Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Pos
Ετος: θο-Εγνατία 64-Τηλ. 310 240 652-FAX: 2310 242 78 ΤΦ . 1 E-Αρ.Φύλλου: 1941 Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
Αφιέρωμα
ΚΣινεμά και
μόδαν από την
Ταινιοθήκη
Θεσσαλονίκης
>>>> 4η
Κ.Καραμανλής: Σύντομα
η απόφαση του ΣΤΕ για
τα αργαία στο Μετρό
Θεσσαλονίκης που θα
μας δικαισει
ομιλίες Απ. ΤζΤ
ζικστα, Κ. Ζέρβα
στην εκδήλωση του
ΤΕETKM για το
καλωσόρισμα του
>>>> 5η
θεσσαλονίκη:39χρονη έκρυβε στο σπίτι της 3.000 πακέτα τσιγάρα
>>> Τη
>>>> δη
Ατελητικό μήνυμ στο ΤοΑπικό γραφίο του
βουλευτή ΝΔ Κστα Γκουλέκαι
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφείο 33τ.μ. πί της
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
(2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Απειλητικό μήνυμα έγραψαν μέλη του ευρύτερου αντιεάγνωστοι στην είσοδο της | ξουσιαστικού χρου που
πολυκατοικίας που στεγάζει |συμμετέχουν στην συγκέντρτο πολιτικό γραφείο του βου- ωση βγήκαν από την πορεία
λευτή της ΝΔ Κστα Γκιουλέ -| και έγραψαν το σύνθημα
κα στην οδό Αγίας Σοφίας | στην πόρτα του κτιρίου.
στη Θεσσαλονίκη. Πλη ροφο ρίες αναφέρουν ότι άτομαΒ977 298 697
tharinik13Qumail.com
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter