Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Αρνητικοί στον κορωνοϊό
εκπαιδευτικοί της Σπάρτης
cSparta Tech Revival>
για θηση της έρευνας
> σελ.7 και καινοτομίας > σελ.8
Το πιο διάσημο Τσίρκο έρχεται
στη αδιαδικτυακήν Βαμβακούν
> σελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 12 Φεβρουορίου 2021 | Ετος 25,| Αριθμός 6057 | Τιμή φύλλου 0,50C
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Στα 3,10 ευρ διέθεσε προϊόν ο Συνεταιρισμός Μεταμόρφωσης
Έρχεται αγριεμένη
η Μήδειαν
Ανοδικά το ελαιόλαδο
σε περιοχές της Λακωνίας
Βουτιάν
στη θερμοκρασία
και χιόνια
Με επιθετικές διαθέσεις κατευθύνεται ηρος την Ελλάδα
το νέο κύμα Ψύχους nou
αναμένεται να επηρεάσει τη
χωρα μας αnό αύριο ΣάβΒατο 13/2 Η-Μήδεια , όηως
ονομάστηκε η κακοκαιρία ,
φέρνει μεταξύ άλλων μεγάλη
πτση της θερμοκρασίας
αnό 14 tως 18 Βαθμούς- και
Πυκνές χιονoητσεις οκόμη
και σε ηεριοχές με χαμηλό
υψόμετρο . Η επέλαση της
Μήδειας - θα επηρεάσει και
Οι εκτιμήσεις για τη φετινή παραγωγή
Διατηρείται η τάση ανόδου της Πληση φετνού έξρα naρθένου λειμματικότητας φυτοφαρμάκω .
τιμής στο ελαιόλαδο, καθς μία ελοιολάδου έκλεισε ο Αγροτικός Κατά τον εκπρόσωnο του Συνε - του Συνεταιρισμού Μεταμόρφωαπό τις τελευταίες εμηορικές Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Με- ταιρισμού
Πράξεις άγγιξε τα 3,10 ευρ και ταμόρφωσης Δ Μονεμβασίας Γιάννη Λάγγη , eυπάρχει ακόμα
μάλιστα , έλαβε χρα πριν από nου διέθεσε nροϊόν στην τιμή διαθεσιμότητα σε ελαιόλαδο φε - εικόνα στην ευρύτερη περιοχή
μερικές ημέρες στη νότιο Λοκω - των 3,10 ευρ το κιλό , η onoia τινής εσοδείας γύρω στους 500 του κάμπου των Μολάων όηου η
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρε - Μάλιστα , το ελαιόλαδο χαρακτη - εν anό το εξωτερικό τα καλά φωνα με τον Αγροτικό Συνεταιρι ται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας ρίζεται αρίστης οξύτητας (018%) έλαια πληρνονται γύρω στα 3
ΑγροΤύπος, συμφωνία για χωρίς onοιοδήποτε ίνος υπo- ευρ το κιλό..
Επισημαίνεται ηως η naραγωγή
Μεταμόρφωσης
σης ανέρχεται φέτος σε 940 τόνους περίπou . θετική είναι η
την Πελοπόννησο από την
Κυριακή κι έπειτα, εν σύμφωνα με την Πρόγνωση , τη
Δευτέρα θα χιονίσει και σε
περιοχές της Λακωνίας Είναι
χορακτηριστικό Πως οι μετεωρολόγοι αναμένουν χιονόνερο και στην Πόλη της
Σπάρτης μετη θερμοκρασία
να μην ξεπερνά τους 5 Βαθ.
Η κακοκαιρία ηροβλέπεται
Πως θα ξεκινήσει από ο με σημέρι του Σοββάτου (13/2
σπό τα δυτικά και τα Βόρεια,
εν Βαθμιαία την Κυριακή
[14/2) θα επικρατήσει και
στην υπόλοιηη χρα , με
κύρια χαρακτηριστικά α) Τις
κατά τόηους Πυκνές χιονοπτσεις, Β) τη μεγάλη ητση
της θερμοκρασίας από Βορρά
Προς νότο σταδιακά , της
τάξης των 14-18 βαθμν
Κελσίου και τον ισχυρό naγετό , Y τις ισχυρές Βροχές
και καταιγίδες και δ) τους
Πολύ θυελλδεις Βόρειους
ανέμους , τonικά σε επίnεδο
θύελλας στο Αιγαί .
αφορά καθαρά στον Παραγωγό . τόνους , ζήτηση επίσης υπάρχει, napαγωγή είναι αυξημένη σύμ
σμό Μολάων-Πακίων.
συνέχεια σελ 9
Πως μπορεί να αξιοποιηθεί n ακτογραμμή της Περιφέρειας
Εισπλέειν στην Πελοπόννησο
ο αλιευτικός τουρισμός
Σε σύσκεψη συμμετείχαν μέλη αλιευτικν συλλόγων της Λακωνίας
Η προοπτική αξιοποίησης του
αλιευτικού τουρισμού ως εργα λείου προθολής και ανάπτυξης
για τον Αλιευτικό Τουρισμό
στην Περιφέρεια Πελοπονήσουν
των Περιοχν της Πελοποννήσου συζητήθηκε σε διαδι σύσκεψη
διοργάνωσε n Περιφέρεια Πe
λοποννήσου με την υποστήριξη
της Αναπτυξιακής Πάρνωνα,
στο ηλαίσιο υλοποoinoης της
Οι συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές, καθς έχει ολοκληρω θεί το θεσμικό Πλαίσιο στη
χρα μας , το οποίο μέχρι και ο
2015 δεν επέτρεπε στους επαγγελματίες αλιείς να χρησιμοnοιούν τα σκάφη τους για
επίδειξη τρόηων αλιείς και για
Ψάρεμα σε ενδιαφερόμενους
συνέχεια σελ . 9
κτυακή
nρογραμματικής σύμβασης για
την Πράξ -Καμπάνια Ενημέ ρωσης και Ευαιοθητοποίησης
συνέχεια σελ 7
91lakonikos.gr
Ατιμρητοι
οι ένοχοι
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Χρήστου Πανναρά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα