Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Χιόνια και δριμύ Ψύχος
έφερε η Μήδειαν
στη Λακωνία > σελ 7
Από την αρχή
ο διαγωνισμός για ΣΜΑ
στον Δ. Σπάρτης > σελ.8
Δύο Λάκωνες στη νέα
μουσική ακαδημία του ΣΚΑΙ
ΕλΡονού και Στ Πιτοίνιαγκας σελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 16 Φεβρουορίου 2021 | Ετος 25-| Αριθμός 6059 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
Αντιδράσεις από αγρότες Πελοποννήσου και παραγωγούς Λακωνίας
ΑΠορρίπτουν το νομοσχέδιο
για ις λαϊκές
Παραμένει
Αστυνομικός
Διευθυντής
Λακωνίας
ο Β. Τσιγαρίδης
Ανανεθηκε η θητεία του
Βασίλη Τσιγαρίδη στο αξίωμα
του Αστυνομικού Διευθυντή
στη Διεύθυνση Αστυνομίας
Λακωνίας. όηως Πιστοηο ήθηκε μετά τις τελευταίες
κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία
Ο Μεσσήνιος Β. Τσιγαρίδης
Προήxθη σε Αστυνομικό Δι .
ευθυντή και ανέλαΒε επικεφαλής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Λακωνίας τον
Ιούλιο του 2019. Από τον Ιού λιο του 2018 έως το καλοκαίρι του 2019 διετέλεσε
ΥΠοδιευθυντής στην ίδια Διεύθυνση , μετατιθέμενος από
τη Μεσσηνία. Τα ηρoηγού μενα χρόνια της υηρεσιακής διαδρομής του στην
ΕΛΑΣ, ο κ Τσιγαρίδης είχε
επιτελέσει διοικητής σε υnnρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνία .
Στη θητεία του στη Λακωνία.
ο έμπειρος αξιωματικός έχει
κληθεί να διαχειριστεί , κυ ρίως , τον φάκελο nαραβατικότητας-εγκληματικότητας
και υποθέσεις ναρκωτικν.
0Β. Τσιγαρίδης είναι κάτοχος μεταπτυχιακν διηλωμάτων με αντικείμενο τις
στρατηγικές και τις Πολιτικές
της Εθνικής Ασφάλειας από
τη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας .
καθς και Ηθικής Φλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο
Πελοηονήσου , εν είναι και.
πτυχιούχος του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου .
αθα σημάνει τον " θάνατο" χιλιάδων μικροπαραγωγνν
Εναντινεται το Διοικητικό λευση η κυβέρνηση , υnoΣυμβούλιο της Ομοσηονδίας γραμμίζοντας ότι -εάν Ψηφι-Πλειοψηφία είναι βιοηαλαιΑγροτικν Συλλόγων Περιφέ - στεί - τότε θα σημάνει το στές και Βλέπουν την Παρα- αλλαγν Ποu Προωθεί
ρειας Πελοnoννήσου στο σχέ - θάνατο" χιλιάδων μικροnα- γωγή τους να μένει αδιάθετη Βέρνηση για τη λειτουργία των
διο νόμου Που Προωθεί η ραγωγν. . Ειδικότερα, όηως και το εισόδημά τους να μει - λαϊκν αγορν μέσω του
κυβέρνηση για τις λαϊκές αγο - τονίζει το ΔΣ της Ομοσπονδίας νεται ραγδαία, η κυβέρνηση σχετικού νομοσχεδίου, τάσσερές . Με ανακοίνωσή του κα - Αγροτικν Συλλόγων Πελο- φέρνει το " κερασάκι στην
ταγγέλλει και απαιτεί να nοννήσου , την ίδια ρα που η τούρτα" , με το νέο νομοσχέ - Παραγωγν και Πωλητν
αnοσυρθεί τρα το αντιλαϊκό nανδημία έχει πλήξει στο έπα- διο , το onoίo αν ψηφιστεί στη
νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγο - κρο τους αγροτοπαραγωγούς Βουλή , θα σημάνει το θά - (ΓΑΙΑ .
ρές Πou έφερε σε διαβού- και Πωλητές λαϊκν αγορν , νατο. χιλιάδων μικροπαραγω Ποu στη συντριπτική τους γν. .
Στην ίδια γραμμή , κατά των
κυται και το ΔΣ του Συλλόγου
Λαϊκν Αγορν Λακωνίας
συνέχεια σελ. 9
Νέα απινελιάν στον Παραλιακό
καμβά της Πλύτρας
Δημιουργείται πλατεία για Πολλαπλές χρήσεις
Αλλάζει όψη το nαραλιακό μέ τωηο της Πλύτρος , καθς ο Δ.
Μονεμβασίας προχωρά σε μία
ακόμα nαρέμβαση στον ήδη
αναβαθμισμένο κοινόχρηστο
χρο . Πρόκειται για το πρην
γήπεδο, Που Βρίσκεται μηροστά
anό τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , το onoio
Πρόκειται να διαμορφωθεί σε
ηλατεία , με nολλές και noικίλες
χρήσεις
Συγκεκριμένο, υnογράφηκε η
σύμβαση για την εκτέλεση του
έργου "Διαμόρφωση nαράλιου
κοινόχρηστου χρου σε πλατεία
στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας , συνολικού ηρούπολογι σμού 271.545,05 ευρ.
Οι εθνικές γαίες
και ο νόμος
Κουμουνδούρου
συνέχεια σελ 9
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του 1871
του Γεωργίου Μπόνου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα