Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
26 νεκροί
299 διασωληνωμένοι
698 νέα κρούσματα
17 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
3 στην ΠΕ Δράμας
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙΝ_H.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
-2 στην ΠΕ Ξάνθης
8 στην ΠΕ Εβρου
Παραιτούνται ο Γάννης Παπαχρόνης|
και οι δημοτικοί σύμβουλοι
της παράταξης του
από το δημοτικό συμβούλιο
ΔΩΡΕΑΝ rapid test,
στο "Αμοιρίδειο"
Αθηητικό
Κέντρο Ξάνθης
επόμενες δημοτικού συμβου
ημέρες, όπως δήλω - λίου .
σε το απόγευμα της
Δευτέρας στη συνε. παχρόνη, στη συνε .
δρίαση του δημοτι. δρίαση του ΔΣ. οκ.
κού συμβουλίου Παπαδόπουλος Βασί
Ξάνθης, ο επικεφσ- λης δήλωσε ότι naρα
λής της δημοτικής τείται από τη θέση του
παράταξης "Αγάπη δημοτικού ουμβούλου .
για την Ξάνθη μας"
και δημοτικός σύμ τόνισε ότι και το 2023
βουλος κ. Γιάννης η 'Αγατη για την Ξάν
Παπαχρόνης μαζί θη μας 0α συμμετέχει
με τους δημοτικούς στις δημοτικές εκλοΠριν από τον κ . Πa .
0 Δημος Εανθης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ
ενημερνει ότι , την Τρίtη 16, την Τετάρτη 17 και
Ο κ. Παπαχρόνης
την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 ano τις 10.00
εως τις 14:00 60 ηρaγματonoouνται ΔΩΡΕΑΝ , r3pid
test , στο μοφίδεο Αθήnτικό κέντρο Ξάνθης .
συμβούλους της ίς με τόγο τηνα . παραηση των δημοτ pn φορά ο κ. Παπ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
παράταξης του θα
καταθέσουν τις πα, κής αρχής
ραιτήσεις τους από
το δημοτικό συμ.
βούλιο Ξάνθης δια .
μαρτυρόμενοι για
κν συμβούλων και χρόνης δήλωσε ότι η
τους λόγους που τους απόφαση τους είναι
οδηγούν σε αυτη τους οριστική και δεν θα
την απόφαση
Μάλιστα στο τέλος επόμενη συνεδρίαση
της συνεδρίασης, 9 του δημοτικου συμτο βράδυ, για δεύτε- βουλιου .
ληψη της νέας δημοτ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Περιμένουμε την
επίσημη ανα κοίνωση
του συνδυασμού , αν
τη λειτουργία του τελικά γίνει πράξη η
συμμετέχουν στην
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΣΙΝΑΝ
ψηφιοποίησης φυσικού αρχείου
της Διεύθυνσης Δόμησης
( Πολεοδομίας ) Δήμου Ξάνθης
ΣΕΛΙΔΑ 3
Μικάλης Αμοιρίδης
"Το Πόρτο Λάγος
χρειάζεται τη συνεργασία
- συνδρομή oλων μας
ΠΕΡΟΔΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΦΑΝΟΥ ΣΤΟΝΝ ΕΒΡΟ
Αντίθετο το ΚΕ
και ιδιαίτερα άμεσες χoηματοδοτήσειςυnοστήριεη anό την Περιφέρεια
για εξοηλισμό.
μελέτες , έργα στο nιμάνι και όχ μόνο
στη δημιουργία στρατοπέδων
να Πρόσφυγες και μετανάστες
ΑΣΠΡΟΣ ΑΓΙΟΣ
ΞΕΞΑΣΠΡΟΣ .
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα