Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
διαφων μού σου . .
ΓΟ αγμιστ όμως,
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 6197
Τιμή φύλ.: 0,50 6
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Δημόσιος "Τειρεσίας"
νΗλεκτρονικό "φακέλωμα" για δάνεια και οφειλές
νιδρύεται ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης που θα δημιουργεί το προφίλ του
κάθε δανειολήπτη
Σελίδα 12
Πάνιες δαπάνες
Κακοκαιρία Μήδεια:
Ρεκόρ. κρύου στη Φλρινα
- Ποιες περιοχές πόγωσανν
Ψαλίδιν
Σελίδα 6
στο εύρος των δικαιούχων
του Προγράμματος επιδότησης
Αναφορά Γιργου Αμανατίδη
για την εξαίρεση των τουριστικν
λεωφορείων από την καταβολή
των τελν κυκλοφορίας για το 2021
Προϋποθέσεις
για την επιδότηση
Πάγιων δαπανν
Σελίδα 13
Σελίδα 7
Η ποδοσφαιρική βιομηχανία
βρίσκει αξία
στο ελληνικό ταλέντο
Κοζάνη:
Κανονικά
οι εμβολιασμοί
Σελίδα 24
Παρά τα χιόνια
και την παγωνιά
Πρεμιέρα χθες για τα!
| περιφερειακά Κέντρα
Υγείας Πτολεμαίδας
Σιάτιστας , Τσοτυλίου
Ισε λίγες μέρες και στα
Σέρβια, για την ηλι .
Ι κιακή ομάδα 60-64 .
Σελίδα
Μεγάλη ευκαιρία
ή μια από τα ίδια .
Αναμφίβολα η θέσπιση του ταμείου Next Generation EU
| υψους 750 διο. ευρ για την τόνωση της οικονομικής|
|δραστηριότητας των χωρν της Ε.Ε. anoτελεί μια ευκαι
Ιρία για την Ελλάδα να προλάβει ένα τραίνο που έχασε!
'gυνέχεια στη σελίδα 4
Διαβάστε μας και στο Κοζanipr993.gr
ΚΟΖΑΝΟ,
PRESS