Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

16

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2021

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5658

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ,
«ΑΣΠΡΙΣΑΝ» ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ

Τουρτουρίζουµε
από τη «Μήδεια»
ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Παράσηµο
τιµής στον
Ι. Τσούνη
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 3

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.700 ΣΕ 47 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

100 εµβολιασµοί

την ηµέρα στο ΠΓΝΠ
ΖΟΥΠΑΣ ΣΤΗ «Γ»: Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

∆ίκες µε
µέτρα από την
1η Μαρτίου
ΣΕΛ. 2

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΣΤΗ «Γ»
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Στην
υπηρεσία
του πολίτη

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ∆ΟΣΗ

ΣΕΛ. 9

u ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25.000
ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΗΓΑΝ ΧΘΕΣ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑ
ΤΙΣ ΑΣΧΗΜΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

uΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΑΣΧΟΥΝ
ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 4-5

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ

ΣΧΟΛΕΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

«Το χειρόφρενο
καταστρέφει»

Αχαΐα: «Ψηλώνει» στο χάρτη...
ΑΦΟΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, 202 ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ
ASTRA ZENECA ΣΤΑ
Κ.Υ. AΝΩ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ
TA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟ∆Υ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΠΑΤΡΑ ............................................495
∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ..................................37
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ........................................57
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ....................................24
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ......................................26
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ............558

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 7

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ 384 ΕΥΡΩ

Οι δικαιούχοι και τα ποσά
ΣΕΛ. 6