Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μείωση ή αναστολή τέλους επιτηδεύματος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕMIIOPIΚΗ Μ
91771234
567140
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.451
Κομισιόν
Παράταση στο Market Test
για τα λιγνιτικά Πακέταν
Μείωσηή αναστολή
Με απόφαση της Κομισιόν Παρατείνεται έως
τις 23 Φεβρου αρίου το Market Test για τη
διάθεση πακέτων λιγνιτικής ενέργειας από τη
ΔΕΗ σε Προμηθευτές και μεγάλους καταναλωτές με διμερείς συμφωνίες. σελ 12
τέλους επιηδεύματος
Ευρωζν
Φορολογία και εξαγωγές
τα ζητούμενα για τη λιανική
Τα ζητήματα των εδαφικν περιορισμν στις
εξαγωγές , αλλά και φορολογικά θέματα εντός
Ευρωζνης έθεσαν στον Ευρωπαίο επίτροΠο
Εμπορίου Τhierry Breton, στο πλαίσιο του
διοικητικού συμβουλίου του Eurocommerce,
25 ηγετικά στελέχη μεγάλων ομίλων του
λιανεμπορίου. σελ . 10
ΥΠΟΙΚ: Εξετάζει ένα ακόμη μέτρο στήριξης Πληττόμενων επιχειρήσεων
Τη μείωση ή ακόμη και την αναστολή καταβολής διάζει να Παρατείνει για άλλο ένα έτος την ανα
του τέλους επιτιδεύματος για χιλιάδες επιχειρή.
σεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
Που κατά τη διάρκεια του 2020 υποχρεθηκαν να αναστείλουν τις επαγ γελματικές τους δραστηριότητες ήνα
τις Περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό εξαι
τίας των μέτρων για την αντιμετπιση
της διασιοράς του κορoνοϊού, εξετάζει το υπουρ- αγρότες εντάχθηκαν το 2015 στοκανονικό καθε
γείο Οικονομικν . Επιπλέον, το υπουργείο σχε στς ΦΠΑ και συμπλήρωσαντην Παραπάνω Πεν
ταετία στις 31-12-2020. Η Πιο Πιθανή λύση για
- στολή της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτη- όσες επιχειρήσεις και όσους επαγγελματίες επλήγησαν από την επιδημία του κορονοϊού είναι να
ισχύσει Ποσοστό μείωσης του τέλους επιτηδεύ
ματος ανάλογο της μείωσης του τζίρου Που υπέ
στησαν κατά τη διάρκεια του 2020. Μάλιστα, εξε
τάζεται να εφαρμοστεί η Κλιμάκωση του Ποσοστού
και να νομοθετήσει αναστολή για όσους μείωσης η οΠοία Προβλέφθηκε για τn μείωση
της Προκαταβολής φόρου εισοδήματος Που ίσχυσε
δεύματος για όσους αγρότες εντάχθηκαν την 1n-1-2014 στο κανονικό καθε
στς ΦΠΑ και συμπλήρωσαν στις 31
και για χιλιαδες 12-2019 τηv πενταετία απαλλαγής από
το τέλος επιτηδεύματο ς, καθς επίσης
Αναστολές
αγρότες
Ανοδικά το 2020
η AB Βασιλόπουλος
Πέρυσι. σελ. 5
Βελτιωμένη εικόνα μεγεθν εμφάνισε το
2020 η AB Βασιλόπουλος, η οποία, με σύμμαχον την αυξημένη κατανάλωση Που
προκάλεσε n πανδημα , κατάφερε να ενισχύσει τις χαμηλές ταχύτητες του 2019 και να
τρέξειν ταχύτερα τους σχεδιασμούς διεύρυνσης της εγχριας παρουσίας της. σελ. 15
Στο σκοτάδι βύθισε
Μήδειgν χιλιάδες νοικοκυριά
Θυσία στον βωμό
της Πανδημίας 45 δισ.
Στο 12μηνο Μάρτιος 2020-Φεβρουάριος 2021
Seanergy Maritime Holdings
Σε επίπεδα των 44-45 δισ. ευρ αναμένεται να κλείσει ο λο
γαριασμός της πανδημίας όσον
αφορά τις απλειες
εσόδων των επιχει
Έτοιμη για την κανονικότητα
σιοδοξία ότι και στο Πρτο δί
μηνο της φετινής χρονιάς-με
Κινήσεις σε όλα τα μέτωπα κάνει η Seanergy
Maritime Holdings, στε να επωφεληθεί από
την επιστροφή στην κανονικότητα τη μετά
Covid Περίοδο. Είδικότερα, η εισηγμένη
στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία
Προχρησε σε αναδιάρθρωση δανείων 179
εκατ. δολ, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση
του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης
Υφιστάμενων Πλοίων , αγόρασε ένα ακόμα
bulker τύπου capesize, εν ανακοίνωσε αμκ
75 εκατ. δολ. σελ. 13
την περσινή
νεται ένας χρόνος
Πανδημίας οι απ λειες εσόδων δεν θα
ξεπεράσουν τα 45
ρήσεων στο δωδεκά
μηνο από τον Μάρ
τιο του 2020 έως και χρονιά χάθηκαν δισσεκατομμύρια
τον Φεβρουάριο του
2021. Σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΛ
ΣΤΑΤ, τα 42 δισσε
κατομμύρια ευρ χάθηκαν μέ
χρικαι τον Δεκέμβριο του 2020,
εν στο οικονομικό επιτελείο
εκφράζουν συγκρατημένη αι
ευρ. Και αυτό διότι
με τις 3 εβδομάδες
Πλήρους λειτουργίας των εμπορικν
έσοδα
καταστημάτων εν μέσω των εκ
Πτσεων , το εμπόριο Πήρε μια
σημαντική ανάσαν σε επίπεδο
εσόδων. σελ .3
Τουρισμός
Πρτο στοίχημα το Πάσχα
Η περίοδος του Πάσχα φαίνεται Πως θα είναι
το Πρτο, ψυχολογικού τύπου κυρίως, στοίχημα για τον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας
μετά το σοκ του 2020 λόγω Πανδημίας, εάν
βεβαίως οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέψουν τη μετακίνηση τουριστν Προς τη χρα
αλλά και εντός της χρας . σελ. 11
Πολιτική αντιπαράθεση υψηλής... τάσης
σελ 18
280.000 σuην ουρά
Συντηρητικοί
Παραμένουν
οι επενδυπές
στον τουρισμό κρατικό δάνειο
Καμπανάκι
για χρεοκοπίες
και επισφαλή
δάνεια
για το 60
Μεισεις ενοικίων
ΜET ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ξενοδοχεία
Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
Μεγάλο Παραμένει το ενδιαφέ
ρον για την εξαγορά ξενοδοχει
ακν ομίλων αλλά και μεμονω
μένων ξενοδόχων στn χρα μας
από ξένους, μεγάλους, επενδυτικούς ομίλους, όμως προς το Πα
ρόν το ενδιαφέρον αυτό δεν με
ταφράζεται σε συμβόλαια, λόγω
της Πανδημίας και της τάσης ανα
μονής Που κρατούν όλοι. σελ.11
Έντονο είναι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και
των ελεύθερων επαγγελματιν για τηv Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 6. Μέχρι και χθες είχαν υποβάλειορι
στικές αιτήσεις , Το τριΠλΟ
οι οποίες θα αυξηθούν μέχρι τη Δευτέρα Που εκπνέει
η Προθεσμία. Σύμφωνα με την ΑΑΔ, οι αττήσεις που στοίχημα
έχουν υποβληθεί στιν πλατρόρμα myBusinessSupport
ανέρχονται σε 280.855, εν εκτιμάται ότι το πλήθος | του Μαριο
των συνολικν αιτήσεων Που θα υποβληθούν μέχρι
m Δευτέρα θα υπερβεί τις 500.000. σελ .4
σελ.17
Κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιω
ματούχοι εκφράζουν ανησυχίες
για μια ενδεχόμενη απότομη
αύξηση των χρεοκοπιν και
των επισφαλν δανείων μόλις
εκπνεύσουν τα μέτρα στήριξης
των κυβερνήσεων , Που ως συνέπεια θα έχουν την άσκηση
Ιταλός πρωθυπουργός
Αλεξάνδρα Σδούκου
Γενική γραμματέας Ενέργειας
και Ορυκτν Πρτων Υλν
Επενδύσεις
Πάνω από 280.000 ενδιαφερόμενοι,
στα δίκτυα
ηλεκτρισμού
Ντράγκι
νέων Πέσεων στις ευρωπαϊκές
τράπεζες . σελ. 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα