Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

15

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2021

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2581

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ Γ.Π.∆.∆.Ε ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο ΠΡΟΑΧΘΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟ, ΑΠ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ

Το νέο σχήµα της
τοπικής ΕΛ.ΑΣ.
Ο Γ. Μιχαλόπουλος

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Γ» ΚΑΙ ΤΟΥ gnomip.gr

1.300 µέλη
σε «τάσεις»
και... οµάδες

ΝΕΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, Ο ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΛ. 10 Ο Απ. Μαρτζάκλης

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΖΗΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΕΛ. 2

Τα

3 Τοποθετήσεις
εν µέσω πανδηµίας
σε νοσηλευτικό
ίδρυµα
3 Η απόπειρα
αυτοδικίας σε βάρος
δικηγόρου
ΣΕΛ. 8-9

Ο Γ. Κυριακόπουλος

ΜΠΑΡΑΖ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΓΕΜΙΣΑΝ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Σε «πορτοκαλί»
συναγερµό το ΠΓΝΠ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

«Πούλησαν»...
ζαρζαβατικά!
ΣΕΛ. 14

92 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Η ΑΧΑΪΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ (59 ΧΘΕΣ), ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΙ ΑΛΛΑ 10 ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΠΓΝΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«∆ΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ» ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗ «Γ»

Άγχος, κατάθλιψη και διαζύγια
στην «πρώτη γραµµή»

Την Πέµπτη στο ΠΓΝΠ
η πρώτη κινητή
µονάδα ΜΕΘ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φ. ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΤΗ «Γ»: ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΣΕΛ. 3, 11-12

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΣE KΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Μήδεια: Φέρνει
χαµηλές θερµοκρασίες

ΕΙΧΕ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΑ
ΜΕ 4 ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ

Γρονθοκόπησε
αστυνοµικό!

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 23-33

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ «ΖΕΣΤΑΘΗΚΕ»
ΜΕ ΤΟ 2-0 ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΥ

Καθαρή νίκη
µε ψυχή!
ΜΕΘ ΑΥΡ ΙΟ Η Π ΡΩ ΤΗ ΕΚΤΟ Σ Ε∆ΡΑ Σ
Α Ν Α Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ε ΤΑ Χ ΑΝ Ι Α
ΠΡ ΟΜ ΗΘ ΕΑ Σ: ΣΤΑ ΣΗ Α Ν ΑΜ ΟΝ ΗΣ Γ ΙΑ
ΤΟΥΣ Ν ΕΟΥΣ ΕΛΕΓ ΧΟΥΣ ΓΙ Α COVI D