Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
lt Βρυτής- Νκόλαος Καραθάνος 1951-197Η* διοκτήτρια - Εκδύτμα Στανρίδου Ι. Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.291
0,50 ε
Δηλσεις του προέδρου του Ορειβατικού
Συλλόγου Δράμας στον n.Το
Όλα έτοιμα για
Από την ΠΑΜΘ
Την επιστροφή
των αγροτι κν
γιατρν ζητούν
οι φαρμακοποιοί
της ΑΜΘ
| Την επιστολή υπογράφει και ο Φαρμα| κευτικός Σύλλογος Δράμας
Μελέτη για την ενεργειακή
το 350 Πανελλήνιο
Βανδαλισμοί και κλοπές
σημειθηκαν
στο αναρριχητικό
πεδίο Ξηροποτά μου.
αναβάθμιση
Πρωτάθλημα
των ηλεκτρομηχανολογικν
του Νοσοκομείου Δρά μας
κλειστού στίβου
Η κακοκαιρία Μήδειαν
προ των πυλν και στη Δράμα
Εγκρίθηκε και το δεύτερο πρακτικό από την Οικ. Επιτροπή Δήμου Δοξάτου
Προς κατα σκευή Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
οδεύει ο Δήμος Δοξάτου
Χιονοπτσεις στη Δράμα από το βράδυ του Σαββάτου
και την Κυριακή και ιδιαίτερα στα ορεινά
Κλειστό παραμένει το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού
και μην ξεχνάτε ότι πέφτουν πρόστιμα στην μετακίνηση
προς τα εκεί
Σύμβαση με ιδιτη για Τις κενές συσκευασίες των φυτοφαρμάκων
ΔΗΜΟΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ
νησε στο γενικότερο πρόγραμμα της
ΔΙΑΑΜΑΘ, η οποία πλέον από 14 Ιa νουαρίου έχει αναθέσει το έργο αυτό
σε ιδιτη Συνολικά 6 Δήμοισε όλη την
Περφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
μεταφέρουν μόνοι τους τα απορρίμ
ματά τους στους ΧΥΤY.
Στο σημείο αυτό ο κ . Μπερμπερίδης,
σημεινει ότι το Δημοτκό Συμβούλιο
ψήφισε ομόφωνα να συνεχσουμε
μόνοι μας τη μεταφορά στην Καβάλα.
Τα βάλαμε κάτω και είδαμε ότι η δια
φορά ήταν πολύ ελάγιστη μεταξύ διτη
Του Θανόση Πολυμένη
N ΚΑΙ σήμερα Παρασκευή το σκη τις πρτες βραδνές ρες του Σαββάτου
Μκό του καιρού στην περιοχή της καθς και την Κυριακή Το Κ. Neupοκόπι.
ράμας φαίνεται να παρουσιάζει που φημίζεται για τις πολύ χαμηλές θερ
γενικά καλά στοοεία , όπως ηλιοφάνεια μακρασίες του καθ' όλη την περίοδο του
και αραές νεφσεις , εντούτος aπό σή - χειμνα αλλά και για τις συχνές χιονομερατο βράδυ αναμέεται μεγάλη μετα πτσες , αναμένεται να βσει για άλλη μού Μεταφόρτωσης Απορριμμά
βαλή των καιροκν φαινομένων .
ιδιαίτερα φαινόμενα στην περιοχή ρακο .
μας , αναμένεται να προκύψουν από Στο ίδιο μήκος κύματος περάτου θα κυ - Ι ρασε στις 9 Φεβρουαρίου το δεύνωρές το βράδυ του Σαββάτου, κυρίως με μανθεί ο καιρός και στην περιοχή του
σημαντική πτση της θερμοκρασίας και Δήμου Παρανεστίου, όπου τα τελευταία
χοναπτσες , οι οποίες αναμένεται να χρόνια σταδιακά αυξάνονται α χαμηεπικρατήσουν μέχρι και λίγο μετά το με - λές θερμακρασίες και οι χιονοπτσεις.
σημέρι της Κυρακής Στη συνέχεια ανα μένεται μερική βελτίωση του καιρού με προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογ- ληπτική Αννυμη Εταιρεία (ΜIΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και
νεφσεις και παροδκή ηλιοφάνεια τις κής Υπηρεσίας , χόνια αναμένονται από ητελική προσφορά ήταν 585240,785 ευρ με αναθε - με φορτηγά που διαθέτει η ΔΙΑΑΜΑΘ στους Δήμους
πρτες απογευματινές ρες Για τις νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην πεπρωνές ρες της Δευτέρας αναμένεται ριοχή του λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου 1
γενικά βελτιομένος καιρός, εν τις βρα- που θα επικρατήσουν και μέχρι το από- κν Εργων κα Παπαζτου , μας εξηγεί ότι η αρμοδιά φορτηγά στη ΔΙΑAMΑΘ
δνές πραβλέπεται πρόσκαιρη χονό - γευμα της Κυρακής και τις πρτες βρα
πτωσ .
Όσον αφορά τις θερμακρασίες στην βελτίωση του καιρού
περοχή των πεδινν της Δράμας η αντερη το μεσημέριτου Σαββάτου θα αγ - στίου, χιοναπτσεις αναμένονται από τς
ξει του 5 C, εν η χαμηλότερη θα είναι πρωνές ρες του Σαββάτου με πρόστους 0 C τα μεσάνυχτα προς το ξημέ - σκαιρη διακατή και αναμένεται να συνερωμα της Κυριακής Το μεσημέρι της Κυ-χστούν από τις πρτες βραδές ρες των (ΣΜΑ), επισημαίει ότι aυτόνο Δήμος θα κερδί τοφόρα τα οποία έχουμε , συνεχς χαλάνε και αναγκαριακής με τη χονόπτωση ο υδράργυρος του Σαββάτου και καθ ' όλη τη διάρκεια
θα αγγίξει τους 4 C, εν μετά τα μεσά - της Κυριακής μέχρι και τις πρτες βρα
νυχτα θα πέσει στους-1" C., εν τα ξη - δνές ρες .
μερματα της Δευτέρας θα αγγίξει τους
30 C.
Νευροκόπι και Παρανέση
Όσον αφορά στα ορενά του Ναμού
Δράμας, αναμένονται χχονοπτσεις από
Του Θανόση Πολυμένη
| ΕΡΑΣΕ ομόφωνα από την
Οικονομική Εππροπή του
1Δήμου Δοξάτου και το δευ
τερο πρακτικό της δημοπρασίας
του έργου της κατασκευής Στα των του Δήμου Δοξάτου .
ΗO.Ε. του Δήμου Δοξάτου, πέ
μια φορά τον χιονά για το ΣαββατοκύΙ τερο πρακτικό του παραπάνω
1 έργου το οποίο έχει συνολικό
Οκ Μπερμπερίδης
1 χωρίς τον ΦΠΑ και που έχει κατοχυρωθεί πλέον στην και μόνοι μας Αν αυτό αλλάξει στο μέλλον , τότε το συ1 εταιρεία -ΜINΑΒΡΑ Τεχική Κατασκευαστική και Εργο ζητάμε και πάλι και βλέπουμε-.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τις
Να σημειωθεί ότι ούτως ή άλλως , η μεταφορά γuεται
ρηση και ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 46,31%).
Μλντας στον -Πρωνό Τύπο η αντιδήμαρχος Τεχν- α γνει η μεταφορά με ιδτη, έχουν ήδη παραδσει τα
Όσα Δήμοι συμφνησαν στο πρόγραμμα της ΔΙΑΑΜΑΘ
τητα του έργου ανήκει στη ΔΙΑΑΜΑΘ και το έργο θα Δύο απορριμματοφόρα στο Δήμο
κατασκευαστεί στην περιοχή του ξεροχεμάρρου στο
Δοξάτο.
Αναφορικά με το ζήτημα αυτό των απορριμμάτων, μ Δήμο Δοξάτου δεν είναι ιδιαίτερα καλή
Ι λήσαμε επίσης με έναν από τους αρμόδιους αντιδημάρ1 χους Καθαριότητας , τον κ . Μπερμπερίδη, ο οποίος σε παλύ καλό επίπεδο . Πρέπει να μιλάμε ελικρνά γ'.
αναφοροκά με τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμά-αυτό το θέμα . Κ αυτό γιατί , δυστυχς , τα απορριμμαΜιλντας με τον κ . Μπερμπερίδη επισημαίνεται γεν
κάτερα ότι η κατάσταση σχετικά με τα απορρίμματα στο
δνές ρες Στη συνέχει προβλέπεται
Αντίστοςα για την περιοχή Παρανε Οπως τοίζει ο ίδιος, δεν μπορ να πω ότι είμαστε
1 σει χρόνο και χρήμα Θεωρ ότι θα γνουμε πιο ζόμαστε να μένουμε κάποιες μέρες με ένα
ευέλικτοι πλέον και τα φορτηγά μας δεν θα αναγκάζον- απορριμματοφάρο και άλλες μέρες χωρίς καν απορρμται να πηγαίνουν στη Δράμα και στη συνέχεια στην Κα- ματοφάρο . Οπότε καταλαβαίνετε ότι η συγκομδή γνe ται πο αργά Ευτυχς από μια άποψη ίναιχειμνας και
Οι θερμοκρασίες στις δύο περιοχές βάλα . Και αυτό είναι ένα σημαντικό κόστος-.
αναμένεται να είναι σε ανεκτά επίπεδα
από 0C, έως και 2οC., το αντερ .
θα πρέπει να σημειωθεί εδ, ότ , ο Δήμος Δοξάτου , αυτό μας βοηθάει κάπως
όπως και ο Δήμος Προσοτσάνης, μεταφέρει μόνος τα
| σελΑη
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη|
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλνική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετόρτης!
Σαββατοκύριοκα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα