Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Μίκό λας Καραθάνος 1951-1974 *δυκτήτρια-Ει ότ μα Σταυρδου L Σευλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.292
0,50 ε
Η υπηρεσία Καθαριότητας
του Δ. Δράμας
προχρησε
στον καθαρισμό
του περιβάλλοντος
των Β' Νεκροταφείων
Στην τελική του μορφή
Στην τελική ευθεία
Κανονικά
| Το έργο της ανάπτυξη
δικτύων φυσικού
ο κυκλικός κόμβος
στο πρωτάθλημα
η Δόξα Δράμας
στη νότια έξοδο
της Προσοτσάνης
αερίου στην ΑΜΘ
σελ. 3η
Από τη ΔΕΥΑ Δήμου Δράμας και την Π.Ε. Δρά μας
Πραγματοποι ήθηκαν εργασίες
εκβάθυνσης της κοίτης
του χειμάρρου της Αγίας Βαρβάρας
Σε ετοιμότητα Περιφέρεια και Δήμοι
στην Π.Ε. Δράμας για την αντιμετπιση
της κακοκαιρίας στην περιοχή μας
- Τα επικίνδυνα σημεία ανά Δήμο στο Νομό Δράμας σε περίπτωση έντονης
χιονόπτωσης
Μιλάνε στον Π.Τ οι δήμαρχοι Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Δοξάτου, Προσοτσάνης και ο αντιδήμαρχος Δράμας Πολτικής Προστασίας
Στο ύψος της σωληνωτής διάβασης
ΔΗΜΟΣ
ΦΩΤΟ ΠΤ
Του Θανόση Πολυμένη
-ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με την κακοκαιρία εβδομάδα , αναμένονται έντονα καιρικά
κάθε φορά, εντείνονται αλαίνα και φανόμενα. Με βάσει αυτές τις προειδο
περισσότερο . Στη Δράμα , πολλές ποήσεις , η ΔΕΥΑΔ, σε συνεργασία με
φορές , είτε με δυνατή βροχή είτε με δυνατό αέρα , έχουμε πολλές πτσεις δέντρων και ακόμα τα νερά των χειμάρρων μείο της σωληνωτής γέφυρας .
κάποιες φορές δίνουν πλημμυρεκά φανόΣαββατοκύριακο αλλά και την ερχόμενη
την Αντιπεριφέρεια Δράμας , προχρησαν στην εκβάθυνση της κοίτης στο ση
α έντονες βροχοπτσεις το τελευπαίο
χρονικό διάστημα, γέμσαν την κοίτη του
Δύο σημαντικά σημεία, τα αποία κάθε ποταμού με πολλά φερτά υλικά, πέτρες
φορά πλημμυρίζουν , είναι οι δύο σωλη- και άμμο . Η ΔΕΥΑΔ του Δήμου Δράμας
νωτές Υέφυρες στην πάλη της Δράμας προχρησε τις μέρες αυτές στον καθα
Ημία επί του ξεροχειμάρρου Καλλιφύτου ρισμό και από τις δύο πλευρές της γέφυ θούν
η άλλη στην περιοχή του Αρκαδικού στον χειρότερα , αλλά και ακόμα να προστα τευτεί και ο κεντρικός αγωγός λυμάτων
που περνάει από το σημείο και καταλήγει
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο Βολογικό Καθαρισμό Δράμας
Όπως τόνσε σε δηλσεις του ο προεδρος της ΔΕΥΑΔ κ . Χατζηγιάννης, οι
εργασίες έγιναν προκειμένου να καθαρ.
στουν οι συληνσεις της γέφυρας,
καθς και να απομακρυνθούν τα φερτά
υλικά , στε να μπορεί το νερό να περνάει ευκολότερα καινα μην πλημμυρίσει
για άλλη μια φορά η εροχή . Μάλιστα
από το σημείο αυτό περνάει και ο κεεντρ κός αγωγός λυμάτων της πόλης της
Δράμας , προς το Βιολογικό Καθαρισμό
ν αφορά ταφερτά υλικά που είναι
άμμος και πέτρες , μπορούν να διατεθούν προς τους αγρότες και τους κτηνομενα .
Του Θανόση Πολυμένη
υ ΠΡΟΕΙΔΟroΗΣΕΙΣ της Εθικής Μετεωρολογι- εθικού και περιφερειακού επιπέδου , εν ετός των ο
κής Υπηρεσία (ΕM) είναι συχές τις τελευταίες κισμν και των πάλεων , την ευθύνη έχουν οι Δήμα .
Ψημέρες, για την εισβολή από σήμερα Σάββατο Δήμος Κ. Νευρο κοπίου
στη χρα και την περοχή της Δράμας , ακόμα , σχετικά
με έντονη κακοκαιρία Η κακοκαιρία έχει πάρειτην ονο - είναι ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου , ο οποίος, αντιμετωπίζει
μασία -Μήεια- και περιορίίεται κυρίως σε έντονες χιο - έντονα καιρκά φαινόμενα, χαμηλές θερμοκρασίες , χιονοπτσεις και παγετό.
Συνεχείς προειδοποήσεις εκδίδει από την Πέμπτη και
η Πολιτική Προστασία κεντρικά αλλά και οι Δευθύνσεις κοπίου κ . Κυριακδη για την ετομότητα του Δήμου να
της Πολιτεκής Προστασίας των Περιφερεν , όπως της αντιμετωπίσει μια ακόμα επερχόμενη κακοκαιρία , σημεί
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης Παρόλληλα , σε ωσε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος όπως κάθε φορά, να αν
εταμότητα βρίσκεται το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας τμετωπίσει τέτοα φαινόμενα Για εμάς δεν είναι κάτι
της Π.Ε. Δράμας όπως και οι δευθύνσες Πολπικής πρωτόγνωρο . Έχουν γίνει συμβάσεις με τους διτες ,
ριφέρειας εναι η αντιμετπιση κλεισίματος δράμων
στην περι
πίσω από τη ΝΕΟΓΑΛ,
ρας , προκει
αποφε
Ένας από τους Δήμους που πλήπεται περισσότερο,
χείμαρρο που ξεκνάeι aπό την Αγία Βαpβάρα .
ναπτσεις καθς και παγετό.
Σε επικονωνα που είχαμε με το δήμαρχο Κ Νευρο
από τη Μετεωρολογκή Υπηρεσία , το
ΣΤΗΡΙΖΟΥΗΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
έχουμε ήδη συνεννοηθεί με την Αντιπεριφέρεια
Όπως είπε, Αντπτερφέρεια Δράμας ξέρει ότι , μετο
Χθες Παρασκευή.
Παπαδόπολος, και με την ιδιότητα του πολιτικού προ - που α ξεκνήσει το χόν , αναλαμβάνει αυτή το κομμάι
ίσταμένου της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Δράμας της που είναι ο κεντρικός δρόμος και εμείς τους υπόλοείχε συνεχείς επαφές με τους δημάρχους του Νομού . πους. Πια τους δρόμους υπάρχει μια συνεννόηση ανά Όπως μας είτε διος, ήδ την Πέμπτη ο πρωθυπουρ - λογα με την πορεία του φανομένου.
Υός είχε τηλεδιάσκεψη με όλους τους περepερεάρχες
ανττερφερειάρχης Δράμας κ.
Σε ερτηση για το ποα εναι τα επικήνδυνα σημεία τα
τρόφους της περιοχής , αλλά και να της χωρας οπως και με τον κ. Μέτια Από σήμερα το οπαία χρήζουν διαίτερης προσοχής , οκ Κυριακδης δ χρησιμοπαηθούν ακόμα και για ειχo σεις διαφόρων εργασιν από τη ΔΕΥΑΔ
θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα υλικά
αυτά είναι ιδιοκτησία της Κτηματικής
Υπηρεσίας και ανάλογα θα πρέπει να
δσει αυτή την σχετική άδαα για τη χρηπρω αθες Παρασκευή, βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με ευκρνζει Την ρα της χονόπτωσης το πλέον επικίν
τους δημάρχους της Π.Ε. Δράμας, και όπως είτε , η
Αντατερφέρεια είναι ήδη έτομη να αντμετωπίσει την κα - χωριά . Γιατί εκείνη τη στιγμή , μπορεί να σταματήσει η
κοκαιρία που έρχεται Μηχανήματα και εργαζόμενοι βρί - πρόσβαση προς το κSντρο Υγείας ή στιδήπστε άλλο, αν
σκονται όλοι σε επpυλακή προκεμένου να γίνει κάτι Μετά την χιονόπτωση , το επικνδυνο σημείο
αντιμετωπίσουμε οιδήποτε παρουσιαστεί .
θα πρέπει να σημεκωθεί εδ, ότι , στην ευθύνη της Πε - θρωποι δυσκολεύονται στη μετακίνησή τους . σελη
δυνο σημείο, είναι c
ιοι κεντρικα δρόμοι που συνδέουν τα
ΠΡΩΝΟΣ
πηγαίνει μέσα στα χωριά , όπου πιάνει παγωνά και οι άνσμοπούησή του .
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 25210-20806
στη Β' ΜEΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα