Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5655

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΚΥΨΕΛΗ Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ

n ΤΣΙΠΡΑΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΑΡΙΝ
ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΣΕΛ. 15

n ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
(ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ) ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

Όλα τα σενάρια
για τα σχολεία

«Η ∆ηµοκρατία
στα Πανεπιστήµια»

ΣΕΛ. 5

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ Κ.Υ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Παράταση
πληρωµής
και µέχρι
48 δόσεις!
ΣΕΛ. 17

Στη «µάχη»

και το 2ο εµβόλιο
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 60-64 ΕΤΩΝ: ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
94 ΝΕΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Εξακολουθεί να «βράζει»
ΑΠΟ ΤΟ Π∆Ε ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

«Πνοή» µε νέα
έργα στους
5 ∆ήµους

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ,
Α. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

«Καθοριστικό
το επόµενο»
15νθήµερο
ΥΨΗΛΗ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟ,
∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΣΕΛ. 8

35ΧΡΟΝΗ ΚΑΙ 40ΧΡΟΝΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΠΓΝΠ, ΝΕΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

ΘΕΜΑ ΩΡΩΝ
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»,
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΣΕΛ. 3-4

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Σίγησε η φωνή
του µέσα
στον χιονιά...
ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ Ν.∆.,
ΜΑΡΙΑ ΠΛΩΤΑ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ»

Συνεργασία
µε... όλους!
ΣΕΛ. 10

ΜΗ∆ΕΙΑ: ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ
Η ΚΑΚΟΚΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ...

Με άγριες
διαθέσεις
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 21-26

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΠΟΨΕ (8)
ΜΕ ΠΑΟΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έτοιµος
για άλµα
στον τελικό

ΠΑΝΟΠΛΗ Η ΠΑΤΡΙΝΗ ΟΜΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ