Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑNΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' 1974)"
Αρ. φύλλου 6830-12.290
0,50 ε
Δηλσεις του δημάρχου Προσοτσάνης
στον Πρωινό Τύπο
Αθανασιάδης: Για να
κάνεις παιδικούς
σταθμούς πρέπει να
υπάρχουν και παιδιά...>
Διορθσεις
δηλσεων
Κτηματολογίου
για την περιοχή
του νομού Δράμας
Πλήρης ανα βάθμισης
της κεντρικής
πλατείας
της Αργυρούπολης
με 182.000ε
Δόξα Δράμας -Παναχαϊκή 0-0
Μοιράστη καν
βαθμούς
και εντυπσεις
Η γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας μιλάει στον <Π.Τ.
Το βοηθητικό προσωπικό
ιδιωτικν εργαστηρίων και ιατρείων
παραμένει ανεμβολίαστο
Ο. Βασιλείου: Να δημιουργη
τρν σε κάθε Νοσοκομείο
Στο 90%ο εμβολιασμός των ιδιωτν ιατρν στο Νομό
Δράμας
Οι επισιτιστές παρέδωσαν τα κλειδιά στην κυβέρνηση
Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά
οι συνάδελφοι πλέον δεν αντέχουν
το μεγάλο οικονομικό βάρος
ητρο Εθελοντν ΙαΔηλσεις προέδρων επισιτιστικν σωματείων στον Πρωινό Τύπον
|ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ ΠΤ.
Του Θανάση Πολυμένη
| ΠΟΡΕΙ να έχει εμβαλαστεί ένα
| μεγάλο ποσοστό του ιατρεκού,
Ννσηλευτικού και του υπόλοου
προσωπικού στο δημόσιο τομέα της
Υγείας στη χρα μας , παρ ' όλα αυτά
όπως είναι γνωστό ένα αρκετά σεβαστό
ποσοστό παραμένει ανεμβολίαστο , από
καθαρά προσωπική άποψη.
Το θέμα έγινε γωστό το προηγούμενο
χρονικό διάστημα σε πανελλαδικό επίπεδο και υπήρξε ο έντονος προβληματισμός του Υπ. Υγείας για το πς θα
μπορέσα να πείσει και τους υπόλοτους
να εμβολιαστούν
Όσον αφορά όμως στον δωτικό ταμέα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας
της υγείας, όπως στους ιδιτες γιατρούς είναι 443 , εκ των οποίων α 174 είναι δ και το βοηθητικό τους προσωπικό , τα τες γατρού και εξηγεί .Οι γιατροί του
πράγματα φαίνεται πως είναι διαφορε - δημοσίου έχουν ολοκληρσει τον εμβ τικά, τουλάχστον για τη Δράμα
Όπως τονίζει διατερα στον -Πρωνό ξεκανήσαμε με μια πλατφόρμα η οποία
Τύπο- η γενική γραμματέας του Ιατροκού άνοιξε στις 13 Ιανουαρίου και αφορούσε
Συλλόγου Δράμας (ΙΣΔ) κα Ολγα Βa τον πληθυσμό των 85+. Μπήκαμε δησιλείου , στη Δράμα έχει εμβολιαστεί το λαδή σε μα πλατφόρμα, μαζί με τον Y 90% των ιδωτν ιατρν και των εργα - νεκό πληθυσμό.
στηρίων , παρ ' όλα αυτά όμως , όλο το
βοηθητικό προσωπκό παραμένει ανεμ - επειδή δεν ήμασταν 85+ , έπpeπε μέσω
βαλίαστα. Και αυτό , είτε επειδή δεν προ - των Ιατρικν Συλλόγων και Πανελληνίου
βλέφθηκε στον σχετικό προγραμματισμό , είτε επειδή ηλικακά ανήκουν σε γείο Υγείας , να γίει πιστοπαίηση αυτν
πολύ νεότερες ομάδες από αυτές που των δεδομένων , να μπουν στο σύστημα
εμβολιάζονται τρα.
174 οι ιδιτες γιατροί
στο Νομό Δράμας
Αναφερόμενη σ' αυτό το ήτημα η κα.
Βασιλείου σημεινει αρχικά ότ, τα
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Από αριστερά ο κ. Ηλιάδης, πρόεδρος Του Σωματπείου Καφεερκν , ο κ . Βαγενάς, ανηπρόεδρος του Σωμαπείου
Ζυθεσπατόρων μαζίμε τον πρόεξρο του ίδιου Σωματείου , κ Χατζηπαντελή
Του Θανάση Πολυμένη
-ΑΚΛΕΙΔΙΑ των καταστημάτων τους συγκέντρωσαν Σωματεία άλη της χρας , σε συνεργασία με την Πανελ
Χθες το μεσημέρι οι επισιστές , στην πλατεία λήνια ομοσπονδία την ΠΟΕΣΕ.
Ελευθερίας της Δράμας . Δεκάδες ήταν εκείνοι οι
επαγγελματίες επιστιστές , οι οποίοι συγκεντρθηκαν μαρτυρίας , για όλα όσα έχει υποστείο κλάδος μας τον
στην κεντρική πλατεία , υπέγραψαν μια υπεύθυνη δή
λωση με τα πλήρη στοχεία τους και μέσα σε ένα φά - μήνες υπολεπουργούσε και για έξι μήνες είναι εντελς
κελο , παρέδωσαν τα κλειδιά τους .
Όπως είναι γνωστό , τα προβλήματα των επιστιστν πάρα πολλά, κυρίως οκονομικά , α συνάδελφοι πλέον
και ειδικότερα καταστημάτων όπως εστιατορίων, ταβερ - δεν αντέχουν το μεγάλο ακονομικό βάρος . Πολλές επ νν , καφετεριν , κέντρων διασκέδασης και άλλων , αν - χειρήσεις έχουν ήδη κλείσει σε όλη την Ελλά δα και εδ
νεται σε πανελλαδική βάση και διοργαννεται από τα
Όπως είπε ο ίδος, πρόκειται για μια εκδήλωση δα
τελευταίο καιρό . Όπως ξέρετε ο κλάδος αυτός για έξι
κλειστός , Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί είναι
λιασμό τους μέσα στονίανουάοο. ΕιεiC τμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα επβίωσης , στη Δράμα , εν δεν ξέρουμε τι θα γνει στο μέλλον .
Ο. Ηλιάδης είπε ότι, eλnίζουμε πως μ αυτή τη συμ
μετά από αρκετούς μήνες καραντίνας και της πλήρους
απαγόρευσης λεπουργίας τους.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου, είχε αποφασί υπάρξει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο θα είναι μόνο
σει από την περασμένη εβδομάδα ακόμα , όλοι οι κατα στηματάρχες του κλάδου, κα συγκεντρσουν τα κλειδιά χρηματοδοτηθούμε μέσα απ' αυτό.
των καταστημάτων τους ανά πόλη και να τα αποστείλουν στην Ομοσπονδία , η οποία με τη σειρά της θα τα καταστημάτων αυτν , γα να μπορέσουν να ανταπεξέλ
παραδσει στην κυβέρνηση
Στη Δράμα, όπως αναφέρουμε και παραπάνω , η συγ- πτέες προκαταβολές της 6ης και 7ης δόσης γα να
κέντρωση έγνε στην κεντρική πλατεία της πόλης και μπορέσει να πάρει ο κλάδος μας το μερίδιο που του
συμμετείχα σ ' αυτήν το Σωματείο Επιστισμού Ν. Δρά - αναλογεί . Αυτά που έχουμε πάρει μέχρι τρα είναι ψβολική διαμαρτυρία , ζητάμε από την κυβέρνηση να
για τις επχειρήσεις της εστίασης για να μπορέσουμε να
Τι σήμαινε όμως αυτό; Σήμαινε ότι,
Να πριμοδοτηθούν όλες οι πάγες υποχρεσεις των
θουν στην καθημερνότητα . Να συνεχιστούν οι επιστρενα στείλουμε τα ΑΜΚΑ μας στο Υπουρ και στη συνέχεα να μπορούμε κι εμείς να
μπούμε βάζοντας το ΑΜΚΑ και τα προ σωπικά μας στοιχεία για να κλείσουμε
ραντεβού , παρ ' όλο που δεν ήμασταν
τείο Καφετεριν και κέντρων Διασκέδασης Ν. Δράμας σεις που έχουμε.
Για τα προβλήματα του κλάδου τους , μίλησε αρχικά
στον -Πρωνό Τύπο ο ρόεδρος του Σωματείου Καφe - πτέα πρακαταβαλή από την Περιφέρεα Αν Μακεδονίας
τερν και Κέντρων Δια σκέδασης Ν. Δράμας κ . Ηλίας -Θράκης, λέγοντας: Θέλω να κάνω μια έκκληση.
Ηλιάδης , ο οποίος σημείωσε ότιη διαμαρτυρία αυτή γ
Οκ Ηλιάδης αναφέρθηε επίσης και στη μη επιστρε 85+.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα