Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 2773 1
Με covid-19 ο tzίρος
Κόκκινος
συναγερμός για
τις μεταλλάξεις
του κορονοϊού
ο τείρος
των επιχειρήσεων
στην EΕ
ασαν οι επιχειρήσεις του τομέα
Παροχή νερού, επεξεργασία
λυμάτων , διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης . Από την άλλη πλευρά , τη
μεγαλύτερη αύξηση χατά 3,1%
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα Γεωργία, δασοκο μία
Αμεση δράση για να προετοιμάσει την
Ευρπη για την αυξημένη απειλή των
μεταλλάξεων του κορονοϊού προτείνει η
Κομισιόν.
Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας
βιοάμυνας κατά των μεταλλάξεων του
COVID- 19 που ονομάζεται ΗERA Incubator> θα συνεργαστεί με ερευνητές , εταιρείες βιοτε χνολογίας, κατασκευαστές
και τις δημόσιες αρχές στην
ΕΕ και παγκοσμίως για τον ΣΣ 3
χαι αλιεία ,
Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων
της οικονομίας, ο κύκλος εργασιν το δ' τρίμηνο 2020 ανήλθε
σε 72.243.603 χιλ . ευρ , σημεινοντας μείωση 8,6% σε
σχέση με το δ, τρίμηνο 2019 ,
που είχε ανέλθει σε 79.017.709
Τα Πέντε βήματα
για την
χιλ. ευρ.
αποζημίωση των
εκμισθωτν
Τη μεγαλύτερη μείωση χατά
47,9% παρουσίασαν οι επιχει ρήσεις του τομέα Δραστηριότητες υπηρεσιν παροχής καταλύματος και υπηρεσιν εστίασης,
εν τη μικρότερη μείωση κατά
0,4% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του
τομέα Χρη ματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητεςν. Στον αντίποδα,
τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 7,1% παρου
σίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρπινη υ
Σημαντικό μέρος της μη ολοκλήρω
σης της διαδικασίας δήλωσης και εί .
σπραξης των αποζημισεων μεγάλου αριθμού εκμισθωτν ακινήτων από τη συνεχιζόμενη μείωση ενοικίων οφείλεται οχι τόσο στην ανυπαρξία δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων
στο ΤAΧΙSNET, όσο κυρίως στην μη τήρηση των κανόνων που διέπουν το είδος
και την κατάσταση των λογαριασμν
αυτν , στε να μην είναι εφικτή η αυτό ματη μεταφορά και κατάθεση των ποσν
των αποζημισεν τους από το μηχανισμό πληρωμν της ΑΑΔΕ, αναφέρει η
ΠΟΜΙΔΑ, σε ενημερωτικό σημείωμα του
Αλκη Κωφού, Φοροτεχνικού Συνεργάτη
του Γραφείου Ενημέρω σης της ΠΟΜΙ
στηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιν το 2020 ανήλθε σε 266.083.826
χιλ. ευρ , ση μεινοντας μείωση 13,5% σε
σχέση με το 2019 , που είχε ανέλθει σε
307.704.921 χιλ. ευρ.
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 53,4% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα
Δραστηριότητες υπηρεσιν παροχής κα
ταλύματος και υπηρεσιν εστίασης, εν
τη μικρότερη μείωση κατά 2,4% παρουσί
Απλειες ύψους 41,6 δισ. ευρ είχαν
στον τζίρο τους, λόγω της πανδημίας , οι
εγχριες επιχειρήσεις πέρυσι σε σχέση
με το 2019, εν για αυτές που τέθηκαν σε
αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή
τον Μάρτιο 2020 η μείωση του τζίρου ανήλθε σε περίπου 10,8 δισ. ευρ.
Οπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑT, για ο
σύνολο των επιχειρήσεων χαι των δραγεία και την κοινωνική μέριμναν.
Για το σύνολο των επιχειρήσε ων της οι κονομίας με υποχρέωση τή
Προσέλκυση με φοροελαφρύνσεις για
φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού
ΣΕΑ 3
Στη θέσπιση κινήτρων για τη δη .
Γονίδιο του Νεάντερταλ ασπίδα
για την Πανδημία
Στο ενημερωτικό σημείωμιουργία εταιριν ειδικού σκοπού διαχείQισης οικογενειακής περιουσίας (Family
Ofices ) προχωρεί το υπουργείο Οικονομι κν με τροπολογία που κατέθεσε στη
Βουλή
Πρόκειται για τη δημιουργία ενός διαφανούς πλαισίου διαχείρισης της περιουσίας φυσικν προσπων που μεταφέρουν
τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, βασισμένου στις βέλτιστες πρακτικές
που ακολουθούνται διεθνς . Στόχος είναι
η ενίσχυση των κινήτρων για την προσέλ
χυση στην Ελλάδα φυσικν προσπων με
φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.
Σε ανακοίνωσή του , το υπουργείο Οικονομικν αν αφέρει ότι : Η κυβέρνηση και
το υπουργείο Οικονομικν, υπό τον συντονισμό της γενικής γραμματέ ως Φορολογικής Πολιτικής και Δη.
μόσιας Περιουσίας , ολοκλη- ΕΛΛΑ 2
Μοναξιά, στρες
και θυμός από το
lockdown
Μία παραλλαγή γονιδίου, που αποτελεί κληρονομιά από τους Νεάντερταλ και την οποία φέρουν περίπου οι μισοί άνθρωποι εκτός Αφρικής , προστατεύει έναντι της σοβαρής Covid-19, μεινοντας κατά 22% τον κίνδυνο εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ ) . Αυτό , τουλάχιστον, ισχυρίζονται επιστήμονες από τη Σου ηδία και τη
Γερμανία, οι ίδιοι που πέρυσι είχαν ανακοινσει το ακοιβς αντίστροφο: Οτι ένα άλλο
γονίδιο που έχει κληρονομηθεί από τα <ξαδέρφια μας τους Νεάντερταλ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για σοβαρή Covid- 19.
Οι ερευνητές του ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσχα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης
και του Ινστιτούτου Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ της Λειψίας,
με επικεφαλής τον κου φαίο διεθνς παλαιογεν ετιστή Σβάντε Πεέμπο, οι ο
Ανάγκη για άμεσα μέτρα
Στρες, θυμό και μοναξιά έχει προκα
λέσει στους ανθρπους η πανδημία του
κορονοϊού σύμφωνα με τα πρτα αποτε λέσματα μιας έρευνας που βρίσκεται σε
εξέλιξη τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλ
λες χρες του κόσμου.
Η παγκόσμια έρευνα , όπως είπε στο
Sputnik ο καθηγητής Ψυχιατρικής του ΑΠ
Θ, ο Βασίλης- Παντελεήμων Μποζίκας,
άρχισε στις 26 Απριλίου
Gimοprasion.σ
του 2020 και θα τελεισει ΣΜΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα