Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ο χάρτης των ρυθμίσεων για χρέη προς την Εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μμ:
771234
567126
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.44
Οχάρτης των ρυθμίσεων
γιαχρέη προς την Εφορία
Έρευνα
Κερδίζουν τζίρο
τα e-μπακάλικα
Στροφή στα ηλεκτρονικά μπακάλικαν για τα
ψνια της ημέρας κάνουν οι εγχριοι καταναλωτές , με την Πολύμηνη διατήρηση της
Πανδημίας του κορονοίού να αλλάζει τις παγιω
μένες συνήθειες στα νοικοκυριά. σελ 12
Κομισιόν
Παράταση μέτρων στήριξης
του αμπελοοινικού τομέα
Ποιοι δικαιούνται αναστολές κάλυψης υποχρεσεων και Ποιοι περισσότερες δόσεις
θς οι Προθεσμίες καταβολής τους είχαν Παραταθεί Πάγια ρύθμιση Που Προβλέπει αποπληρωμή σε
Την παράταση των έκτακτων μέτρων Που αnοφάσισε η Κομισιόν (27 Ιανουαρίου) για τη
στήριξη του αμπελοοινικού τομέα, στε να
αντιμετωπιστούν οι επιπτσεις της πανδημίας
και οι τελευταίες κυρσεις των ΗΠΑ , ανακοίνωσε η Ευρωβουλή. σελ. 10
Σε μία δόση μέχρι το τέλος του 2021 ή σε 24-48
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουά - μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021. Για τις οφειλές έως 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 24 έντοκες
ριο του 2022 , μπορούν να εξοφληθούν οι αρρύθ αυτές είχε αποφασιστεί αρχικά η εναλλακτική
μιστες οφειλές Προς η φορολογική διοίκηoη Που
βαραίνουν τους πληγέντες από την πανδημία του
κορονοίού και έχουν συ σσωρευτεί κατά το Πρτο ξεκινά τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά mς μηνιαίας δόσης του Φεβρουαρίου για όλες τις
και το δεύτερο κύμα της Πανδημίας. Πρόκειται
για χρέη Που έπρεπε να είχαν καταβληθεί κανονικά έπρεπε να καταβληθούν εντός της Περιόδου Ιουσε Προθεσμίες Που έληγαν εντός των Περιόδων λίου-κτωβρίου 20 20, αλλά κατέστησαν ληξιπρό- έχουν Πληγεί άμεσα από την Πανδημία, καθς
ΜαρτίουΙουνίου 2020 και Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου θεσμες, η μόνη δυνατότητα ρύθμισης Που υπάρχει επίσης και για τους εργαζομένου ς σ' αυτές Που ι
2020, αλλά οι Πληρωμές τους είχαν ανασταλεί, κα
λύση της τμηματικής καταβολής σε 12 άτοικες ή
24 έντοκες μηνιαίες δόσεις, με την 1η δόση να
(με Πιο υψηλό επιτόκιο) μηνιαίες δόσεις. Όσον
αφορά τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές , το ΥΠΟΙΚ
αποφάσισε πρόσφατα την αναστολή της είσπραξης
τις αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία, οι οποίες ρυθμίσεις οφειλν προς την Εφορία στις οποίες
έχουν ενταχθεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις Που
Ναυτιλιακά καύσιμα
Σε νέα ναυμαχία
Βρυξέλλες και εφοπλιστές
Το κάρο μπροστά από το άλογο φαίνεται να
βάζουν στις Βρυξέλλες, καθς προτείνουν
Πρότυπα εκπομπν άνθρα κα ανά πλοίο και την
ίδια στιγμή ζητούν από τον πλοιοκτήτη να πληρνει <πρόστιμον όταν θα ξεπερνά κάποια
αυτή τη στιγμή είναι η υπαγωγή τους στην ισχύουσα
συμβάσεις τους έχουν ανασταλεί. σελ .5
Με Πρωτογενές έλλειμμα
1,47 δισ. ο Ιανουάριος
σελ. 2
Χρηματιστήρια-Εμπορεύματα
Ενισχυμένη αδόση κερδν
Οι επενδυτές Ποντάρουν στους εμβολιασμούς
είναι δεδομένη η Πιότητα των καυσίμων που
χρησιμοποιεί. Η ένωση των εφοπλιστικν
φορέων των χωρν-μελν της Ε.Ε. , ECSA,
αντιδρά στη στάση αυτή των Βρυξελλν και
ζητεί την ευθύνη για τη μόλυνση του περιβάλλοντος να τη φέρουν οι Παραγωγοί των
καυσίμων . σελ. 11
2,61%
Στα 812 εκατ. η υστέρηση εσόδων
2,52%
Με σημαντική υστέρηση εσό
δων, η οποία έφτασε στα 812
εκατ. ευρ, ξεκίνησε το 2021.
Παρά τη κουγκράτησην των δα
Πανν κατά 342 εκατ ευρ έναν
πτου στόχου, το Πρωτογενές έλ
λειμμα ανήλθε στο 1,47 δισ., ξε
Περνντας ήδη από τον Πρτο
μήνα τον στόχο κατά 441 εκατ
Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης
το έλλειμμα ανήλθε σε 1,56 δισ.
ευρ, με την υπέρβαση έναντι
του στόχου να φτάνει στα 342
εκατ. Στο οικονομικό επιτελείο
στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός
ότι και τον Ιανουάριο ιδιατηρή
θηκε ικανοποιητική κουλτούρα
Πληρωμν από την πλευρά των
φορολογουμένων, όπως δήλωσε
χθες ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Θ.
Σκυλακάκης. Ωστόσο, αναγνω
ρίζεται από τρα ότι η επίπτωση
στον φετινό προϋπολογισμό από
το Παρατεταμένο lockdown θα
είναι μεγάλη. Σημεινεται ότι
κατά τη σύνταξη του ΠροϋΠολογισμού δεν είχε συνυπολογιστεί
ότι θα υπάρχει lockdowη μέχρι
( τουλάχιστον) το τέλος Φεβρουα
ρίου, κάτι που Προφανς θα επ
ρεάσει και τα δημόσια έσοδα ,
αλλά και τις δαπάνες. σελ. 3
(Ημερήσια απόδοση )
1,91%
1,81%
1,27%
Με πτση τζίρου 45%
τα Αττικά Πολυκαταστήματα
Από το 2022 και μετά Προβλέπει η διοίκηση
της Αττικά Πολυκαταστήματα σταδιακή επιστροφή στα μεγέθη του 2019, μετά τη
συρρίκνωση του κύκλου εργασιν της εταιρείας κατά 45% εν μέσω πανδημίας το 2020,
αν και παρέμεινε ανθεκτική σε επίπεδο
λειτουργικής κερδοφορίας, με ΕΒΙTDA 17,2
εκατ. ευρ. σελ. 13
Brent
Χαλκός
Πλατίνα
Αθήνα
Λονδίνο
Τόκιο
Μαδρίτη
Παρίσι
Brent
Μλάνο Φραγκφούρτη
Εμπορεύματα
Χρηματιστήρα
Τι αλλάζει
Γιατί
Υπουργείο Εργασίας
Πς θα υπολογίζεται
η Προκαταβολή της σύνταξης
Παρατάσεις
για ενοίκια,
αναστολές,
ΣυνΕργασία
επιμένει
ο αρνητικός
πληθωρισμός
στην 7η
Με βάση τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιματος στην ηλικία
των 67, δηλαδή με τουλάχιστον 15ετία ασφάλ
σης, θα χορηγείται η Προ καταβολή της σύνταξης
σε όλους όσοι είναι άνω των 62. Η Προκαταβολή
θα κυμαίνεται από 360 έως 384 ευρ και θα
τρέχειν από τον επόμενο μήνα μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. σελ6
Επιστρεπτέα
Μάρτιος
Στοχευμένες οι ενισχύσεις
Ιανουάριος
Επεκτείνεται καιγια τον Μάρτο
η δυνατότητα μηδενισμού του
ενοικίου για τις πληττόμενες επ χειρήσεις , σύμφωνα με τροΠο
λογία του ΥΠΟΙΚ Που κατατέθηκε
χθες στη Βουλή, ενμε άλλη τροΠολογία παράταση και για τον
Μάρτιο Παίρνουν οι αναστολές
συμβάσεων εργασίας και το Πρό
γραμμα Συν-Εργασία. σελ 6
Με ιδιαίτερη προσοχή στη . λεπτομέρεια, στε
τα επόμενα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης να
είναι καλά στοχευμένα και να ενισχύσουν κυρίως
τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί τις μεγαλύ- Ποιοικλάδοι
τερες επιπτσεις από την Πανδημία, θα κινηθεί
το οικονομικό επιτελείο. Στην 7η φάση της επι
στρεπτέας προκαταβολής η επιδότηση των Παγίων
δαπανν θα καλύπτει τις επιχειρήσεις Που θα
έχουν υποστεί το μεγαλύτερο οικονομικό Πλήγμα
από τον Covid-19. σελ . 4
Tον 10ο διαδοχικό μήνα αρ
νητικού Πληθωρισμού κατέ
γραψε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή. Ο Ιανουάριος έκλεισε
με μείωση της τάξεως του 2%
για τον δείκτη τιμν καταναλωτή έναντι αύξησης 0,9% Που
είχε σημειωθεί κατά την αντί
στοιχη σύγκριση του 2020 με
το 2019. σελ . 4
σελ.9
ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 8% ΤΟ 2020
H. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -L ΛΑΠΠΑΣ
επένδυσαν
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΧΣ
αψηφντας
τον Covid-19

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε οδηγός αστικού λεωφορείου για τον τραυματισμό από πτώση υπερήλικης κατά την επιβίβασή της
  Σε φυλάκιση 5 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε οδηγός του ΟΑΣΘ, αφότου κρίθηκε ένοχος για τον τραυματισμό, από πτώση, υπερήλικης γυναίκας, όταν εκείνη επιχείρησε να επιβιβαστεί στο αστικό λεωφορείο. Το…Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε οδηγός αστικού λεωφορείου για τον τραυματισμό από πτώση υπερήλικης κατά την επιβίβασή της - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Άσε τους να κάνουν λάθος» – Η δύναμη των «καλύτερων αποτυχημένων ιδεών»
  Ένας, όλο και αυξανόμενος αριθμός εταιρειών, ενθαρρύνει τους υπαλλήλους τους να κυνηγήσουν τα επιχειρηματικά τους όνειρα στο εσωτερικό της επιχείρησης – μια τάση γνωστή ως ενδοεπιχειρηματικότητα. Ορισμένοι διευθυντές το κάνουν…«Άσε τους να κάνουν λάθος» – Η δύναμη των «καλύτερων αποτυχημένων ιδεών» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρώμη: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ γρονθοκόπησε θρυλικό παπαράτσι
  Έναν ιστορικό παπαράτσι της Ρώμης γρονθοκόπησε ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ. Όλα εκτυλίχθηκαν σε καφέ-μπαρ της Βία Βένετο, της οδού της «γλυκιάς ζωής» της γνωστής δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με…Ρώμη: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ γρονθοκόπησε θρυλικό παπαράτσι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ολλανδία: Απαγορεύει τις υιοθεσίες παιδιών από ξένες χώρες
  Ο υπουργός Νομικής Προστασίας της Ολλανδίας, Φρανκ Βέερβιντ, ανακοίνωσε σήμερα ότι στο εξής δεν θα επιτρέπεται στους πολίτες της χώρας να υιοθετούν παιδιά από ξένες χώρες. Ο υπουργός σημείωσε πάντως…Ολλανδία: Απαγορεύει τις υιοθεσίες παιδιών από ξένες χώρες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Νέες επικρίσεις BBC για το ναυάγιο στην Πύλο
  «Αμφιλεγόμενη η σημερινή δίκη για το ναυάγιο της Πύλου», δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί από το δικαστήριο της Καλαμάτας δημοσιογράφος του BBC και ενώ περίμενε, όπως όλοι, να ξεκινήσει η…Νέες επικρίσεις BBC για το ναυάγιο στην Πύλο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ