Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27728
Επί τα χείρω
αναθεωρεί η Ε.Ε.
την ελληνική
ανάπτυξη
Οδεύουμε Προς την
ιδιωτική ασφάλισn
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
με ρυθμό 3,5% φέτος και 5% το 2022 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της με τις χειμερινές προβλέψεις . Η
ανάκαμψη θα συνεχίσει να στηρίζεται κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση, λόγω
του σταδιακού εκ νέου ανοίγματος του
λιανικού εμπορίου, της βελτίωσης της κα
ταναλωτικής εμπιστοσύνης και της υποστηρικτικής για την οικονομία δημοσιονο
μικής πολιτικής. Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη το 2021 και το 2022, με την πορεία των εμβολιαστικν
προγραμμάτων να αναμέχροπρόθεσμης επένδυσης , θα εκπαιδεύσει,
δηλαδή , τους εργαζόμενους με την ιδέα της
προσωπικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.
Αυτό αναμφίβολα θα
βοηθήσει και στην ανάπτυξη του δεύτερου πυλναν σημείωσε ο υ
πουργός Εργασίας.
Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης έδωσε έμφαση στη ση μασία της εποπτείας , της σχεδίασης των προσφερόμε νων συνταξιοδοτικν
προϊόντων, αλλά και
της διαχείρισης των αEURO
ΣΕΛΔΑ 2
Φς στο τούνελ
για τις επενδύσεις
στη ΕΛλάδα
Ποιες οι χρες με το μεγα
λύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον
ποθεματικν.
θέμα των συντάξεων , αγνοντας τα νέα
χοινωνικά και δημογραφικά δεδο μέναν ,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο x. Χατζηδάκης , διευχρινίζοντας ότι ο πρτος και ο
δεύτερος πυλν ας δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά.
ΚΗ ανάπτυξη της δημόσιας χεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ανάπτυξη του
δεύτερου πυλνα και θα εξοικεισει περισσότερο μεγάλο μέρος του πληθυσμού
με την ένοια της προσωπικής αποταμίευσης , του ατομικού κου μπαρά και της μαΟπως είπε, το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικν Υποθέσεων σχε διάζει τον
εκουγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου , την
ενίσχυση των αρμόδιων εποπτικν αρχν
και τη μετάβαση από το ισχύον κατακερματισμένο σχήμα σε μια ενιαία εποπτική
δομή , με στόχο τη θωράκιση του κλάδου
και τη διασφάλιση των συμφερόντων των
.1ο υπουργείο Εργασίας στηρίζει τη|
διάδοση και την ανάπτυξη του θεσμού
της Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθς
τον θεωρεί κρίσιμο παράγοντα ευημερίας
της κοινωνίας δήλωσε, μεταξύ άλλων , ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, μιλντας
στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης <Η επόμενη ημέρα της Επαγγελματικής Ασφάλισης. Προκλήσεις και Αναπτυξιακές Προοπτικές>.
Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για το
< Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον που καταγράφηκε για τη χρα μας
το 2020, παρά το δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον και τις άμεσες επιπτσεις
της πανδημίας και στη λήψη επενδυτικν αποφάσεων, γεγονός που αποδεικνύει την δυναμική της ελληνικής οικονομί
ας και των ευκαιριν που προσφέρει, ανάφερε η Enterprise Greece σε έγγραφο
που δημοσιοποίησε με τα αποτελέσματα
των δράσεν της για το 2020.
Το 2020, η Enterprise
Greece κατήρτισε 70 νέες ΣΕΛΔΑ 0
ασφαλισμένων.
Το 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης διοργάνωσε η Ελληνική Ενωση ΤαΑσφάλισης
μείων
( ΕΛ.ΕΤ.Ε.Α.).
Επαγγελματικής
Ιδιωτικά κεφάλαια στην επικουρική ασφάλιση
επιθυμεί ο Γ. Στουρνάρας
Υπεραιωνόβια
δέντρα
μεταφυτεύτη καν
Η μάχη κατά του νέου κορονοϊού θα
συνεχιστεί τουλάχιστον μια δεκαετία
Αναγκαία χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση του συ στήματος επικουρικής ασφά
λισης με την οποία εισάγονται κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, ο διοικητής της
Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρ
νάρας .
Μιλντας στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο κ. Στουρνάρας απαρίθμησε έξι οφέλη από την επικείμενη μεταρρύθμιση .
1. Μεινεται μακροπρόθεσμα το δημοσιονομικό βάρος χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος
2. Τα αποθεματικά που θα συ σσωρευθούν από τις εισφορές θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις , ευνο ντας την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύστην οδό
Ακαδημίας αλλά
και σε όλη τη
επικράτεια
Το παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊού που ταυτοποιήθηκε πρτα στην περιοχή του Κεντ στη Βρετανία είναι πιθανό να σαρσει τον κόσμο , δήλωσε η επικεφαλής του προγράμματος γενετικής παρακολούθησης της Βρετανίας, σημεινοντας ότι η
μάχη κατά του νέου κορονοϊού αναμένεται να συνεχιστεί για τουλάχιστον μια δεκαετία .
Το παραλλαγμένο στέλεχος του Κεντ έχει " σαρσει τη χρα" και "αναμένεται να σαρσει τον κόσμο, κατά πάσα πιθανότητα", δήλωσε στο BC η διευθύντρια της κοινοπραξίας Covid-19 Genomics UK Σάρον Πίκοκ.
" Μόλις πάρουμε το πάνω χέρι ( όσον αφορά τον ιό ) ή οι μεταλλάξεις του
πάψουν να είναι μολυσματικές-προκαλντας νόσο- τότε θα μπορούμε να
Σε δύο φάσεις Ολοκλήρωσε η ΕΡΓΟΣΕ το πρόγραμμα μεταφύτευσης ελαι όδεντρων σε Δήμους όλης της επικράτειας
με την χρηματοδότηση του Πράσινου
Ταμείου.
Η δράση ολοκληρθηκε
με την μεταφύτευση ενός υGimoprOSIon.gi

Τελευταία νέα από την εφημερίδα