Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Η ΡΑΕ πιέζει
για περισσότερες
λιγνιτικές μονάδες
στο σύστημα
λόγω ακραίων
συνθηκών

σελ ~ 3

Βαγγέλης
Σημανδράκος:
Αδικημένος ο
δήμος Κοζάνης από
την Περιφέρεια με
μόλις 1,25 εκ ευρώ
από τα 25 εκ του
Προγράμματος
Δημοσίων
Επενδύσεων

Παραμένει ο πάγος
στα ανήλιαγα στενά της
Κοζάνης - Προσβάσιμη
η κεντρική πλατεία

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7409

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

440 δημοτικά στρέμματα εκμισθώνονται στο
Μαυροδέντρι για φωτοβολταϊκά πάρκα - Δημήτρης
Κοεμτζόπουλος: Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ θα γίνουν
στην περιοχή μας είτε το θέλουμε είτε όχι
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Κώστας Κύργιας:
Ζητώ δημόσια
συγνώμη από την
κόρη μου - Ήμουν
κάθετα αντίθετος
με την επιλογή της,
δεν ήμουν κοντά
της ως όφειλα

σελ ~ 2

Ο Γιώργος Δουγαλής για
τον αποχιονισμό του δήμου
Κοζάνης: Κάναμε το καλύτερο
που μπορούσαμε τα μέσα που
διαθέτουμε - Ο γέλωτες του Γρηγόρη
Τζουμερκιώτη και η παραδοχή
του Κώστα Κυριακίδη: Δεν ήταν
όλα τέλεια, αλλά λειτουργούσαν
οι κτηνοτροφικές μονάδες

σελ ~ 2

Μια μοναδική
παράσταση στο
Θεατροδρόμιο, λίγο
πριν την καραντίνα

σελ ~ 4

σελ ~ 5

Ο Λάζαρος Μαλούτας απαντά
στην Περιφέρεια για τα
φωτοβολταϊκά: Το άναρχο
υπάρχει στο μυαλό αυτών που
το ισχυρίζονται - Είμαστε
απόλυτα συνεπείς και με το
εθνικό χωροταξικό και τις
στρατηγικές στοχεύσεις
του δημοτικού συμβουλίου