Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

18

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5660

ΑΙΣΘΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Η ∆ΟΝΗΣΗ 4.9 ΡΙΧΤΕΡ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η «ΑΜΑΡΤΩΛΗ»
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ-ΜΑΪΜΟΥ ΣΤΗ ∆. ΑΧΑΪΑ

Ανησυχητική...
αφύπνιση!
ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Α. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ,
Ε. ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΙ Ε. ΣΩΚΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

«Παντρεµένη»
µε δύο Ινδούς!
Η ΠΑΤΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΤΤΑ
ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 5

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΓΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΑΧΑΪΑ

Με τον εφιάλτη
ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΑΚΟΜΗ 25.000
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Το «σκοτάδι»
και οι ευθύνες
ΣΕΛ. 2

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΓΚΡΙΜΑΛΝΤΙ

∆υναµική
παρουσία στην
Αδριατική

της µπουλντόζας
ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ «Γ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ
ΣΕΛ. 12

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΕΛ. 11

61 ΧΘΕΣ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ,
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ

Σταθερά
διψήφια
η Αχαΐα

ΣΕΛ. 3

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ∆ΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ,
ΠΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ

Αντίστροφη µέτρηση για την
Καρδιοθωρακοχειρουργική

∆ικαίωση για την
Αδαµαντία Αντύπα

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑ∆Α ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 21-25

ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ (0-0)

Παραµένει εντός στόΧου
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗ
n ΝΕΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ ΝΕΠ
n ΠΩΣ Ο ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΜΕ ΜΥΘΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΟΝΑΤΙΣΕ ΤΟ ΝΑ∆ΑΛ

ΜΕ ΠΟΝΟ ΨΥΧΗΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α∆ΙΚΟΧΑΜΕΝΗΣ
ΚΟΠΕΛΑΣ ΣΤΟ Μ.Ο.∆. ΛΑΣΙΘΙΟΥ