Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Χιόνια και δριμύ Ψύχος
έφερε η Μήδειαν
στη Λακωνία > σελ 7
Από την αρχή
ο διαγωνισμός για ΣΜΑ
στον Δ. Σπάρτης > σελ.8
Δύο Λάκωνες στη νέα
μουσική ακαδημία του ΣΚΑΙ
ΕλΡονού και Στ Πιτοίνιαγκας σελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 16 Φεβρουορίου 2021 | Ετος 25-| Αριθμός 6059 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Διαβιβάστηκε η έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Λόγω κακοκαιρίας
Κλειστά τα σχολεία
Έξι προαπαιτούμενα
για το αεροδρόμιο Σπάρτης
σήμερα σε 4
λακωνικούς δήμους
Κλειστές θα napαμείνουν
σήμερα Τρίτη 16 Φεβρουα ρίου όλες οι σχολικές μονά
δες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκποίδευσης των Δήμων Σηάρτης.
Μονεμβασίας , Ευρτα κι
Ελαφονήσου με απόφαση
των αντίστοιχων δημάρχων ,
λόγω της επέλασης της κα κοκαιρίας Μήδεια . και των
έντονων καιρικν φαινομένων Που αυτή ηροκαλεί
Ύστερα αnό τις κατά τόπους
χιονοπτσεις και τις Πρωτόγνωρες noλικές θερμοκρασίες nou πλήττουν και τη
Λακωνία (σσ θέμα σελ 7 , οι
μαθητές θα αναγκαστούν να
μείνουν μακριά από τις σχο
λικές αίθουσες , ωστόσο τα
μαθήματα θα πραγματοno
ηθούν με τη μέθοδο της τηλεκηαίδευσης
Σημεινεται Πως ύστερα
αnό απόφαση του δημάρχου
Πέτρου Δούκα nou δημοσιοnoήθηκε το βράδυ της ΚυΟι εργασίες για να προχωρήσει η διαδικασία λειτουργίας
Σημαντική εξέλιξη σημει - ανάπτυξη της περιοχής , αλλά δρομίου Σπάρτης από τον διοι - δρόμια κκατηγορίας 1 , Η Σύμ θηκε Πριν από λίγες ημέρες και τη σύνδεση της με τα διοι στην υπόθεση "αναγέννησης κι
αξιοποίησης του αεροδρομίου χρας
Σπάρτης στη θέση Πυρί " , Η
Πρoοπτική λειτουργίας της συγ- Πλαίσιο του εγχειρήματος και
κεκριμένης υποδομής, Πou
έχει περιέλθει σε εγκατάλειψη για την επαναλειτουργία του αε εδ και κάμποσα χρόνια, είναι ροδρομίου, έγινε την Πέμπτη 11 Βάσεων στε το αεροδρόμιο να ριελήφθη στην Ελληνική νομοΒέβαιο Πως θα ωθήσει δυνα - Φεβρουαρίου με τη διαβίβαση ηληροί τις προϋποθέσεις της θεσία με τον ν . 211/1947.
μικά , όχι μόνο την τουριστική της Έκθεσης Αυτοψίας Αερο- Σύμβοσης του Σικάγο για αερο κητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Βαση Διεθνούς Πολιτικής Αεκητικά και πολιτικά κέντρα της Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γεργιο ροπoρίας Πou υπογράφηκε στο
Δριτσάκος Προς τον Δήμο Σικάγο των ΗΠΑ στις 7 ΔεκεμΒρίου 1944 προβλέπει ελάχιστα
Σύμφωνα με την έκθεση, ο Πρότυπα ασφαλείας της Πολιτιτων εντατικν Προσπαθειν δήμος οφείλει να Προχωρήσει κής Αεροπορίας Η Σύμβοση
σε συγκεκριμένη σειρά nαρεμ - του Σικάγο κυρθηκε και neΈνα ακόμη θετικό Βήμα , στο Σπάρτης
συνέχεια σελ 9
Νέο πρόγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου
Πρακτική άσκηση στον Τουρισμό
Ευκαιρία απασχόλησης και σε τουριστικές επιχειρήσεις της Λακωνίας
Πρόσκληση απευθύνει το
ΥΠουργείο Τουρισμού σε τουρ στικές επιχειρήσεις ξενοδοχεία ,
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστι κής υποδομής και τουριστικά
γραφεία , καθς επίσης και σε
εργαστήρια ζαχαροηλαστικής
Πou επιθυμούν να aπασχολήσουν τους θερινούς μήνες του
2021 καταρτιζόμενους των ΙΕΚ
και σπουδαστές των Ανωτέρων
Σχολν του Υnoυργείου Τουρισμού , για διεξαγωγή της ηρακτι
κής άσκησης
οι ενδισφερόμενες επιχειρήσεις-μεταξύ των onoίων και
αυτές της Λακωνίας - nou επiθυμούν να
σπουδαστές των Ανωτέρων
Σχολν Τουριστικής Εκπαίδευσης θα ηρέπει να υnoβάλλουν
αίτησn-unεύθυνη δήλωση , συ νοδευόμενη με τα απαραίτητa
δικαιολογητικά μέχρι και η
Δευτέρα 12 Απριλίου.
ριακής 16/2, όλες οι σχολικές
μονάδες του Δ. Σπάρτης naρέμειναν κλειστές και χθες
anaσχολήσουν
Δευτέρα
για ηροληπτι
κούς λόγους μετά τις ηρογνωσεις για τα έντονα
καιρικά φαινόμενα.
Αναμένεται νεότερη ενημε
ρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολικν μονάδων
της Λακωνίας για αύριο Τεσυνέχεια σελ 9
τάρτη 17 Φεβρουαρίου.
β1lakonikos.gr
Σφυγμοί ζωής
του ουρανού
του Αθ . Στρίκου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα