Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
Paggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10357-ΕΤΟΣ 37.-ΤΙΜΗ 1 Ε -ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Εως 22 Φεβρουαρίου
οι αιτήσεις για την
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 6
ΠΟΥ ΧΤΥΠΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗ ΧΩΡΑ
Σελ. 5
Προ Των πολν
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ήδεια
Πιθανή η παράταση
του σχολικού έτους
Σελ. 3
ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Σελ. 4
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
31,4 δισ. ευρ για τη στήριξη της
απασχόλησης και των επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία
"Βουτιά"
Με ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπειες συνεχίζεται η πση στη διακίνηση επι βατν σε όλα τα αεροδρόμια της χρας
μας, Λόγω των Περιορισμν Που έχει επ φέρει η πανδημία Covid-19.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την
επιβατική κίνηση των αεροδρομίων τον
Ιανουάριο του 202 1 , Προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων ανήλθε στους 383.463 επιβάτες, Παρουσιάζοντας Πτση κατά 83% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όπου είχαν
διακινηθεί 2,25 εκατομμύρια επιβάτες .
Η μεγάλη ππση ήταν αναμενόμενη, καθς τον Ιανουάριο του 2020 δεν είχαν επ βληθεί Περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις και στις Πτήσεις, αφού η Πανδημία
εκδηλθηκε στην Ελλάδα στα τέλη Φε Βρουαρίου του 2020.
Όσον αφορά τις πτήσεις σε όλα τα αε ροδρόμια της χρας , ανήλθαν στις
10.015 , από τις οποίες 7.448 ήταν εσωτερικού και 2.567 εξωτερικού, Παρουσιάζο
ντας πτση 56,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όπου είχαν
Πραγματοποιηθεί 22.900 Πήσεις.
Ειδικότερα, για τις αφίξεις επιβατν
εξωτερικού Ιανουαρίου του 2021 είχαμε
μείωση κατά 90,3%, Που αναλογεί σε
60.018 επιβάτες, σε σχέση με τον Ιανουά.
ριο του 2020 Που οι αφίξεις εξωτερικού
ήταν 617.814 επιβάτες.
Πανεπιστημιακή
αστυνομία
αλά Ερντογάν
Σελ 5
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Σελ . 4
ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
Ο καττατος μισθός
αποτελεί λύση για
την ανισότητα και την
εργασιακή φτχεια
μεσωΕργανης
Σελ. 6
Σελ. 3
Ο λογικός