Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
antilaloSpress.gr
antilalospress @
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
ΜΟΙΡΕΣ
AUTOVISION
και στο διαδίκτυο!
ΤΕΧΝΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
ΠΛΗΡΩΜEΝΟ
ΤΕΛΟΣ
He lenis Pt
ΕΤΟΣ: 27ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 1385
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΤΙΜΗ: 1,00 Ε
ΣΑΒΒΑ TΟΚ ΡΙΑΚΟ
Πολλά τα λάθη στους δασικούς χάρτες
Δασική γη το 60%
των Δήμων της Μεσαράς
Οι Πολίτες έχουν περιθριο τριν μηνν για την υποβολή αντιρρήσεων
σελ. 3
Στην "εντατική"
ΟΙΚΟΝΟΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ποιοι δεν θα πληρσουν
ενοίκια τον Φεβρουάριο
και τον Μάρτιο
Στα 70 εκατ. ευρ το κόστος
για τους Νέους Αγρότες λόγω cοvid-19
Τέλη Φεβρουαρίου η προδημοσίευση
της προκήρυξης του προγράμματος
τα οινοποιεία της Κρήτης
75% η Πτση του Τζρου τους
σελ. 4
Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρ ας περιλαμβάνεται και η αναστολή πληρωμής ενοικίων δίνοντας μια ανάσα στις επιχειρή σεις που βρίσκονται σε αναστολή. Οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν με το 80% του ποσού του ενοικίου ως αφορολόγητη αποζημίωση. Το κόστος από το "κούρεμα" αυτό των ενοικίων θα φτάσει τα 70 εκατομμύρια ευρ στον προϋπολογισμό. σελ . 15
Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
προδημοσίευση του προγράμματος των Νέων
Αγροτν επεξεργάζεται αυτό το διάστημα η
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ. Όπως
αναφέρουν τα στελέχη της Μονάδας Επενδύσεων θα διπλασιαστούν οι πόροι στο πριμ
εγκατάστασης για τους νέους αγρότες και από
τις 22.000 ευρ θα φτάσουν τα 35.000 ευρ
ανά δικαιούχο.
σελ 11
Καινοτόμα πρόταση από το TΤΕE-TΑΚ
για δημιουργία Αρχαιολογικού Κτηματολογίου
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Μεινεται
Υποχρεωτικός
ο Εσωτερικός
Κανονισμός
Λειτουργίας
ο φορολογικός
συντελεστής
για τους αγρότες
Από το σχολικό έτος 2020-2021 και
εφεξής, κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης οφείλει να έχει εγκεκριμένο σωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. ο
νέος κανονισμός των σχολείων ορίζει
τα "σχολικά παραπτματα" των μαθη τν, αφορά αποιλίσεις από τη δημοκρατική συ μπεριφορά, τους κανόνες
του σχολείου, τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη
σχολική περιουσία και άλλα.
Με τον νέο μειωμένο ελάχιστο συντελεστή φόρου, από το 22% στο 9%,
θα ξεκινήσει η φορολόγη ση των αγροτικν επιδοτήσεων και ενισχύσεων
που θα δηλωθούν φέτος, εφόσον τα
ποσά τους μαζί με τυχόν εισοδήματα
από πωλήσεις γεωργικν προϊόντων,
που πραγματοποιήθη καν εντός του
2020, δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρ. Επίσης γίνονται κλιμακωτές μεισεις της τάξης του 50% στην έκπτωση
φόρου .
Τις στρεβλσεις και τα προβλή ματα που προ- Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηκύπτουν από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες αναδεικνύει μέσα από την πρότασή του το Τμήμα λογικό Κτηματολόγιο.
ρίου, το οποίο προτείνει να συνταχθεί Αρχαιοσελ. 9
σελ . 5
σελ. 13
1385-12/02/2021