Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παράταση μέχρι 30 Ιούνη της ρύθμισης οφειλν δανειοληττν του πρην ΟΕΚ
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5917 Τετάρτη 17.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Παρέμβαση της
PAΕ στην αγορά
ηλεκτρικού
ρεύματος ζητά η
Συνδρομητική τηλεόραση:
Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ
>>> ελ.
>>> ελ
Φυσικά φαινόμενα βαφτίζονται κακραίαν για
να χρυφτούν οι τεράστιες ελλεύψεις
Ερχονται στην Ελλάδα οι ανταγωνιστές
του Netflix
ΕΒΙΚΕΝ
Για <σχέδιο χειραγγησης
των τιμν ηεκτρικής ενέογειας στην αγορά , που θα
πλήξει καίρια την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιν
έντασης ενέργειας , χάνει
λόγο σε σημερινή ανακοίνω
ση, η Ένωση Βιομηχανικν
Καταναλωτν
Η Ελλάδα περνά τη βάση
και γίνεται . . digital!
Ενέργειας
(ΕBΙKEN , η αποία ζηπά από
τη PΑΕ τη λήψη μέτρων για
την αποκατάσταση της εμπι
στοσύνης των καταναλωτν
στη λειτουργία της αγοράς.
Η ΕΒΙΚΕΝ αναφέρει ότι η
σύγκριση των τιμν στην
αγορά εξισορρόπησης με τις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές , <θα
εποχελύψει την εμφανή χειρ
αγγηση των τιμν που
ετιχειρείται στην ελληνική
ΙΟΒΕ:
Πιόση 69% σις βομιχανικές
επενδύσεις το 2ΙΩ0
0410 10
10 0 10 1 0
Ανεξάρτητα από το γεγονός
ότι η ΡAΕ δίστασε να πάρει
ουσιαστικά μέτρα , που να
αποτρέπουν τις συμπεριφορές αυτές, το περιεχόμενο του
χειμένου της απόφασής της
είναι απολύτως αποκαλυπτικό , καθς σε πλείστα
σημεία αφήνει ερωτηματιά
για παραλείψεις στο σχεδιασμό της αγοράς , τις αποίες
εκμεταλλεύονται οι παραγω
γο, παρεμβαίνοντας με τον
τρόπο αυτόν στον cλγόριθμο
επ υσης της αγοράς
010 1010
Σύμφωνα με τις τελευταίες πρόθεση για επενδύσεις.
Άλλωστε, ήδη από την
επιχειρήσε ων στην περίοδο πρτη έρευνα του 2020.
εκτιμήσεις των ίδιων των
Οκτωβρίου
πέρυσι,
δαπάνες στο σύνολο της
Νοεμβρίου
έγινε ως
επενδυτικκές πλείστον πριν την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης
μεταπουητικής βιομηχανίας εγχωρίως (Φεβρουάριος
μειθηκαν στη διάρκεια Μάρτιος 2020) , η ποόβ
λεψη αύξησης των επενδύσεων είχε εξασθενήσει
σημαντικά (+ 10,8%).Βάσει
των αποτελεσμάτων της
πέρυσι, στην αντίστοιχη τοέχουσας έρευνας ,
2020 η επενδυτική δραστηριότητα συρρικνθηκε
στους περισσότερους μεταΕνθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τη χρα μας στον Παγκόσμιο
Δείκτη Συνδεσιμότητας καθς βρίσκεται πλέον στην 35η θέση
ανάμεσα σε 79 χρες, με βάση τα στοιχεία για το 2020
Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη δεύτερη κατηγορία των
χωρν , τους λεγόμενους , σημεινει η
Ένωση.
Η αοχική πρόβλεψη για
χρονικά έρευνα του 2019 ,
ήταν ισχυρή άνοδος, κατά
21,5%.
Βεβαίως , σε εκείνη την
Ο Παγκόσμιος Δείκτης Συνδε- γιν και Επικοινωνιν (ΤΙE),
σιμότητας βαθμολογεί τις
επιδόσεις 79 κρατν, παγκοτου
τεχνικού
Τις επενδύσεις των χωρν σε
ΤΠΕ και
ποιητικούς
κλάδους , σμίως , ουσια στικά εξετάζοντην ανάπτυξη της ψηφιακής
οικονομίας.
περίοδο δεν είχε ξεκινήσει υπάρχουν όμως και ορισμέ
η πανδημία του CΌVID-19,
που είχε ιδιαίτερα έντονο
νοι κλάδοι της Βιομηχανίας Την ωριμότητα των Τεχνολοεπίπτωση
στους οποίους η επενδυτική
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότη τα διευρύνθηκε κατά το περασμένο έτος.
δραστηριότητα και
Created by Universal Document Converter