Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 18.02.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7548
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΝέα Τιμή στόχο στα 10,90 δίνει στη ΓΕΚ Τέρνα
Αxia Ventures
Βορείου Ελλάδος
Σύμφωνα με εκτιμήσεις Η μισή Ευρτη ζητεί διαγραφή χρέους
Επδοτήσεις από Ε300 έος Ε3.00
Επιδο
Handelsblatt:
Σβήνουν οι
ελπίδες για
ανάκαμψη στην
Ελλάδα
για θέρμανση με φυσικό αέριο
Πρόγραμμα επιδότησης για Την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου σε
οικακούς καταναλωτές Που κάνουν αίτηση για σύνδεση με το δκτυο διατομής του ΛεκαΥοπεδίου Τρέχει η ΕΑ ΑΤικής, Πρόκεται για εταιρκή δράση της ΕΔΑ κι χρηματοδοτεί με
Ποσά από 300 έος και 3,000 ευρ γα Την αντικατάσταση υφιστάμενον συστημάτων
Πετρελαίου Βέρμανσης με αυτόνομες και κεντρικές θερμάνσεις φυσικού αεριου . Πα τη
συμμετοχή στη δράση, ύψους 2,β5 εατ ευρό
δεν υπάρχαι ασο δηματικό κριήρ
10 αλλά θα ισχύσει η σερά Προτε
ραιότητας με βάση την ημερομ
ηνία υποβολής της σύμβασης
σύνδεσης και των σχετικν δικαιολογητικν ένταξης στο Πρόγραμ
μα. Αρκεί η ατηση για σύμβαη
με την ΕΔΑ ΑΤΤικής να έχει γίνα
μετά ηις 15 Φεβρουαρίου .Οι Οικακοί καταναλωτές της Αττικής,
σύμφωνα με την ΕΔΑ , μπορούν να
ωφεληθούν με επιδότηση
διανομή αερίου
>>( 2η
αττ ΚΤ s
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ
H ασοδοξα για αιάκαμψη ρίνει το δολάρο σε γμιλό 3 εβδομάδον
Σε χαμηλό Τριν εβδομάδων υποχωρεί το
δολάριο τν Τρίτη καθς η αυξημένη αισιοδοξια για Τις προοπτικές της, Παγκόσμιας ταίες 8 συνεδριάσεις. Η στερλίνα επεκτείνει
οικονομίας τους επόμενους μήνες στέλνει
τους επενδυτές σε νομίσματα με ρίσκο , είναι το Πιο υψηλό από τον Απρίλιο του
όπως το ευρ και τη στερλίνα.
Εναντι ενός καλαθιού έξι σημαντικν νομι - λιασμν όσον αφορά τον ρυθμό . Κατά
σμάτων, ο δείκτης δολαρίου σημεινει 0,2% υψηλότερα κινείται το ευρ , στο
άνοδο στα 90,229 , Που είναι το Πιο χαμηλό 1,2150 δολάριο.
σημείο από τις 27 Ιανουαρίου.
Εχει υποχωρήσει σχεδόν 1,5% Τις τελευτα κέρδη της και φτάνει στο $1,3946, Που
2018 , καθς η Βρετανία ηγείται τν εμβο
του Παρατηρήθηκε
μεγάλη
Εμφανή σημεία
ανάκαμψης παρ- Περίοδο
ουσιάζει ο κλά- πρτου
ειδν σιδήρου-πολλά projects Προς το καλύτε- λή του δεύτερου μετάλλου, εξ
χάλυβα,
κατά την επιβλήθηκαν
Τρίμηνο
2020 συνεχίζεται Πολύ
Ωστόσο,
lock Πράγματα άρχι μέχρι σήμερα, αύξηση στη διεθόταν
εμπορίας down,
σαν να αλλάζουν παρά την επιβο-νή τιμή
HAB Βασιλόπουλος
μετά Πάγωσαν λόγω ρο από το καλοτο βαρύ
k λιξη που επηρεάζει θετικά
κλίματος καίρι του 2020. down. Παράλληλ
πλήγα
δέχτηκε κατά τη
διάρκεια της πλυετούς οικονομ - περιοριστικν παρατηρείται γεγονός ότι στο
κής κρίσης , αλλά μέτρων
αβεβαιότητας Έτσι, η αύξηση , θετική εξέλιξη μικτό περιθριο
Που είχε δημιο- της ζήτησης Που
υργηθεί και των
αποντάρειν στη
μικρή λιανική
για τον κλάδο κέρδους
αποτελεί και το
είχε αρχίσει να
εταιρειν
συγκεκριμένης
κατά το τρίτο διάστημα αυτό δραστηριότητας
Created by Universal Document Converter