Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64o- Αρ . φύλου 17.950 . Τιμή 0,60οΕ . Πέμππη 18 Φεβρουαρίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67T, 33.791-Fax: 26510 30.350 . http:/www.proinosiogos.gge [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι νοσηλείες στα νοσοκομεία με διακομιδές οπό τη γετονική χρα . .
Για το Παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου στην οδό Δομπόλη .
Οι πομπδεις διαβεβαισεις
αύξηση των κρουσμάτων στα Γιάνενα (20 νέα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ
Q Εμματμότα η επήγη τον Εόκος αίψο απίκς απιάπς| δεν αρκούν για ρεαλιστική λύση!
. Οι εισαγωγές ασθενν με
κορωνοίό από την Αλβανία οδηγούν Την Ήπειρο ένα βήμα πρν
την ένταξή της σε καθεστς συστηρού Lockdown!
Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης
Κiκλιας στη χθεσινή εβδομαδιαία ενημερωση για την πopεία της πανδημίας και την κατάσταση που επιΑγνοούνται βασικές προϋποθέσεις για την παραχρηση
από την ΕΤΑΔ και την αξιοποίηση . ..
. Αβέβαιη θεωρείται η τύχη
του υπό κατάρρευση κτιρίου που
στέγαζε το πανεπιστήμιο στην οδό Δομπόλη στα Γιάννινα , παρά
mς περίΤου αντιθέτου πομπδεις
διαβεβαισεις του δημάρχου κ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
κρατεί στα νοσοκομtία , έκανε ονομαστική αναφορά σε περισχές που
παρουσιάρυν ανησυχητική αύξη ση κρουσμάτων , μεταξύ πων oποίων περιέλαβε
μολογκή κατάσταση των οποίων - πληροφορίες , ήδη οι Ειδικοί έχουν
χει όμως επιβαρυνθεί από τη γειτο - εισηγηθεί να ενταχθούν τα Γιάννενα
Vική Αλβανία .
Σύμφωνα με άλλες χθεσηνές κές αποφoσεις ανα του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΤΣΗ
Η αδιαφορία των
λήων και οι ισαγόμενεςο
: νοσηλείες έχουν φέρει
προ των θυρν των Ιωαν .
νίνων , ένα νέο αυστηρό
Γιάννενα , η επιδηΜωυσή Ελισάφ και Τη συμφωνία
Του με τον Περιφερειάρχη κ . Αλέξ
Καχριμάνη να παραχωρηθεί στο
στις εκόκινες περισχές . Οι τελΌπως είναι γνωστό ο κ . Ελισάφ
έθεσε αυτό το θέμα στον πρωθu .
πουργό κ . Κυράκο Μητοοτάκη και
: όπως δήλωσε είδε θετικά το αίτημα
: - άλλωστε δεν είχε κα λόγο να μην
Σύσκεψη φορέων με θέμα τη διαχείρισή τους
Εντείνονται οι έλεγχοι γα
τα αδέσποτα στα Γιάννενα
ν Προβληματισμό προκαλούν οι δηλητηριάσεις σκύλων
το κάνε .
Στη συνέχεια a κ Καχριμάνης
- Ελισάφ έδωσαν κονή συνίντευξη
Τύπου , στην οποία επαν όn συψ που διεκδικούσε το κτίριο για ογ .
τησαν το θέμα και πως ο Περοpεpε - pασμό της Περιφeρειας , έκανε π άρχης δεν έχει αντίρpηση να πάρει
το κίρο ο Δήμος αννιτν για να
το κάνει δημαρχείο.
σει ξανά την πόλη
._ --------Απαιτείται χρόνος ..
Προφανς ο κ Καχριμάνης .
Hαιολόγηση έγνε από την Ευρωπαϊκή Ετροπή
ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Νέος χάρτης
Erasmus με βαθμολογία 100/100!
V uλίπει ολληση την περίοδο του τόν πουγράμματος (0021-2027 )
σω επειδή θα του το ζήτησε ο πρω, καίτοι tiε προχωρήσυ
e ες διαδικα - tη σελ
. Miα έντονη
κινητικότητα πα ρατηρείται το ΤΕ
λευταίο διάστημα
από πλευράς Του
Δήμου Ιωαννιτν
όσον αφορά στην
αντιμετπιση rou
προβλήματος των
αδέσποτων ζων
που εξακολουθεί
να υφίσταται στην
πρωτεύουσα της Ηπείρου.
Εξάλλου , υπάρχει πλέον εντε
ταλμένος δημοτικός σύμβουλος , ο
Nίκος Τσόλης , με αρμοδιότητα τη
διαχείριση των αδέσποτων και η
λετουργία του κατα Ο Δήμαργος για δημοσίευμα του Δημ. Μακρήστον αΠΛ
M. ΕΛΙΣΑΦ. Το χτίριο εξαιρέθηκε (8-8-2020)
της Χατεδάφιση... δον είναι αυθαίρετο!
. Τον νέοΧάρτη Erasmus για
την Αντατη Εκπαίδευση που
καλύπτει ολόκληρη την περίοδο Του
νέου Προγράμματος Erasmus (20212027 ) απέκτησε το Πανεπιστήμιο Ιω.
αννίνων, συγκεντρνοντας Την aντατη βαθμολογία ( 100100.
> θα αταιηθούν αλλαγς αλλά μτορεί να εκδοεί οκοδομική άδεια..
. Από τον Δήμαρχο Ιωαννi .
νων κ . Μωυσή Ελισάφ λάβαμε την
ακόλουθη απάντηση για το κτίριο
του παλιού Πανεπιστημίου στην ο .
δό Δομπόλη
Ένα μοναδικό μνημείο του 1857..
Κινδυνεύει το κωδωνοστάσιο
Αγ. Νικολάου Πρωτόπαππα!
Ο Χάρτης Εrasmus για την Αν τατη Εκπαίδευση ( ECHE) παpέχει
: ο γενκό πλαίστο ποότητας για Τις : ρικής 13-14 Φεβρουαρίου με Τίλο
ευρωπαϊκές και δεθνείς δραστηριό
τητες συνεργασίας Τις - 11η σελ
φημερίδας σας ου Σαββάτου-ΚυAΥΘΑΙΡΕΤΟ Το ΚΤΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΟΜΠΟΛΗ, με ικ απόψεις του Πολη
κού Μηχανικού ΤΕ κ . Δημητρίου Μ κρή, ο orοiος θέτει διάφορα ερωτήματα για ο συγκρόημα του Παλού Πανεπιστημίου η Δημοτική Αρχή σος ενημερνει με βάσηα στοχεία - 4η σελ.
ΒΟΛΕΣ
VΑνάγκη να ξεμπλοκάρει το έργο αποκατάστασης του
Βελτινεται συνεχς
ο καιρός στην Ήπειρο!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΕΤΣΗ
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΙΑ.
. Τερόστια προβλήματα ά.
φησε πίσω της η τελευταία κ | κοκαιρία που έπληξε μεγάλο
| μήμα της χρας , με τα πιο σο βαρά να εντοπίονται στην ΑΤ.Η διαδικτυακή δραστηριό τητα των παιδιν , παίρνει συνε .
χς μεγάλες διαστάσεις! Τα
παιδία παίζει! Μικρά και με
γάλα Αλά π παίζουν; Πήγαν,
δυστυχς , στη μπάντα οι αλά
νες και τα υπαίθρια παιχνίδια!
Μεγάλες βάρδιες 4η σελ
. Το κωδω νοστάσιο ου leρού
Νικολάου της κο
νότητας Πρωτό
παππα κινδυνεύ.
ει να καταρρεύ σε! Χαρακτηρίστηκε επισήμως
αστορικό μνημείο
Υποστηρικτιή πλατφόρμα
γμτυς δικαιούγους τς
Δρίσης eλιανικό
στο Στέ για το κλείστο
Ακαστηρίων
Σελ. 6
Σελ. 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.Σ
- 2η σελ .
Διαπιστσεις .
Λιαιτητικού Δκαστηρίου επιτρέποντος. .
ΓΝΩΜΕΣ
Μέγα Πρόβλημα και
στην οικονομία . .
Σήμερα (3 μ.μ. ) στο Αγρίνιο ο ΠΑΣ
υποδέχεται τον Παναθηναϊκό
- Σόχος, η επίευξη στορ - πρόκρισης για τονεπόμενο γύρο του κυπέλου
Τρεις χαμένες
ευκαιρίες ..
> Του ΑΓΤΕΛΟΥ ΚΟΛΕΜΠΑ, οικονομολόγου
> Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Ο Παρακολουθντας την ρευστή καθημερινότητα
και πραγματικότητα ο τελευταίο διάστημα νομίζα
κανείς ότι δεν ζει σε αυτή τη χρα! Όλα τα μέσα ενη
μέρωσης και δη οι τηλεοράσεις ασχολούνται με την
σεξουαλική παρενόχληση. Δεν λέει κανένας να μη
καταδικαστεί ο βιασμός, η παρενόχληση, αλλά όχι
να φτάσουμε στο άλλο άκρο , όπως πολύ σωστά
είπε η πολύ γνωστή Γαλλίδα ηθοποιός Κατρίν Ντενέβε Όπως πάμε
θα απαγορεύεται και το φλέρτα!
Ένα δεύτερο θέμα που ασχολούνται συνέχεια είναι οι 3ησελ
. Οι κωμικοτραγικές κατα στάσεις
συνεχίζονται και Το
σημερινό (3 μ.μ.)
παιχνίδι τoυ ΠΑΣ
Γιάννινα με τον Π
ναθηναϊκό περνάει
από σαράντα κύμα
τα αναφορικά με τη
διεξαγωγή ή μη Του παιχνιδιού αποφασίζει Το Διατητικό Δικαστήσήμερα στο γήπεδο Του Παναπω λικού στο Αγρίνιο . Στις 10:00 π.μ.
. Παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης , από
την Ιταλία , ο Ανωνυμος ή ς Ελληνικής
Νομαρχίας , ο πρτος,
Παιδείας , ο οποίος , κατά τον Ακαδημαϊκό Κωνστο ντίνο Τσάτσο , αν δεν είναι ο ίδιος γηγενής Ηπε ρτης , είναι διαποτισμένος από το κλίμα Των Ιωαννίνων στον 18ο
αινα , που υπήρξαν η πηγή της λυτρωτικής ροπής για περισσότερο
φως , αληθινό επίκεντρο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού , μας
έστειλε , μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του , το βαρυ VS
: της Πολιπκής
ριο της ΕΠΟ Παρέμβαση υπέρ Ε
Πo από ον Παναθ 11η σελ
-η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα