Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

16oC, 20:00

11oC - Υγρασία 70%-96% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:38 - Δύση ηλίου: 18:11

€0.80

Ï ãýñïò ôïõ èáíÜôïõ

Σε καιρούς που τα πράγματα εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα, ψηφιακή, η πολιτική «παλαιάς κοπής» δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί. Ξοδεύεται έτσι σε δημόσιες σχέσεις και εντυπωσιοθηρία.
Σε πλείστες όσες περιπτώσεις μάλιστα, συγχέει τις εντυπώσεις με την πραγματική απόδοση πολιτικού αποτελέσματος. Σ’ αυτό το ντελίριο, σημαντικό ρόλο παίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, που κι αυτά πιέζονται από το πλήθος των πληροφοριών (μεγαλύτερο) στην μονάδα του χρόνου (μικρότερη). Αυτός ο παροξυσμός φαίνεται κυρίως στα ηλεκτρονικά media 24/7 ενώ τα υπόλοιπα μοιάζει σα να ξεμακραίνουν αναφερόμενα σε άλλων εποχών, πάντως διαφορετικές ανέσεις και συνήθειες, των καταναλωτών ειδήσεων και γεγονότων. 3»

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5294

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ÌÞðùò êëåéäùèÞêáôå áðÝîù;
ÓõìðáñÜóôáóç áðü
ôï ÅðéìåëçôÞñéï êáé
ôïí Åìðïñéêü Óýëëïãï

¢ñáãå ôçñïýíôáé ôá õãåéïíïìéêÜ ðñùôüêïëëá;

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το
πρωί της Τετάρτης 10/2 οι επιχειρηματίες της εστίασης εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και
τον φόβο τους. Η προσπάθεια
αυτή γίνεται, όπως τόνισε ο Βασίλης Βασιλάκης, επιχειρηματίας εστίασης, να ευαισθητοποιηθούν οι κυβερνώντες και να πάρουν έμπρακτα μέτρα για την εστίαση έτσι ώστε να σωθούν όλες οι θέσεις εργασίας.
ΣΕΛΙΔΑ

ÔÝóóåñá ôá íÝá
êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá,
19 óôá ÃéÜííåíá

7»
Η αγριότητα των συγκρούσεων στο φόντο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την παιδεία. Βουλευτές του ΜΕΡΑ25 κατήγγειλαν το βράδυ χθες, τον προπηλακισμό της Σοφίας Σακοράφα από τα ΜΑΤ. Έχει χαθεί το μέτρο. Κι αυτό δεν είναι καλό
σημάδι! ΗΠΙΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΓΚΙΚΑΣ & ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ • ΣΕΛΙΔΕΣ 5&9»

6»

ÓõíåëÞöèç ç ãéáôñüò ôïõ ôå÷íçôïý
íåöñïý ðïõ åß÷å êáôáäéêáóôåß ãéá
õðüèåóç íáñêùôéêþí 3»

Êáé ìåó’ ôçí áíáìðïõìðïýëá, ôåëåßùóå êáé
ç Fraport ìå ôï áåñïäñüìéï É. Êáðïäßóôñéáò 11»

Ïé âïõëåõôÝò
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá
ôïí ÖÏÄÓÁ 4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα