Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευη1 9.02.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6729
ΤΑΙΠΕA:
Το υσχυρότερο χτύπημα δέχτηκε ο τομέας του τουρισμού
Χάθηκε εοος 41,6 διο ευρά το 2020
από την πανδημία
Το σαρωτικό χτύπημα της πανδημίας στην οικονομία αποτ
υπνει η ΕΛΣΤΑΤ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για
το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της
οικονομίας, ο κύκλος εργασιν το έτος 2020 ανήλθε σε 266
Επιβράβευσε τους
συνεπείς δανειολήπτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
η Εθνική
ΣΤΑΤΙΣΚ
Η Εθνική Τράτεζα , η πρτη
δισ. ευρ, σημεινοντας μείωση 13,5% σε σχέση με το έτος |τράπεζα που σχεδίασε και
Πρόγραμμα
Ανταμοιβής της Συνέπειας
Στεγαστικν
Δανείων , προχρησε στις
30/01/2021 στην απόδοση της
υλοποιεί
2019, που είχε διαμορφωθεί σε 307,7 δισ. ευρ .
Πελατν
Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιν ,
κατά 53,4%, μεταξύ των ετν 2020 και 2019, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότ- επιβράβευσης 5%επί των
καταβληθέντων τόων
55.455 συνεπείς δανειολήπτες, για το χρονικό διάστημα
01.01.2020-31. 12.2020.
ητες Υπηρεσιν Παροχής Καταλύματος και
Υπηρεσιν Εστίασης.
Ειδικά για το τέταρτο τοίμηνο του 2020, ο κύκλος
Alpha Bank Σανίδα σοτηρίας
α χρατικές στηρίξεας
εργασιν έπεσε στα 72,2 δισ. ευρ , ση με ινοντας σχετικά ποσά πιστθηκαν
στους συνδεδεμένους λογαρ ιασμούς εξυπηρέτησης των
στεγαστικν δανείων των
μείωση 8,6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2019, που
είχε ανέλθει σε 79 δισ. ευρ.
πελατν .
Παράλληλα , πραγματοποιήθηκε η απόδοση των επιπ
λέον go4more πόντων για τις
συναλλαγές των συγκεκριμέ
δανειοληπτν
Νέα τιμή στόχο στα 10,90 δίνει
η Αxia Ventures στη ΓΕΚ Τέρνα
S up erm arket
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και τα πρατήρια καυσίμων ΕΟ για το
ίδιο χρονικό διάστημα, καθς
και για την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων του δανείου
τους (1 πόντος ανά Ει δόσης
δανείου) . Η Βθνική Τράπεζα
με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει την προσπάθεια των
πελατν της να ανταποχριθούν στις δανειακές τους
υποχρεσεις
δύσκολη
συγκυρία των τελευταίων
ετν και επιβεβαινει τη
δέσμευσή της να εξακολουθήσει να δουλεύει συστηματικά
στε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες τους
στην οποία αυξάνει κατά
24% την τιμή στόχο.
Καθς οι προοπτικές για
επενδυτικό
Παρά το γεγονός ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερη
του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής (
10% το ΑΕΠ στην Ελλάδα , έναντι -6,8% στην Ευρωζνη, EC Winter Forecast 2021) , η αύξηση του
ποσοστού της ανεργίας στην Ελλάδα ήταν μεταξύ
των ηπιότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ Εβδομαδιαίο
29.01.2021). Οι παράγοντες που εξηγούν αυτό το
φαινόμενο είναι δύο , αναφέρουν οι αναλυτές της
Alpha BankΑΛΦΑ +0,89%.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο
ηγέτης σε επενδύσεις στις
υποδομές στην Ελλάδα.
κατέχοντας ένα κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο περιουσιακν στοιχείων που
εξασφαλίζουν σταθερές βλέπουμε
ταμειακές ροές και υγή
δομή ισολογισμού , κάτι
κύκλο στη χρα γίνονται
ολοένα και πιο θετικές ,
να βρίσκεται
στην καλύτερη θέση για
να επωφεληθεί από αυτή
την αναπτυξιακή τάση,
ΤΕΡΝΑ
Δελτίο
Οικονομικν Εξελίξεων,
επιτρέπει
οικονομικά
διοίκηση να
συνεχς νέες επενδυτι- επιτρέποντας έτσι την
κές ευκαιρίες, σημεινει δημιουργία σημαντικής
η Αxia Ventures σε ανάλ υσή της για τον όμιλο
αναζητά
αξίας τα επό μενα χρόνια,
Created by Universal Document Converter