Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομική
Φεβρουαρίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7288
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πόθεν έσχεs;
Μέχρι Πότε πρέπει
να υnοβάλουν
δήλωση οι υπόχρεοι
Αναδρομικά: Το τρίτο κοσκίνισμαν
των συντάξεων θολνει
τIs Προσδοκίεs των συνταξιούχων
- Ποιοι αποκλείονται
Με τον αραμπά προχωρά το τρίτο κοσκίνι
σμα των συντάξεων
και , τελικά , φέρνει ούχοι, εκ των οποίων
αναπροσαρμογές σε
μικρό αριθμό δικαιο χων.
Τα αναδρομικά γα
τους συνταξιούχους
που έχουν ασφαλιστικό χρόνο πάνω από
30 έτη μετατίθεται ορι .
Ωστόσο, πάνω από 30
έτη ασφάλισης έχουν
περίπου 1 εκ . συνταξιΈως τις 28 Φεβρουαρίου του 2021
θα πρέπει οι υπόχρεοι
να δηλσουν στην
ηλεκτρονική σελίδα
pothen.gr
Έσχες για το φορολογικό έτος 2020. Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να γνωρίζουν
μεταξύ άλλων για το
Πόθεν Έσχες τα ίσως μόνο το 1/10 του
εξής:
- Την ένδειξη Αρχική
συνέχεια στην 11
περί τις 300.000 έχουν
συνταξιοδοτηθεί μετά
τις 12/5/2016. Και οι
οποίοι έχουν κάποιες
προσδοκίες να λάβουν, τελικά , αυξήσεις. Και αυτό γιατί οι
παλαιότεροι , πριν τον
νόμο Κατρούγκαλου
( 4387/16) , έχουν διατηρήσει την προσωπική
διαφορά , καθς με τον
παλαιό τρόηο υπολογ σμού που συνταξιοδο Πόθεν
| στικά για το Πάσχα,
αλλά οι οικονομικές
ενισχύσεις αφορούν
προσωπική διαφορά , η διαφορά θα αποδοθεί σε πέντε δόσεις.
Από 20% κάθε χρόνο
από πέρυσι (2020) ανα δρομικά και μέχρι το
2024. Χρια nou οι
αναπροσαρμογές με
βάση τις ρυθμίσεις του
νόμου Βρούτση έχουν
"ουσία . για πάνω από
τα 35 έτη (ανταποδοτική σύνταξη στο 50%
επί του συντάξιμου μισθού με 40 έτη ασφά
συνέχεια στην 10
το "κουτάκι- δηλαδή
των εππλέων καταβοσυνολικού αριθμού και
αφορά σε μικρά ποσά.
Με βάση τον ( περ-τήθηκαν λαμβάνουν λν.
σινό ) νόμο 4670/20 οι
συνταξιούχοι
έχουν πάνω από 30 έτη
ασφάλισης θα λάβουν
υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη . (Η
υψηλότερες αποδοχές
εν σχέσει με τους υπολογισμούς του νόμου
4387/16. Κατά συν .
πεια, με το νέο υπολογισμό με τον νόμο
Βρούτση , και μόνο της σύνταξής του (σ.σ.
στις περιπτσεις συν ταξιοδότησης με neρισσότερα από 30 έτη,
απλς θα μειωθεί η
Και σε αυτή την περί.
πτωση , ακόμη και εάν
κάποιος επιτύχει θε τική διαφορά στις απο δοχές του μετά τον
τρίτο επανακαθορισμό
Μείωση
ενοικίου
με ΠΟλλές εθνική παραμένει στα
ίδια επίπεδα μεταξύ
345 ευρ για 15 έτη
ο πρτος έγινε με την
έξοδό του από την ε .
γασία και ο δεύτερος
με τον νόμο 4387/16 ).
ταχύτητεs: ασφλισης και 384
- Ποια ηληρνουν
Πότε κουρεύοντι
ευρω για 20 έτη ) .
Παράταση μέχρι
το τέλ0s Ιουνίου
για τη ρύθμιση
οφειλν
δανειολη πτν
Μείωση ενοικίου με
πολλές ταχύ τητες και
αποζημισεις ιδιοκτητν με μεγάλη υπομονή δείχνουν τα νέα
μέτρα για τις κλειστές
συνέχεια στην 2
του Πρην ΟΕΚ
Σελίδα 9