Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

112oC, 20:00

7oC - Υγρασία 47%-83% - Άνεμοι: ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:37 - Δύση ηλίου: 18:12

€0.80

Μετά μια τόσο ηχηρή καταγγελία από τα υπεύÔá ÷ñüíéá ôçò áèùþôçôáò êáé ôçò áõèåíôßáò ðÝñáóáí θυνα
συνδικαλιστικά στόματα σε επίπεδο ομοσπονδίας (ΠΟΕΔΗΝ) αλλά και τοπικού σωματείου, η ανησυχία είναι αναπόφευκτη. Ως συνέπεια και η ενίσχυση του σκεπτικισμού για τους εμβολιασμούς γενικώς και ειδικότερα στην περίπτωση του covid-19. Γι’ αυτούς τους λόγους αναζητήθηκε επιμόνως αλλά ματαίως από την ώρα που ξέσπασε η
υπόθεση, η ιατρική γνωμάτευση που αναφέρεται στην ασθένεια που εκδήλωσε η νοσηλεύτρια. Εις μάτην και οι δημοσιογραφικές εκκλήσεις για μια επίσημη ανακοίνωση του γενικού νοσοκομείου. Το ίδιο και από τις τοπικές Αρχές, με τους καθ’ ύλην αρμοδίους στα Όργανα της δημόσιας Υγείας. 3»

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5295

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Äõï åêäï÷Ýò êáìéÜ åðßóçìç
ÓéãÞ áóõñìÜôïõ áðü
üëïõò ôïõò áñìüäéïõò

Ðïñåßá ìáèçôþí ôùí Åóðåñéíþí Ëõêåßùí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Προκαταρτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα
της διασποράς ψευδών ειδήσεων, με τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη
Γιαννακού για τη νοσηλεύτρια.
Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές,
σε ανάλογη κίνηση προτίθεται
να προβεί και η Εισαγγελία
Πρωτοδικών Κερκύρας.
ΣΕΛΙΔΑ

Óôçí ÊÝñêõñá,
ç õöõðïõñãüò Õãåßáò
ôç ÄåõôÝñá 3»
Ôñßá íÝá êñïýóìáôá
ôçí ÐÝìðôç
óôçí ÊÝñêõñá 6»

5»

Οι μαθητές διαμαρτύρονται καθώς δηλώνουν πως το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, «θέλει να δυσκολέψει την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ολοκληρώνοντας το έργο που ξεκίνησε εφαρμόζοντας την Τράπεζα
Θεμάτων».

Áíçóõ÷ïýí ôçí êïéíüôçôá
ôá êñïýóìáôá óôçí åêðáßäåõóç,
÷èåò êáé óôçí Êáóóéþðç 4»

Áðåñãßá êÞñõîáí ïé íáýôåò - áíáìÝíåôáé
ç áðüöáóç ôïõ ôïðéêïý óùìáôåßïõ 7»

Íá åêðñïóùðïýíôáé
ïé Ðáîéíïß
óôï ðåñéöåñåéáêü 8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα