ
ΡΥΖΙ FARMER ΓΛΑΣΕ 1 KΙΛΟ
ΡΥΖI FARMER NYΧAKI 1 ΚΛΟ
ΡΥΖI FARMER KIΤΡΙΝΟ 1 ΚΙΛΟ
0.89E/ΣΥΣΚ
0,99E/ΣΥΣΚ
0,996/ΣΥΣΚ
0,996/ΣΥΣΚ
Wητο πωλείο
Η βρετανική
μετάλλαξη
Το πιο ανησυχητικό δε
ΝΕΡΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟ 6ΑΔΑ
0,996/ ΣΥΣΚ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜISKO Νo6-No10 (341ΔΩΡΟ) 2496/ΣΥΣΚ
|ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑTΟΙΚΟΝ
σματα που εκδδε το Ν ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
Τηλ 2841 400270
στιτούτο της Ακαδημίας
Αθηνν , μεταλλαγμένα
κρούσματα της αγγλικής
εκδοχής σε πολύ υψηλό
Τα παραπάνω αποτε- nooοστό Συγκεκρμένα τα
λούν το πιο θετικό σενά . μεταλλαγμένα κρούσματα
στο νησί φτάνουν το 90%
χρονική περίοδο κι ενόψει των κρουσμάτων , δεδοΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00MM
Ανησυχία
για Ρέθυμνο .
Ηράκλειο
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑΝΑ ΔΕIΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΛΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΓACEΒOOK eboak
www.facebook.com/ Onωρoαuλείο Mυλωνάκης
6906794787
6955630506
ρεσκ aή Διανομή κατ' οκον
φPρύτα και λαχανικά
6987182616
Κνωσσού 27Έναντι Νοσοκομείου Άγιος Νικόλαος
ριο της Κρήτης , αυτή την
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- AΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 284102171

Τελευταία νέα από την εφημερίδα