Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Φοιτητικές
εστίες
Ατιμρητοι
Τα νέα από το
μέτωπο της
Πανδημίας
ένοχοι
Ε 14,
COVID-19
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πapooε un 12.2.2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΝ
Φneivν 22, Γρεβενά Trn, 2452 087772, Ρax 2462 087775 | emsh [email protected]
Καιρός για τζάκι . Καιρός να ομορφί . Λεπτομέρεια αnό το έργο του Caetano Chiernd Joys ar Chidhot/ Ευφροσύνη naδιν .
Στούρos Χρ. Καpaγκούνns M.D.
Μaτuτήρas - Χειρουργοs Γυναικολόγοs
Διαβάζουμε
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΙ
18 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιστρού Ν. Καρναβά 1 4os όροφοs
(Εμπορικό Eλιμεία)
ΤK. 51 100 Γρεβενά
Ενημερωνόμαστε
ΕΓΚΥΡΑ
Tηλ. 24525 0214
Επείγοντα 6944 285795
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ