Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 | Αρ. φύλλου 802 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Πολυχώρος Μνήμης
και Μελέτης «Γρ. Λαμπράκη»
δημιουργείται στην Κερασίτσα
Κ. Τζιούμης: «Επενδύουμε σε έργα
πολιτισμού που συμβάλλουν
στην εξωστρέφεια του Δήμου μας»
Ένας πολυχώρος Μνήμης και Μελέτης αφιερωμένος στον Γρηγόρη Λαμπράκη θα εγκατασταθεί στη γενέτειρά του, στην Κερασίτσα Αρκαδίας, στο παλαιό ξυλεμπορικό κατάστημα της
οικογένειάς του.
Την περασμένη Παρασκευή (12.02.2021) ο δήμαρχος Τρίπολης,
Κώστας Τζιούμης και η ένωση εταιριών «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ -

TETRAGON ΑΕ», υπέγραψαν τη σύμβαση για την υλοποίηση του
έργου «Διαμόρφωση Πολυχώρου Μνήμης και Μελέτης «ΓΡ.
ΛΑΜΠΡΑΚΗ» στον Δήμο Τρίπολης, το οποίο χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 –
2020». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
184.480,00 ευρώ.
[• ΣΕΛΙΔΑ 3]

Ερωτήσεις του Κυρ. Βελόπουλου στη Βουλή, για την Αρκαδία
Η «έλλειψη και η κακή κατανομή του προσωπικού» στο τμήμα απονομής συντάξεων
«θ-ΕΦΚΑ», στην Πελοπόννησο και ειδικότερα, στην Αρκαδία, με δυσμενείς συνέπειες
για τους δικαιούχους, τα προβλήματα των
νομαδικών μελισσοπαραγωγών της Αρκαδίας, λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης
και την αδυναμία διάθεσης της περσινής πα-

ραγωγής, όπως επίσης, και η εξέλιξη του
έργου ΣΔΙΤ για τ’ απορρίμματα στην Πελοπόννησο, η χρηματοδότησή του δηλαδή και
το κόστος διαχείρισής τους, είναι αντικείμενο
τριών Ερωτήσεων που κατέθεσε στη Βουλή,
στους αρμόδιους υπουργούς, ο πρόεδρος του
κόμματος «Ελληνική Λύση» - βουλευτής

Λάρισας, Κυρ. Βελόπουλος. [• ΣΕΛ. 5]

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για
την παραχώρηση των εγκαταστάσεων
του πρώην Ψυχιατρείου στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας
κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, κ.κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος και Νικόλαος Παπαναστάσης, για «Έκδοση ΚΥΑ
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 54 παρ 6 του
νόμου 4610/19 για την παραχώρηση εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
Οι βουλευτές τονίζουν:
«Σύμφωνα με το νόμο 4610 του 2019 προβλέπεται η παραχώρηση εκτάσεων (και κτιρίων εντός αυτών) που ανήκουν στο

Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και
συγκεκριμένα οι χώροι του πρώην ψυχιατρείου Τρίπολης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Με την παραχώρηση των χώρων λύνεται
το σημαντικό ζήτημα της στέγασης του πανεπιστήμιου στην Τρίπολη, αφού με την
αξιοποίηση των κτιρίων και την ανέγερση
νέων καλύπτονται οι ανάγκες στέγασης των
υπηρεσιών, σε αμφιθέατρα διδασκαλίας, εργαστήρια και φοιτητική εστία.
Με δεδομένα ότι:
1. Υπάρχει η απόφαση του νομικού προ-

σώπου που προβλέπει ο νόμος και η βούληση
από την περιφέρεια Πελοποννήσου να εντάξει το έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
2. Όσο καθυστερεί η αξιοποίηση οι εγκαταστάσεις υπόκεινται σε λεηλασία και καταστρέφονται μένοντας ασυντήρητες.
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, γιατί καθυστερεί η προβλεπόμενη στο νόμο ΚΥΑ για την
υλοποίηση της πρόβλεψης του νόμου, ώστε
να οριστικοποιηθεί η παραχώρηση να σταματήσει η λεηλασία των εγκαταστάσεων και
να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης του Πανεπιστημίου.».