Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 16.02.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6726
Logistics:
Ποιοι πήραν τα Ελληνικά βραβεία
Αριστείας του ΠΜΕ
Πτση τιμν καταγράφεται στο σύνολο των επιμέρους κλάδων
Ατοπληθορισμός 2% την Ελλάδα τον Ιανονάριο
Σπατάλες στην
προμήθεια rapid test
από Περιφέρεια Αττικής
καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΙΚ του μηνός Ιανουαρίου 2021 με
τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2020 προέκυψε μείωση 2%
έναντι αύξη σης 0,9%, που σημε ιθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.
Ο Γενικός ΔΙΚ κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021, σε σύγκριση με
τον Δεκέμβριο 2020, παρουσίασε πτση 1,3% έναντι κάμψης
1,7% που σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προη
γούμενου έτους .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΜΚ
κατέθεσαν
Ερτηση
Βουλή
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία, Κόστας Ζαχαριάδης
Τομεάρχης Εσωτερικν και
Μάτος Χατζηγιαννάκης
Αναπληρωτής Τομεάοχης Εσω
τερικν , για τη μεγάλη σπατάλη χρημάτων από την πλευρά
της Περιφέρειας Αττικής στην
βουλευτές
Ο μέσος ΔΤΙΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2020Ιανουαρίου 2021 , σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουάριου 2019 -Ιανουαρίου 2020 , παρουσίασε μείωση 1,5% έναντι αύξησης
0,3% που σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση προμήθεια rapid tests χαθς
του δωδεκαμήνου Φε βρουαρίου 2019-Ιανουαρίου
2020 με το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2018-Ιανουαρίου 2019.
όπως τονίζουν θα μπορούσαν
να διασφαλιστούν οικονομικότερες προσφορές από τις ληφθ
είσες μέσω της κλειστής πρόσ
κλησης σε τρεις συγιεnοιμένους οικονομικούς φορείς.
Οπως υποστηρίζουν η κλειστή
διαδικασία προμήθειας δεν
υπηρετεί τους κανόνες του
υγιούς ανταγωνισμού, αφού
αποκλείονται από αυτή άνευ
λόγου πολλές εταιρε ίες που
μπορούν
πιστοποιημένα rapid tests . Η
διαδικασία που ακολουθήθηκε
είναι διάτρητη και το προϊόν
υπερτιμημένο και το αποτέλεσμα είναι με τον τρόπο αυτό να
μην υπηρετούνται οι πολίτες
ποιοτικά , ούτε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον .
Παζάρια στην τελική ευθεία για την
πόληση του 49% του ΔΕΔΛΗΕ
να προμηθεύσουν
Ο ΣΕΒ και η Endeavor Greece αναλαμβάνουν την
πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινότ
ητας καινοτόμων Ελλήνων με ένα κοινό σκοπό : μια
ανοικτή σε όλους κοινότητα γνσης και δικτύωσης
όπου αναγνωρισμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο
Έλληνες επιχειρη ματίες, επενδυτές και στελέχη
υψηλού επιπέδου μοιράζονται γνσεις, διασυνδέσεις
και πόρους με ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς
ελληνικές επιχειρήσεις. Οι νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ανααλύψουν
ευκαιρίες , να συνεργαστούν με κορυφαίες εταιρείες
να ανταλλάξουν τεχνογνωσία , να εξερευνήσουν νέες
αγορές και να αναπτυχθούν .
Μόλις πέντε μέρες απομέ- Φεβρουαρίου βρίσκονται
νουν για την εκκίνηση της
πρτης φάσης του διαγω - δυτικά σχήματα . Οι ίδιες
νισμού της
+3,39% που αφορά στην
πληση του
θυγατρικής της εταιρείας
του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανο μής αξίες ,
Ηλεκτρικής Ενέργειας .
από πέντε έως επτά επενπηγές θέλουν οι εκπρόσωποί τους να βρίσκονται σε
μεταξύ τους ζυμσεις,
ΔΕΗΛΕΗ
να σχηματιστούν
Δεν είναι η πρτη φορά που ο
κ. Πατούλης προκαλεί το κοινό
αίσθημα με την ανοχή αν όχι
κάλυψη από πλευράς της
κυβέρνησης.
τρεις τελικά
κοινοπQοποίες
δσουν το παρν στο
εγχείρημα της ιδιωτικοΣύμφωνα με πληροφορίες ποίησης. Πρόκειται, κατά
τις πληροφορίες, για Ευρ
προθάλαμο της εκδήλω- ωπαίους Διαχειριστές και
μεγάλα διεθνή funds.
του Euro 2day . gr,
Την ερτηση συνυπογράφουν
ακόμη
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία.
βουλευτές
σης ενδιαφέροντος στις 19
Created by Universal Document Converter