Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27 νεκροί
320 διασωληνωμένοι
1400 νέα κρούσματα
37 νέα κρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
-4 στην ΠΕ Δράμας
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
16 στην ΠΕ Εβρου
Δήμος Ξάνθης:
Παροχή βοηθήματος
για επανασύνδεση
ηλεκτρικού ρεύματος
Ο Δήμος Ξάνθης οφελν, όn με την αp . παξ χορήγηση ειδικού Β ).
ενημερνει τους κατα - 90,2021 aπόφαση Δη βοηθήματος, προκειμέναλωτές με χαμηλά εi . μάρχου Εάνοης συ - νου να αντιμετωπίσουν καιούχοι του ειδικού συνδεθεί anό το δί - δεμένο, μέχρι τη διαδ .
σοδήματα που έχουν γκροτήθηκε η Επιτρο - Τις ενεργειακες τους βοηθήματος για να
αποσυνδεθεί από το πή επανασύνδεσης ανάγκες, συμφωνα με υnοβάλουν τη σχετική κής ενέργειας λόγω εξέτασης ατήσεων
τήρια
30/04/2020 και να n Οι προς εξέταση δ
A. Να έχουν απo - ραμένουν απασυνδε.
κτυο παpoχής ηλεκτρ - κασία υπαβολής και
δίκτυο παροχής ηλε. ρεύματος και μπορούν την
αίτηση πρέπει να ηλη. ληξnpόθεσμων οψει .
κτρικής ενέργειας εξαι . να υποβάλουν αίτηση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/061
τίας ληξιπρόθεσμων στο Δήμο , για την εφ . /14.07.2020 ΚΥΑ ( 308
ρούν τα nαρακάτω κρ, λν μέχρι και τις
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Περιφερειακή Σύνθεση
"Τι συμβαίνει
με το Νομαρχιακό
ΚΕΚ της Ξάνθης;" Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"
ΑΡΒΕΛΕΡ- ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
OΔΟΣ ΕΜΗΝΟΝ
ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
αΑν διευθύνουν
οι ανίκανοι,
τότε φταίνε οι ικανοί
σειρά
καίριων ερωτη
μάτων nου αφο| ρούν το Νομαρ .
χιακό ΚΕΚ της
Ξάνθης θέτει
προς απάντηση
Η δεύτερη δόση
του εμβολίου ήταν
γεγονός την Τρίτη
16 Φεβρουαρίου
2021 Ολα πήγαν
καλά.Ενενήντα
επτά συνολικά εμΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ η Περιφερειακή βολιασμοί Παπmoύδες και γιαγιάδες, προσωΣυνθεση στην ικό όλων των ειδικοτήτων , μέλη του διοικητ
ΣΥΝ Σ επόμενη συνε . κού συμβουλίου μαζί με τον ιερέα και τον
δρίαση του Πε ψάλη μας
pιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ
ΚΚΕ Ξάνθης:
Καλούμε γονείς, εκταιδευτικούς,
μαθητές να διεκδικήσουν
σχολεία ανοιχτά
με ασφάλεια και υγιεινή !

Τελευταία νέα από την εφημερίδα