Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò

“ÈÝëïõìå ëßãá

Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

961 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

Οι εμβολιασμοί στη Θεσσαλία
• 19.647 πολίτες εμβολιάστηκαν μέχρι τις 11
Φεβρουαρίου σε όλη τη Θεσσαλία.
• Αναλυτικά τα νούμερα ανά νομό, αλλά και πόσοι έχουν κάνει πρώτο και δεύτερο εμβόλιο.
• Στο σύνολο της χώρας, οι εμβολιασμοί έχουν
πλέον φτάσει στις 500 χιλιάδες.

Καιρός

Πολιτισμός
Επιστολή τεσσάρων
τ. προέδρων της
Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων

s

Έρχεται βαρύ ψύχος
έως -15.
Από το πρωί του Σαββάτου σε επιφυλακή ο
Δήμος Καρδίτσας

Óåë. 12 - 13

Το ΕΣΠΑ αναπτύσσει... Ο covid19 φεύγει, η ανάπτυξη έρχεται…

s

• το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Óåë. 6

s

s

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου
Óåë. 3

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 14

Óåë. 7