Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟΝ ΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εγκαταλελειμμένα κτίρια
μπορεί με διαδικασίες fast track να
περιέλθουν στην διαχείριση των δήμων
Με ποδήλατο ...στην
Αγία Τριάδα!!
Η απαξίωση της πόλης
συνεχίζεται
Πατακτήρια του παλαιού νοσοκομείου και του πατρογονικού στιτιού του ποιητή Μιλτιάδη Μαλακάση ίσως βρεθεί
λύση και διασωθούν
.........είδα 8'
000000000000ο000000000000000000000000000000*
0000000000000000000000000000900000000000eο2Ελιδα8
Με απόφαση Λιβανού
ενεργοποιήθηκε η
ηλεκτρονική υπηρεσία
έκδοσης βεβαίωσης
Επαγγελματία Αγρότη
θέματα υγείας
κτήριο εγκαταλελειμμένο, πρέπει α) Να τα τελευταία 15 χρόνια και χρήζει
μη έχει χρησιμοποιηθεί ή να μη έχει σημαντικν έργων επισκευής ε) Δεν
ο Υπουργείο Περιβάλλοντος και εκδηλωθεί ενδιαφέρον για χρησιμοποί- έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και
1 Ενέργειας, όπως γράφει η ΜΑΧΗ ησή του από ιδιτη ή το Δημόσιο για δεν έχει υποβληθεί Ε9. Δεν θεωρείται
ΤΡΑΤΣΑ στο BΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15 χρόνια. β) Για 10 τουλάχιστον χρόνια εκγαταλελειμμένο ένα ακίνητο, έστω
και εάν συντρέχουν οι
παραπάνω λόγοι , εάν
υπάρχει Δικαστική απόφαση που το δεσμεύει .
Ειδικάγια διατηρητέα κτήρια, νετερα μνημεία , οι
οικοδομικές εργασίες για
την αποκατάστασής τους.
πρέπει να ολοκληρωθούν
μέσα σε μια πενταετία.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο
ιδιοκτήτης του ακινήτου
μπορεί να διεκδικήσει
και ιδιωτικές Εταιρίες, εγκαταλελειμ- να μη είναι συνδεδεμένο με δίκτυα πάλι την διαχείριση του ακινήτου του
μένων κτηρίων. Υπό προϋποθέσεις, Κοινής Ωφέλειας, γ)Όταν το εξωτερικό χωρίς μάλιστα να του καταλογισθούν
μπορεί ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο του κέλυφος και ο περιβάλλων χρος οι μέχρι τότε δαπάνες για τις εκτελε
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Και λίγο ακόμα..
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων
κτηρίων. Το νομοσχέδιο
βρίσκεται στο τελικό στάδιο
για την υπογραφή από τον
Υφυπουργό κ. Νίκο Ταγαρά
και προβλέπει με fast Track
διαδικασία την ανάληψη της
διαχείρισης για 50 χρόνια
από Δήμους , Δημοτικές
Εταιρίες , Νομικά πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, ακόμη
Πως σε κατάντη σαν
έτσι!
...Σελίδα 4
000000 0 000 00 0 0 0
9 00000Φ0000000(
Αντικατάσταση
φθαρμένων πανιν
στον Ανεμόμυλο
. Σελίδα 4
9000 0000000000Φ000000000000000000000000000000
Κρούσματα
Covd19 στο
Σελίβειο γηροκομείο
Μεσολογγίου
να περιέλθει ακόμη και στην κυριότητα παρουσιάζει εικόνα ερείπωσης ή έχει σθείσες εργασίες
ενός Δήμου.
εκδοθεί πρωτόκολλο επικινδυνότητας Για να αναλάβει ένας Δήμος την διαΓια να χαρακτηρισθεί γράφει, ένα δ) Δεν έχει υποστεί καμιά συντήρηση χείριση ενός εγκαταλελειμμένου
, Συνέχεια σελίδα 4
000000000000
Στη Δικαιοσύνη ο Ν. Φαρμάκης για να αποτυπωθεί η αλήθεια σχετικά
00. Βασιλόπουλος
στον Αγροτικό
Συνεταιρισμό
Μεσολογγίου
.Σελίδα 7
ίτημα πλήρους διερεύνησης των
Ηπαραμέτρων και διαδικασιν της δημοσιότητας, πλήττοντας το κύρος νομιμότητα, αλλά και σε θεσμούς όπως
του προγράμματος στήριξης των
επιχειρήσεων της Δυτική
Ελλάδας που επλήγησαν
από τον C0VID-19 (ύψους
30 εκατ. ευρ), καθς και
όσων καταγγέλλονται ή
υπονοούνται μέσα από ορισμένα δημοσιεύματα σχε
τικά με τη διαφάνεια τυ
προγράμματος, κατέθεσαν
την Παρασκευή 5-2-2021
στην Εισαγγελία Εφετν
Πάτρας , ο Περιφερειάρχης,
Νεκτάριος Φαρμάκης και ο
Πρόεδρος της <Διαχειριστικής Ευρω - προκαλντας παράλληλα εύλογες καχυποψίας και ανυποληψίας των θεπαϊκν Προγραμμάτων >, Πλάτωνας ανησυχίες στους πολίτες
Μαρλαφέκας.
Στόχος , η αποτύπωση της πλήρους μάκης ανέφερε <Η εμπιστοσύνη των διαπιστωθεί με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι
αλήθειας με τον πλέον οριστικό τρόπο πολιτν σε αρχές και αξίες όπως η Διοίκηση λειτουργεί με διαφάνεια
και η διάψευση όσων έχουν δει το φως είναι η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η
Το Επιμελητήριο
Αιτωλοακαρνανίας
με θέση ευθύνης
στηρίζει την τοπική
επιχειρηματικότητα
που παράγει
καινοτομία και δίνει
και την αξιοπιστία του προγράμματος , είναι η Δημόσια Διοίκηση, αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθε
ση για την ομαλή κοινωνική και οικονομική
λειτουργία
Δυστυχς, όμως , σε
εποχές όπως η σημερινή, καλλιεργούνται
φωνές διχασμού και
παραφιλολογίας που
με εργαλείο τη λάσπη
πατούν πάνωσεζωτικές
ανάγκες των πολιτν
και δημιουργούν κλίμα
'....... Σδα 7
0000000000000000000000000000000000ς
Ευπνήστε .
χανόμαστε!!
ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα
στην οικονομία
της περιοχής σε
παγκόσμιο επίπεδο
σμν . Για τον λόγο αυτό , είμαι σήμερα
0 Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρ- εδ, στε να διασφαλίσουμε και να
. CURAΑ
Σελίδα 6
Συνέχεια σελίδα 2
ΝΑ ΖΕΙ
0 ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ .
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε κστέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
Του Νικήτα Χρ. Φιλιππόπουλου
www.mxronika.gr
0000000000000000000060000000000000000000006λΕΛΙΟα 3
'9δ000088.Σελίδα 5
.000000000000000000
Hellenic Post