Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

-1oC, 14:00

10oC, 20:00

6oC - Υγρασία 62%-100% - Άνεμοι: ΒΑ-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:31 - Δύση ηλίου: 18:18

€0.80

Êé áí äåí åßíáé ÃêéãéÝí ÌðáñÝ, ðÜíôùò ãéá óýíäñïìï ðñüêåéôáé

Ουδέποτε επιβεβαιώθηκε
το επώνυμο, νευρολογικό
σύνδρομο στην περίπτωση της νοσηλεύτριας ως παρενέργεια του εμβολιασμού της. Η εντυπωσιακή περιγραφή των συμπτωμάτων της ως παράλυση, κέντρισε. Και το επικοινωνιακού, και όχι ιατρικού χαρακτήρα, κέντρισμα, αξιοποιήθηκε. Αναλόγως και η περίπτωση του γιατρού. Οι
εξετάσεις έγιναν, εκκρεμούν και άλλες. Διάγνωση για την αδιαθεσία που εκδήλωσε δεν ανακοινώθηκε. Τουλάχιστον ακόμα. Δεν υπάρχει δηλ.
η πληροφορία, η οποία και στις δυο περιπτώσεις πυροδότησε τις βεβαιότητες, το ανάθεμα και την συζήτηση στα «σόσιαλ». 3»

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5298

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΘΙΝΑΛΙ

Êëåßíïõí ó÷ïëéêÜ ôìÞìáôá
Ôñåéò & Ýíáò
ìáèçôÝò êáé
Ýíáò êáèçãçôÞò

ÅËÌÅ êáé Ãïíåßò ÊÝñêõñáò óôçí ÊñÜôóá ãéá ôá ó÷ïëåßá

Τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στα σχολικά συγκροτήματα της Κέρκυρας, η οποία αρχίζει και γίνεται επικίνδυνη επεσήμαναν στην Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα, ΕΛΜΕ, Σύλλογος Γονέων Κέρκυρας, με τη συμπαράσταση της Ομάδας Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας. 5»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρεις μαθητές/τριες
του Λυκείου Αργυράδων διαγνώστηκαν θετικά στον κορονοϊό,
την Τρίτη. Το γεγονός επιβεβαίωσε στο enimerosi.com ο αντιδήμαρχος Ν. Κέρκυρας, Γ. Σαγιάς. Το Τμήμα που φοιτούν θα
κλείσει, όπως προβλέπεται στα
υγειονομικά πρωτόκολλα για 14
μέρες. Ο αντιδήμαρχος εξέφρασε τη θέση του για την ανάγκη
να σταματήσει την λειτουργία
του το σχολείο με φυσική παρουσία ώστε να περιοριστεί η μετάδοση του ιού. Πάντως λόγω της
απολύμανσης (φωτο) που πραγματοποίησε ο Δήμος στο σχολείο, δεν θα ανοίξει για μαθήματα
την Τετάρτη. Από τους Αργυράδες είναι και ο καθηγητής, που
διαγνώστηκε κι αυτός θετικός.
Δεν υπηρετεί στο σχολείο.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

ÐáñÜíïìç Ýâãáëå ôçí
áðáãüñåõóç êõêëïöïñßáò,
ïëëáíäéêü ÄéêáóôÞñéï 6»

ÊëåéóôÜ ó÷ïëåßá óå
ÊåöáëïíéÜ & ÉèÜêç 6»
¸íá íÝï êñïýóìá ÷èåò 6»

Ç åðéäçìßá óôçí ÊÝñêõñá ìðïñåß íá ðáñáìåßíåé åëåã÷üìåíç 7»

Åëðßäåò üôé ìåôÜ
ôç Football League èá ðÜñåé
óåéñÜ êáé ç ô ÅèíéêÞ 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα