Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράpος
τον το10 το
να δυοαρεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΤΑΕΥ ΑΛΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΙΠΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕΣ, ΚΥΡΩΣ Ο ΔΗΜΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ροβλημαt1 . tiανόν να μεωoύv toυ , μεταξύ αυτν και
τεί στην ακl .
ζaς , καθς οι μείωση
των φοιτητν δεν a.
κnθς όυως υnooτη Ιωανίτων εκpάζετaι Yήσει σε λουκέτ .
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου
Βρίσκονται σε επαγρύπνηση
Για την κακοκαιρία "Μάδεια' nου αναμένεται τα επόμετα 24ωρα
| της Περιφέρετας Ηnείρou
Ικαι του Δήμου Πρέεζος για
Ι την κακοκαιρία Μήδεια
| Ποu αναμένετι να κάνει την
νεχεισ στη σελ.
Πέρασε κατά Πλειοψηφία
Το Νομοσχέδιο για την Παιδεία
Δίνεται τέλος σε μια κατάσταση ντροπής
ορόσημο
το Πάσχα...
δημιουρία
ουνθηκν nou 0
κινήσει ano tην
άνοιξη μετά το
δύσκολο δίμηνο
μοσχέδιο για την
διαδικιοία στ διακής άροης nεριoρισμν και ανοίy
ματος οικονομκν και κοινωνικν
δραστηροτήτων είναι ο στόχος nou θ Πανεπιoτημιακής
αστυνομίας στα namouργός , Κυρκος Μητοστάκης , δηλνει aσόδοξος ότι θα είνα noλύ κ ματα.