Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ
Παρατηρητής
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021
ΒΑΑ @ eresparatiritis.gr (@ ) [email protected] |
Αρ. φύλλου 9995
Έτος: 38ο/ τιμή φύλου 0.30
@ Paratiritisserres
Δεύτερος σταθμός
συμπίεσης για
τον ΤΑΡστις Σέρρες ποΗ πέρνα ουνά
στο Νοσοκομείο Σερρν
Παρουσιάστηκε την Παρασκευή από την διοίκηση
του Νοσοκομείου Σερρν η νέα ππέρυγα covid ,
- Δημήτρης Αναστασιάδης , Του Νοσοκομείου
Σερραίοι παραγωγοί
ΓΑΛΑΚΤΟ ΟΜίκΟΝ
με αγνές Πρτες ύλες
Η πρεμιέραφ των Προϊόντων του στην αγορά των
Σερρν έγινε τον Ιούνιο του 2010..
ΣΥΜΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
των επαγγελματικν δικαιωμάτων
όλων των νηπιαγωγν
Στην 7η Υπουργική Σύνοδο για τον Νότιο Διάδρομο
Φυσικού Αερίου , η onoία ηραγματοηoιήθηκε μέσω τη
λεδιάσκεψης, την Πέμπτη 11 Φεβρουσρίου , συμμετεί
χε ο Υnουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Κστας
Σκρέκας .
ΦΥΛΑΚΕΣ ΝΙΓΡΤΑΣ
Κοινωνική λεπουργός
ΕΣΠΡΩΧΝΕ iPhone
και αναβολικά στους
κρατούμενους 4u
ΣΕΡΡΕΣ
Απαγόρευση κυκλοφορίας
STOFφ0ρτηγν οχημάτων
| ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
Ελλήνων Ιεύσεις
Ισκύαι αnoγόρευση κυκλοφορίας φορυγν οημάτων
μέγιστου επτρenόμενου βόρους όνω tων 3,5 τόνων,
σό το 33 έως το Υ5.5>
ης Εγνariας 0δού Λαγκοδς - ttppες - nρομακνα με
κατύθυνοn τον Λογκοδα , λογω δυομενν καφικν
ουνθηκν
Η κκλοφορία των οπμότων διεξ γεται μόνο με τη
φήσn οnoλισθητκν ολucίδων στα εξής οδικά
Σερρν . Χρυσonmής.
Ορεvής , στη εnopioκn oδ6 Σεppν - Ελαινα-Ανω
'15,5 χλλόμετρο του κάετου άξονα
Δήμου Είντικής , στο οδικό ίκτuo των τonκν κο νοτitων Αγρανής . ΑγίουΧριστορόρου Αναστασιάς
το εστιατόριον
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 23210 98806
aην επopοκή οδό Σερρν - Λαά (noνοδρομικό
αντpo , στο οδικό δίκτυο των torικν κοινοτήτων
κν κονοτήτων Ηιοκμης Κοpμίστος , Αγγίστας του
Δήμου Αμφίnoης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα