Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κόβει τις εκτιμήσεις για Ελλάδα η Citi
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5919 Παρασκευή 19.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
ΔΕΔΔΗΕ
Ολοκληρν εται
η αποκατάσταση
του δικτύου
μέσης τάσης
Ελτζξει να ανοίξει τα σχολεία στις 8 Μαρτίου
Τα ανδρκά ενδύματα ατέγραψαν απόλειες
Βουτιά τζίρου και εξαγωγν για
ένδυση-κλωστοϋφαντουργία
>>> ελ.
>>> ελ
Βουτιά στα κρούσματα
στη Βρετανία
Ολοκληρνονται αυτή την
ρα οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου Μέσης
Τάσης της Απικής , καθς
σύμφωνα με την τελευταία
ενημέρωση
Στην κόψη του Ευραφού
απομένουν
κάποια μικρά τμήματα των
γραμμν που έχουν υποστεί
ζημιές από την πτση δέντρων λόγω της κακοχαιρίας
κυρίως στα Βόρεια Προ
στια. Παράλληλα προχωρά η
εποκατάσταση βλαβν στη
Χαμηλή Τάση καθς και
με μονωμένων παροχν.
ΔΕΔΛΗΕ
για παράταση του 1ockdow
Οι εργασίες επικεντρνον
Διόνυσο, ΑγΥΣτέφανο, Κουν Ηδιαδικασία ξεκνά σηις Φεβρουαρίου
νέρι , Ανοιξη, Δροσιά και
Κάλαμο.
Ο ΔΕΔΔΗΕ, σε νέα ανακοίνωσή του εφιστά εκ νέου
την προσοχή σε όλους του
πολίτες σε περίπτωση που
διαπιστσουν ζημιές στο
Δίκτυο (πεσμένα καλδια,
στύλους κλπ ) να ατομακρυνθούν άμεσα και να μην έ0 ουν σε καμία επαφή.
Πότε πληρνει τις συντάξεις
Μαρτίου ο ΕΦΚΑ
Εγκρίθηκαν οι
ηνίες
συντάξεων μηνός Μαρτίου Τοίτη.
2021. Συγκερυμένα , με
απόφαση του υπουργού 2) από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑM ,
Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων Κωστή Χατ ζηδάκη , εγκρίθηκε η σο .
49/Συν.5/04-02-2021 απόφ- χατα βληθούν στις 24 Φεβραση του ΔΣ του Ηλεκτρονι- ουαρίου
κού Βθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- 3 ) από τους τ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ
ΕΦΚΑ) , σύμφωνα με την
οποία οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεων μηνός 2021, ημέρα Πέμπτη.
Μαρτίου 2021 των συνταξιούχων που προέρχονται:
καταβληθούν στις 23 Φεβο2021,
ημερομκαταβολής
ουαρίου
Καλεί επίσης όσους πολίτες
συνεχίζουν
τωπίζουν προβλήματα ηλεκ
τροδότησης στις περιοχές
που σημειθηκαν ζημιές στο
δίκτυο από την κακοκαιρία .
να επικοινωνήσουν με την
εταιρία για να εξεταστεί η
περίπτωση
βλάβης , τηλεφωνικά στο
11500 ή 2111900500 , μέσω
της εφαρμογής MYDED DiE
app σε Αndroid χαι iOS από
το κινηπό τους ή και μέσω
υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΛΗΕ στο
Ενδεχομένως να έχουμε την επαναφορά κάποιων δραστηρ
ιοτήτων από 1η Μαρτίου, δήλωσε μιλντας στον ΣΚΑΙ ο
Αθ. Εξαδάκτυλος , πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού
τις τοάπεζες και τον ΟΤΕ
αντιμε
τελεινει σε 0, 2, 4, 6, 8, θα
2021,
ημέρα Συλλόγου ,
Τετάρτη.
και ΕΤA, θα καταβληθ
ούν στις 25 Φεβρου αρίου
μεμονωμένης
4) από το Δημόσιο, τ. ΝAT,
τ. ΕΤΑT, τ. ΕΤΑΠ-ΜΕ
και ΔΕΗΔΕΗ332% , θα
καταβληθούν στις 26 Φεβοουαρίου 2021, ημέρα Παρεκτιμντας παράλληλα πως ημέρα επιβολής του αυστηρτο εάν αποδίδουν τα μέτρα ότερου lockdown, δηλαδή
κι αν έχουμε σταθεροποιηθεί, θα φανεί από τη 10η
σε 3 ημέρες από σήμερα.
1) από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
τις τράπεζες και τον ΟΤΕ
Online Δήλωση Βλάβης
( deddie.gr).
τελεινει σε 1,3,5, 7,9, θα ασκευή .
Created by Universal Document Converter