Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΡΙΕ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΙ!!
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
τευσης του Δημοτι . δρο της ΠΕΔ Hnriκού Συμβουλίου να ρου Χρ Ντακαλέτση nou αφορούσε θέματα
θέτουν to ζήτημα να υnεpaμύνονται ροθnολογισμν, ε του μεγάλου κόστους των ελογν και να
με τον Δήμαρχο Νίκο πρotείvουν τρόnους
γυήσεων και συμφωVιν nου ουοaoτικό
δεν αnοσχολεί την
Γεωργάκο και τον
κόστους μεταφοράς Ελεονηφα της κοινής
γνμης
Πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ
ντζή και τον Πρό Μα συζήτηση Ε
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται
Ετη γραμμή" της ισχυρής ανάκαμψης της οικονομίας
Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021
διαχείριση Μια συνεδρίαση nου ρωση και την Ανυnό .
τaκτη Κίνηση να μι
|καμφης της οικονομας στο δεύτεΙρο τρίμηνο του 2021 κινείται ο Κο.
κε στην πένtε ωρν ανmαράθεoη για τo την ανάγκη δημό -ρdκος Μητοοτάκης αναγνωpίζo .
ριμμάτων ριοοότερο anό μια λούν γiα ιδιωτικο, συζητήθη. Πλutιά κουβέντα και
θέτοντας
θέμει της διαχείρισης σιου χαρaτήpα κα
του Δημοτικού Συμ.
των αnορριμμάτων is uόλοες naρa .
με τη Λακή Συσπεί - τάξεις της αντιnολί.
Οι φιλόζω οι της Πρέβεζας
Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες
Νέα Πρόκληση
από την Τουρκία..
Τάισαν και περιέθαλψαν τα αδέσποτα του Καταφυγίο
Η Τουρκία , η
διαφέρεται για
διάλογο με την
Ελλάδα , ανακο .
18 Φεβρουαρ .
ου, μέχρι και τις
2 Μαρτίου βγάζει στο Αιγαίο , το ω.
κτrpo εν οι ουμμετεχο
Πρόκειτα για έρευνες nou nραγματοποιηθούν οε περιοχές μεταξύ
της Λήμνου , της Σκύρου και της