Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ποιους χτύπησε η πανδημία στην Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΛ ΜΡΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
MORA , PAUL ROBERT
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΚΥΝΗΓΗΤΟ
ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΜΕ ΤΗΝINTERPOL
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΣΕΛΙΔΑ 25
ΣΕΛΙΔΑ 28
ΣΕΛΙΔΑ 14
ΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771108979161
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ος Αρ. φύλλου 30.646. δρυτής: Γ Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒBΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟ ΥΑΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . ε120
Η <Μήδεια , Παιδί της κλιματικής αλλαγής
Ποιους χτύπησε
η πανδημία
στην Ελλάδα
Σύγκρουση
δηλσεων
για τη Φιλίαν
Απάντηση Δένδια
στην Αγκυρα
Λυπηρές και με στόχο τη διαστρέβλωση του σκοπού του φόρουμ Φ
λία) , που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, χαρακτήρισε ο υπουργόs
Εξωτερικν Νίκos Δένδιαs τιs τουρ
κικές αντιδράσειs. Αν και ο κ. Δένδιαs δεν κατονόμασε το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικν, είπε ότι το
φόρουμ αΦιλίαν διαστρεβλνεται
από ορισμένα κέντρα με κατηγορίεs και ύβρεις. Σελ. 6
Στις ηλικίες 40-49 τα περισσότερα
κρούσματα και 60-69 οι εισαγωγές σε ΜΕΘ
ρά τιs ΜΕΘ , πρτη σε εισαγωστουs εμβολιασμούs δικαινουν γή είναι η ηλικιακή ομάδα 60-69,
δεύτερη n 70-80 και τρίτη n 80
και άνω . Αντιθέτωs, στ1s ηλικίεs
40-49 και 30-39, που είναι πολύ
στουs νεότερουs, αλλά οι εισαγω- ψηλά σε αριθμό κρουσμάτων , τόσο οι εισαγωγέs σε ΜΕΘ όσο και
οι θάνατοι είναι στατιστικs πολύ
χαμηλά. Εάν πάμε δε στιs ηλικίες
αρχή τns πανδημίαs τα περισσό- 20-29, που αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα σε αριθμό
κρουσμάτων, οι εισαγωγές σε ΜΕΘ
και οι θάνατοι είναι στα όρια του
Τη στρατηγική που ακολουθείται
οι αριθμοί τns πανδημίαs από την
έναρξή τns μέχρι σήμερα, καθs
τα κρούσματα είναι περισσότερα
Υέs στ1s MΕΘ , και κυρίωs οι θά νατοι, αφορούν τιs μεγαλύτερεs
ηλικίεs. Συγκεκριμένα, από την
ΣΗΜΕΡΑ
τερα κρούσματα έχουν σημειωθεί
στιs ηλκίεs 40-49 και έπονται οι
Ενα νέο κλιματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλνονται τα καιρικά φαινόμενα διαμορφνει η κλιματική
αλλαγή , Παιδιά> αυτής της διαδικασίας είναι η συχνότερη εμφάνιση και η μεγαλύτερη ένταση ακραίων καιρικν εκδηλσεων , όπως οι μεσογειακοί κυκλνες, οι Πιο ραγδαίες βροχοπτσεις, οι ισχυροί καύσωνες. Σελ. 3
ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ηλικίεs 50-59 , μετά οι 20-29 και
ακολούθωs οι 30-39. Οσον αφοΔύο δωρεάν τεστ
τον μήνα
στατιστικού λάθοus. Σελ. 4
Τα νέα μέτρα στήριξης
για ενοίκια, επιστρεπτέα
Τι θα αλλάξει στον χάρτη
των ΑΕΙ η βάση εισαγωγής
Η δυνατότητα να υποβάλλονται σε
δωρεάν τεστ για την ανίχνευση του
κορωνοϊού δύο φορές τον μήνα θα
δοθεί στους εργαζομένους σε επιχειρήσεις . Οι εργοδότες θα δηλνουν το
Προσωπικό σε ψηφιακή πλατφόρμα,
Που θα τεθεί σε λειτουργία, και οι ερ γαζόμενοι , εφόσον το επιθυμούν, θα
μπορούν να υποβάλλονται σε τεσ .
Συμφωνία για κλινικές
δοκιμές του ισραηλινού
φαρμάκου στην Ελλά δα
Σκληρό Ιockdown
σε Αχαία και Εύβοια
Εως τις 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τον 60 κύκλο
Περισσότερες θέσεις, αλλαγή χρηματοδότησης στα περιφερειακά
Επισπεύδεται η διαδικασία καταβολής τns νέas
- έκτηs- επιστρεπτέαs προκαταβολήs, ύψου
500 εκατ. ευρ. Οι δικαιούχοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση έωs τIs 22 Φεβρουαρί- νουαρίου και του Φεβρουαρίου, καθs κι
ου. Οι εκταμιεύσειs αναμένονται στιs αρχές
Μαΐου. Θα ακολουθήσει έναs ακόμη γύροs Τέλ0s , παρατείνεται έωs το τέλοs του έτουs
επιστρεπτέαs προκαταβολήs, ύψουs 1 δισ.
Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, περίπου στ1s
78.000, θα παραμείνει ο αριθμός των θέ
σεων στα ΑΕΙ . Τηv ίδια στιγμή, το υπουργείο Παιδείαs προσανατολίζεται σε ανακατανομή του αριθμού θέσεων υπέρ των
περιφερειακν ΑΕΙ σε σχέση με τα κεντρικά, με στόχο να περιοριστούν οι απλειες
σε τμήματα χαμηλήs ζήτησns λόγω τns
ελάχιστηs βάσηs εισαγωγήs . Παράλληλα,
η χρηματοδότηση θα γiνεται και με βάση
κριτήρια εθνικής σημασίαs και βιωσιμότηταs, άρα δεν θα υπάρξει μείωση των
κονδυλίων σε κάποιο ίδρυμα στην περίπτωση που αυτό έχει κενές θέσε . Σελ . 7
ευρ. Επίσηs, καθορίστηκαν οι επιχειρήσεις
και οι δραστηριότητεs που απαλλάσσονται
πλήρωs από την καταβολή ενοικίου του Ιαεκείνεs που θα καταβάλουν μόνο το 60%.
Σελ. 5
η αναστολή οφειλν προs τον ΕΦΚΑ Σελ. 23
. Ελευσίνα: Ενα ακρυφόν χρέος
120 εκατ. ευρ αποκάλυψε ο έλεγχος της ΕΥ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας .
Οι μισθοί που κατέβαλλε το Πολεμικό
Ναυτικό στο Προσωπικό τους , για να
μησταματήσει η ναυπήγηση σκαφν ,
όχι μόνο δεν εγγράφονταν ως υποχρέωση των ναυπηγείων, αλλά καταχωρίζονταν και ως έσοδα. Σελ. 25
Η Google απειλεί
με αποκλεισμό
την Αυστραλία
Οι μεγαλουπόλεις κάνουν χρο για τους Πολτες
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Οι κεμπρησμον
έχουν κόστος
Διαμάχη με την κυβέρνηση
Η τουρκική ηγεσία έχει μπει
πάλι σε φάση ακατάσχετns
εμπρηστικής ρητορικής. Ο
Ελληναs πρωθυπουργόs έδω σε το στίγμα: Η Αθήνα δεν
πρέπει να εμπλακεί σε έναν
πόλεμο λέξεων. Δεν πρέπει
να παρασυρθεί από μια κυκλοθυμία που εκθέτει την
άλλη πλευρά στα μάτια τns
διεθνούs κοινότηταs, αποκα
λύπτοντas τis πραγματικέs
προθέσειs τns. Και την αφε
ρεγγυότητά τns.
ΣΗΜΕΡΑ:
Ακούγεται αδιανόητο, αλλά οι Αυστραλοί
είναι πιθανό να πρέπει να ζήσουν χωρί ..
Google . Η διασημότερη μηχανή αναζήτησns του Διαδικτύου απειλεί να κόψει
την πρόσβαση στουs Αυστραλούs, εάν
περάσει νομοσχέδιο που επιβάλλει σε αυτήν και στο Facebook να πληρνουν τα
μέσα ενημέρωσηs και τουs δημοσιογράφουs για τιs ειδήσε1s που δημοσιεύουν. Η
Google φοβάται πωs εάν ο νόμos περάσει
στην Αυστραλία, τότε θα ακολουθήσουν
κι άλλοι , όπωs ο Καναδάs και n ΕυρωπαΣκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκn,
αΘΕΩΡΕΙΟν, ΜEΜΟ
στη σελίδα 2
Αρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου
στη σελίδα 13
και ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ"
του Αρη Αλεξανδρή στη σελίδα 4
Η μαζική έξοδος από τις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις στη διάρκεια της Πανδημίας φέρνει τις δημοτικές αρχές αντιμέτωπες με μια νέα πρόκληση: Πς να προσελκύσουν ξανά τους εσωτερικούς
μετανάστες δημιουργντας αστικά κέντρα Πιο Προσβάσιμα, με καλύτερες συγκοινωνίες , με περισσότερο Πράσινο και λιγότερο ακριβά ενοίκια. Σελ. 11
Αυθαίρετα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει εκ νέου τη νομι
μοποίηση μεγάλων αυαιρέτων, σε
συνδυασμό με την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, αφήνει το
υπουργείο Περιβάλλοντος , Σελ. 7
κή Ενωση. Σελ. 32
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ
Η μεγάλη <έξοδος>
. Ευρωβαρόμετρο: Υnοχρηση του ευρωσκεπτικισμού και της αρ
νητικής εικόνας για την Ε.Ε. καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο στην Ελλάδα ,
με το 56% των Ελλήνων να δηλνει
ότι θεωρεί τη συμμετοχή της χρας
στην Ε.Ε. κάτι καλό. Σελ. 4
Το Εθνικό Θέατρο στη μηχανή του κιμά
Είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη
Βουλή: <Που θενά στον κόσμο δεν έχουμε
εικόνες σαν των δικν μας πανεπιστημίων
με ιστορικά κτίρια να βανδαλίζονται ( ) και
κυρίως ανθρπους να απειλούνται , καθη γητές να χτυπιούνται, κοπέλες να βιάζο
νται . > . ΑΠάντησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: <Φτάσατε στο σημείο
να μας πείτε ότι γίνονται βιασμοί στα αν τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν ξέρω, μή - εναγκαλισμό επί ΣΥΡΙΖΑ) .
όΠΟιες κυβερνητικές αστοχίες .
Δίκιο είχε οκ. Μητσοτάκης σε όλα . Οφει
λε να αποκαταστήσει τόσο τα Πραγματολογικά στοιχεία όσο και τα ιστορικά (ο
Ελύτης μιλούσε για την Κατοχή και όχι για
τους Λαμπράκηδες>) , να υπερασπιστεί
την ΕΡΤ στην οποία και δημοσκοπικά αναγνωρίζονται βήματα αντικειμενικότητας
στην ειδησεογραφία (μετά τον ασφυκτικό
δηλαδή, διασύρεται στο ελληνικό Κοονοβούλιο και κανείς-μα κανείς-από τους πα
ρισταμένους δεν λέει μια κουβέντα . Γιατί;
Μα γιατί η σιωπή, εν προκειμένω, είναι η
καλύτερη αυτοπροστασία. αΠού να μιλήσω
τρα και να με συνδέσουν με τον τάδε ή
τον δείνα, για τον οποίο έχουν γραφτεί τοσα και τόσα, είναι μια Πιθανή άρρητη φράση στο μυαλό του καθενός
Ομως γενναιότητα και αξιέπαινη Πράξη
δεν είναι μόνο η καταγγελία για σεξου
αλική παρενόχληση, για σεξουαλική κακοΠοίηση. Είναι και να σταματάει ή έστω
να φρενάρει κανείς την κιμαδομηχανή που αλέθει τους Πάντες και τα Πάντα.
Γιατί όταν στη Βουλή επιβραβεύεται με
χαχανητά και χειροκροτήματα ο αγοραί
ος απόηχος, Πρέπει να καταγραφεί, στον
ίδιο χρο, και η αντίδραση, το ανάχωμα. Η
ενίσχυση στον Πολιτισμό δεν έρχεται μόνο
ΑΡΟΡΟ ΣΤΗΝ Kο
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνν
Ας μην ξύνει Παλιές πληγές
ο κ. Μπαμπινιτης
Πως τα μπερδέψατε; Μήπως τα μπερδέψα-Ολα καλά, λοιπόν; 0χι ακριβς. ΤΟ Εθν
κό έμεινε έωλο, τυλιγμένο σε μια ακλύ
από υπονοούμενα. Ούτε καν ακλύ. Πυκνό
Πέπλο. Σόδομα και Γόμορρα. Μήπως τα
μπερδέψατε (σ.σ: τους βιασμούς ) με το
Εθνικό, σχολίασε ο κ. Τσίπρας, ικανοπΟ ημένος για το εύρημά του και χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του. Ενας
τν . Παρενέβη επίσης υπέρ της δημόσιας θεσμός με ιστορία περίπου ενός αινα, με
Παρουσία Που δεν μετριέται μόνο σε θεατε με το Εθνικό Θέατρο;ν.
0 Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του
διόρθωσε τον κ . Τσίπρα για πολλά: για τη
λάθος αναφορά του κστους αλήτες με πρησμένα Πόδια> (ήταν στίχος από το Αξιον
Εστί> ) , για το γλωσσικό/εννοιολογικό ολίσθημά του περίκαποχαυνωμένων ΠολιΟ ελεύθερος χρόνος , η χαλάρωση της εποπτεί
ας και οι αναζητήσεις στο Διαδίκτυο στη διάρκεια του
lockdown στο Ισραήλενθάρρυναν πολλούς υπερορθόδοξους Εβραίους να εγκαταλείψουν για Πάντα την κλειστή κοινότητά τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New
York Times, οργανσεις που βοηθούν τέτοιου είδους
συντηρητικούς θρησκόληπτους να αφήσουν Πίσω τους
την αυστηρά δομημένη ζωή καταγράφουν μεγάλη ζήτη
ση των υπηρεσιν τους. Σελ. 11
Σελ. 16
. Σεργκέι Λαβρόφ: ο Ρσος
υπουργός Εξωτερικν Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χθες ότι n Μόσχα είναι
διατεθειμένη να έρθει σε ρήξη με
την Ευρωπαϊκή Ενωση εάν προχωρήσουν τα σχέδια για επιβολή κυρσεων εις βάρος της Ρωσίας. Σελ. 10
τηλεόρασης n οποία κατηγορήθηκε από
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι <κρύβει τις
τρικές Παραστάσεις, με ισχυρό συμβολισμό μέσα από κονδύλια κειδικού σκοπού .
INΤΙME NEWS
ΕΡΑ / ΙAN LANGSDOΝ
ΕΡA/ AΒΙR SULTAN

Τελευταία νέα από την εφημερίδα