Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Σύγκρουση
Αδαμίδη
-Πατούλη για
την ευθύνη
διακοπής
ηλεκτροδότησης
σε 250.000
νοικοκυριά

σελ ~ 24

Κανονικά οι
εμβολιασμοί
στα Νοσοκομεία
και τα Κέντρα
Υγείας της Π.Ε.
Κοζάνης

Η απόφαση του 2016
για το ΧΥΤΑ αμιάντου και
τον ενταφιασμό υλικών της
Δυτικής Μακεδονίας στα ΜΑΒΕ

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7410

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Οι ενστάσεις της Περιφέρειας για τα πλωτά
φωτοβολταϊκά στον Πολύφυτο: Η λίμνη είναι
κοινόχρηστη και δεν ανήκει ιδιοκτησία της ΔΕΗ
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Και τέταρτη
μονάδα του
ΑΗΣ Αγίου
Δημητρίου μπήκε
στο σύστημα

σελ ~ 3

Ο Θωμάς
Βητόπουλος νέος
αντιδήμαρχος
Σερβίων

σελ ~ 2

Γιώργος Κασαπίδης: Εντός
της βδομάδας η εκταμίευση
των ποσών στους επιχειρηματίες
της Δ. Μακεδονίας - Ίσως είναι
επωφελής η συνέχιση των
λιγνιτικών μονάδων για την
ευστάθεια του συστήματος

σελ ~ 5

σελ ~ 3

Δεκάδες εταιρείες στήνουν
φωτοβολταϊκά στην περιοχή
Μάνα Νερού της Μεσσιανής
- Πώς γίνονται οι εκτάσεις δασικές
για να τοποθετηθούν οι σταθμοί
- Ο ρόλος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας